Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 04/03/2024

Scroll to top

Top

Missa Da Pacem @ București - UAP

Missa Da Pacem @ București
Nistor Laurențiu

Joi, 4 aprilie 2019, ora 19, va avea loc la Galeria Contemp (str George Vraca nr.7) vernisajul expoziţiei Missa Da Pacem, semnată de Elena & Marcel Scutaru şi curatoriată de Mihai Plămădeală.

Expoziţia reuneşte pictură, sculptură, ceramică şi obiect, configurate într-o instalaţie a cărei finalitate artistică transcende raţiunile pentru care a fost creată fiecare piesă în parte. Avem de-a face cu un demers curatorial de reinterpretare, al cărei model se află în revelaţie, privită ca act prin care clarificăm ceva (ne)cunoscut sau prin care descoperim divinitatea manifestată în lucruri aparent mici şi comune.
Elena şi Marcel Scutaru sunt diferiţi, dar complementari, şi nu expun foarte des împreună. Atunci când totuşi o fac, există motive artistice întemeiate. În Missa Da Pacem, latura conceptuală a unuia se întâlneşte în mod magistral cu apetenţa pentru instalaţie a celuilalt. Mai mult, cei doi tind să îşi inverseze rolurile, la nivel morfologic vorbind, în demersul de unificare a muncii lor.
Tema expoziţiei este pacea, tratată din punct de vedere metaforic, ca armonie, deziderat, împăcare, serenitate, iertare, linişte sufletească, încetare a conflictelor şi aşa mai departe. Piesele reunite sub egida proiectului Missa Da Pacem, fără a fi fost create special pentru acesta, au ca numitor comun atributele enumerate mai sus, nimic altceva decât ipostaze ale păcii divine.

The exhibition combines painting, sculpture, ceramics and objects, configured in a installation whose artistic goal transcends the reasons why each piece was created. We are dealing with a curatorial approach of reinterpretation, whose model is in revelation, seen as an act by which we clarify something (un) known or reveal the divinity manifested in seemingly small and common things.
Elena and Marcel Scutaru are different but complementary, and do not expose very often together. But when they do, there are solid artistic reasons. In Missa Da Pacem, the conceptual side of one magistratively meets the other’s interest for installations. Moreover, the two tend to reverse their roles, morphologically speaking, in their attempt to unify their work.
The chosen theme of the exibition is peace, metaphorically speaking, as harmony, desideratum, reconciliation, serenity, forgiveness, peace of mind, cease of conflict, and so on. The artworks reunited under the Missa Da Pacem project, without having been created specifically for it, have as their common denominator the attributes listed above, nothing but hypostases of the divine peace.
Mihai Plămădeală, curator