Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 30/09/2023

Scroll to top

Top

Mircea Stănescu / Meditation upon Measure @ București - UAP

Mircea Stănescu / Meditation upon Measure @ București
Nistor Laurențiu

Featuring large-scale collages and other mixed media works on paper or fabric, restored for this exhibition, Meditation upon Measure brings new life to the artist’s work from the 1980s.”In the 1980s you made art because you liked to make art. To rethink the framework, the limits. Experienced in this regard, Mircea Stănescu offers a thematic, stylistic, personal, revelatory account on the nightmare of history, on the power of the body, on lucidity, revolt and materiality.Mircea Stănescu recovers lived experience. Materiality stems from hopelessness. The technique is invasive, totally palpable, fully understood, and often hits a nerve. Echoes of the real, with abstract details and expressionist cavitation. The collages impose a rigor formed around an idea. (…)In his exclusively abstract drawings, Mircea Stănescu recalls the old myths of photography – lacing, strips of cotton measured and divided into short, precise series. What we see depends on our individual stories, on our uniquely built subjectivities. A transparent discourse, a personal time flowing in parallel with historical time.” – Liviana Dan, curator—Reunind colaje de mari dimensiuni și alte lucrări în tehnică mixtă pe hârtie sau material textil, restaurate pentru această expoziție, Meditation upon Measure (Meditație asupra Măsurii) oferă o nouă viață lucrărilor din anii ’80 ale artistului.„În anii ’80 făceai artă pentru că îți plăcea să faci artă. Să regândești cadrul, limitele. Experimentat în această dimensiune, Mircea Stănescu oferă un reportaj tematic, stilistic, personal și revelator despre coșmarul istoriei, puterea corpului, despre luciditate, revoltă, materialitate.Mircea Stănescu recuperează experiența trăită. Materialitatea vine din deznădejde. Tehnica este invazivă, total palpabilă, pe deplin înțeleasă și adeseori atinge nervii. Ecouri din real, cu detalii abstracte și cavitație expresioniste. Colajele impun o rigoare formată în jurul unei idei. (…)Pentru desenul exclusiv abstract, Mircea Stănescu recheamă vechile mituri ale fotografiei – dantele, benzi de bumbac măsurate, fragmentate în serii scurte, exacte. Ceea ce vedem depinde de istoriile noastre individuale, de subiectivitățile noastre diferit construite. Un discurs transparent, un timp personal paralel cu timpul istoric.” – Liviana Dan, curator

▪️

This project is co-financed by the Administration of the National Cultural Fund (AFCN) and supported by COS Corporate Office Solutions, Signify (Philips Lighting) and KLG România. Hospitality partner: Velvet Winery. Media partners: Observator cultural, Radio România Cultural and Revista ARTA.The project does not necessarily represent the position of the AFCN. The AFCN is neither responsible for the project content nor for the way in which the project results may be used. These are entirely the responsibility of the grant beneficiary.—Proiectul este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și se desfășoară cu sprijinul COS Corporate Office Solutions, Signify (Philips Lighting) și KLG România. Hospitality partner: Velvet Winery. Parteneri media: Observator cultural, Radio România Cultural și Revista ARTA.Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.