Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/06/2024

Scroll to top

Top

Bienala de Arte Decorative 2016 – CONEXIUNI

Nistor Laurențiu

CONEXIUNI 2016

BIENALA DE ARTE DECORATIVE

Ediția a III-a 2016

Organizator:

Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Arte Decorative, Bucureşti.

Tema Conexiuni propusă pentru a III-a ediție a Bienalei de Arte Decorative este una mai mult generică, dar de actualitate și are ca punct de plecare ideea raportului creat între mesajul actului artistului și receptarea acestuia de către privitor.

Bienala se adresează artiștilor din toată țara, creatori din domenii specifice precum: arte textile, ceramică, sticlă, metal, dar și tehnici mixte.

Perioada:

1 – 29 noiembrie 2016

Palatul Parlamentului, Sala de Expoziţii „Constantin Brâncuşi”

Strada Izvor 3, Sector 5, Bucureşti,

Program: MI, J, V, S, D; 10:00 – 17:00

Participanți:

Membri U.A.P din România şi absolvenţi ai Universităţilor Naţionale de Arte.

Condiții de participare:

 • Lucrările prezentate să aibă ca material de exprimare unul din materialele specifice, respectiv: material textil, material ceramic, sticlă, metal;
 • Număr de lucrări: până la 2 (prin lucrare înţelegînd şi ansamblu); acestea să nu fi fost expuse la nici una din edițiile precedente ale Bienalei de Arte Decorative, București
 • Dimensiuni maxime pentru: lucrări parietale: L- 4 m/H-3 m; lucrări spaţiale: L-4 m/H-3 m.
 • Lucrările parietale să fie prevăzute cu sistem de prindere;
 • Instalațiile de artă să fie prevăzute cu sistem de prezentare autonom și însoțite de schița de montaj;
 • Lucrările să aibă posibilitatea de a fi deplasate/montate manual;
 • Plata cotizaţiei U.A.P (pentru membrii) la zi;
 • Respectarea calendarului expoziţional;
 • Nu se admit aplicațiile după perioada de înscriere;
 • Participarea se va face pe baza selecţiei aplicaţiilor trimise;
 • Lucrările vor fi prezentate în formă digitală pentru preselecţie;

Juriul îşi asumă răspunderea unei selecţii finale a lucrărilor înainte de a fi expuse;

 • Contribuție la proiectul artistic: 50 lei.

Suma poate fi virată în contul UAP din România: RO83BACX0000003005108002, deschis la Banca Unicredit Ţiriac sau plătită cash la casieria U.A.P. din România, strada Piața Amzei, nr. 13, etaj 4;

Program: marți, miercuri, joi 12.00 – 16.00.

Aplicații:

 • Scurt C.V. care va cuprinde:

– data şi locul naşterii;

– studii;

– activitate profesională (max. 6 rânduri);

– date contact (telefon, adresă, e-mail).

 • Maxim 2 imagini digitale pentru fiecare lucrare, în format JPEG/TIFF, rezoluţie 300 DPI.
 • Imaginile trebuie să îndeplinească standardele de calitate menţionate, necesare tipăririi.
 • Una dintre imaginile selectate va figura în catalogul expoziţiei.

Imaginile necorespunzătoare nu vor fi publicate!

 • Formular de participare

Date despre lucrare/lucrări:

 • Nume autor;
 • Titlu;
 • An execuţie;
 • Dimensiuni;
 • Tehnică;
 • Concept – exprimat pe scurt (o frază);
 • Fotografie autor tip paşaport în format JPEG/TIFF, rezoluţie 300 DPI.

Obligaţiile organizatorilor:

 • Furnizarea corectă a datelor de participare la eveniment, conform Formularului de participare și Aplicației;
 • Verificarea stării lucrărilor în momentul recepţiei. Organizatorii vor informa participantul cu privire la eventuale deteriorări ale lucrărilor survenite în timpul transportului;
 • Asigurarea depozitării şi manipulării lucrărilor în cele mai bune condiţii pe întreaga perioadă a evenimentului;
 • Organizatorii nu răspund de deteriorarea lucrărilor pe timpul transportului;
 • Se va verifica dovada achitării taxei de participare la bienală și a cotizației de membru UAP (pentru membri);
 • Jurizarea lucrărilor va fi efectuată nepărtinitor, urmărind calitatea artistică a lucrărilor, având ca scop creşterea nivelului evenimentului; deciziile comisiei de selecţie sunt definitive;
 • Fiecare artist participant la bienală va primi câte un catalog gratuit al evenimentului;
 • Organizatorii se vor ocupa integral de realizarea catalogului aferent evenimentului;

Catalogul se va edita în cele mai bune condiţii tehnice;

 • Organizatorii au dreptul de a reproduce imagini după lucrările expuse, fără să plătească drepturile de autor, cu scopul promovării expoziţiei, în materialele publicitare ale expoziţiei – catalog, afiş, invitaţie online, în scop de informare, marketing şi educaţional;
 • Va fi asigurată realizarea design-ului grafic pentru afiş, invitaţii online și cataloage;
 • Organizatorii se angajează să asigure:

– tipărirea catalogului;

– promovarea evenimentului în mass-media.

Obligaţiile participanţilor:

 • Respectarea termenului de predare a lucrărilor;
 • Achitarea taxei de participare;
 • Transmiterea Aplicației și a Formularului de participare completate şi semnate;
 • Ambalarea corespunzătoare a lucrărilor;
 • Asumarea deteriorării lucrărilor pe timpul transportului tur-retur;
 • Participanţii vor suporta costul transportului lucrărilor tur-retur.

APLICAŢIILE VOR FI TRIMISE PÂNĂ LA DATA DE 12 august 2016 PE ADRESA DE E-MAIL: decorativ_art2016@yahoo.com

Calendarul manifestării:

 • Faza preliminară: trimiterea aplicaţiilor pentru participare până în data de 12 august 2016
 • Selecţia lucrărilor prin jurizare de specialitate
 • Comunicarea rezultatelor selecţiei până în data de 1septembrie 2016
 • Trimiterea şi primirea lucrărilor – la Palatul Parlamentului, sala de expoziţii „Constantin Brâncuşi”str. Izvor nr.2-4, sector 5, Bucureşti
 • Deschiderea expoziţiei şi lansarea catalogului – data exactă a vernisajul expoziţiei şi lansarea catalogului vor fi comunicate în timp util.
 • Închiderea expoziţiei
 • Ridicarea lucrărilor

Colectivul de organizare:

Lucian Butucariu

George Gogescu

Gheorghe Maftei

Dan Alexandru Liviu Roşeanu

Georgiana Cozma

PERSOANĂ DE CONTACT:

Elena Alexi

Specialist Relații Publice și Comunicare

Uniunea Artiștilor Plastici din România

Tel. 074.535.5818

Tel: 021 212 7958

Descarcă de aici: