Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/06/2024

Scroll to top

Top

Mircia Dumitrescu – Membru titular al Academiei Române

Mircia Dumitrescu – Membru titular al Academiei Române
Nistor Laurențiu

Graficianul, pictorul, sculptorul, iubitorul și făuritorul de carte Mircia Dumitrescu a primit votul plenului Academiei Române, devenind al nouălea artist vizual, membru titular din istoria prestigioase instituții, după Gheorghe Petrașcu, Jean Steriadi, Iosif Iser, Camil Ressu, Corneliu Baba, Ion Alin Gheorghiu, Ion Jalea și Ovidiu Maitec.

Născut la 3 iulie 1941 la Căscioarele, în județul Ilfov, Mircia Dumitrescu a fost între anii 1955-1959 elev al Liceului „Ion Neculce“ din Bucureşti, iar între anii 1959-1965 urmează cursurile Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“, avându-i ca profesori pe Vasile Kazar, Eugen Schileru, Horia Teodoru, Gheorghe Ghiţescu.

În perioada 1965 – 1978 a fost profesor de desen la Liceul nr. 6 și Liceul „Ion Neculce“ din București. Din anul 1979 până în anul 1989 a fost desenator artistic la Editura Sport-Turism din Bucureşti. În perioada 1990–2011 a fost lector, conferențiar și profesor universitar la Academia de Artă din București (UNArte). În anul 2005 devine doctor în arte vizuale, cu lucrarea „Invenţia oculocentrică sau ispitirea Sfântului Antonie”.

În perioada 1990-2008 a fost şeful catedrei de grafică şi membru al Consiliului Profesoral şi al Senatului la Facultăţii de Arte Plastice al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti.

În anul 2005 a colaborat cu Academia Română la proiectul lansat de acad. Eugen Simion pentru salvarea manuscriselor eminesciene, proiect iniţiat de Iorga, Perpessicius, Călinescu şi Noica. Propune pentru reeditarea acestora o formulă inovatoare de tipărire, realizată şi cu ajutorul unor tehnici digitale, prin care reproducerea manuscriselor lui Mihai Eminescu devine, în sfârşit, posibilă, instituind un reper cultural prezervat viitorilor cercetători şi colecţionari.

În 2008 a participat la proiectul „Valorificarea peisajului ipoteştean şi a culturii neolitice locale în arta contemporană“ – artă decorativă şi grafică – organizator împreună cu Valentin Coșereanu.

A participat la proiectul Bibliotecii Academiei Române împreună cu Arhiepiscopia Târgoviștei de reeditare a cărților publicate de Macarie: Liturghierului lui Macarie, viziune grafică (2008), Tetraevagheliarul lui Macarie, ediție bibliofilă şi de masa, viziune grafică, Octoihul lui Macarie (2012).

Mircia Dumitrscu a primit de-a lungul timpului peste 25 de premii, printre care Premiul Academiei Române, Premiul Radio România Cultural, Marele Premiu al Uniunii Artiștilor Plastici din România și Premiul „Constantin Brâncuși” pentru întreaga activitate artistică.