Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 09/12/2023

Scroll to top

Top

Revista ARTA #50-51 Memorie, arhive și baze de date - UAP

Revista ARTA #50-51 Memorie, arhive și baze de date
Nistor Laurențiu

„Acest dosar își propune o investigație asupra modului în care conceptele de memorie, arhivă și baze de date sunt abordate în arta vizuală în contextul importantelor mutații recente precum abandonarea narativului liniar, disoluția genurilor, cultivarea inter-disciplinarității și inter-medialității. În paralel, dosarul va sonda și interferențele dintre rolul artistului arhivist respectiv cel al istoricului, al antropologului, al curatorului unei colecții. Contribuția noastră – inevitabil parțială – la dezbaterea unui subiect extrem de vast va urmări întrebări precum: Ce presupune arhiva ca formă sau medium? Ce tip de privire (gaze) angajează memoria? Cum capătă actele de memorie și obiectele de arhivă o miză educațională, antropologică sau istorică? La ce se referă mult invocata transformare a «documentelor în monumente»(Foucault)?”
Coordonatori: Horea Avram și Raluca Oancea Revista se găsește în librăriile și spațiile partenere: Cărturești, Humanitas, Sedcom Libris, Librăria La Două Bufniţe Timișoara, Galeria Quadro Cluj, Librarium, Inmedio, Relay, pe site-ul nostru și la sediul redacției din Str Biserica Amzei 7-9 București, de marți până joi între orele 9-15.00.

Revista ARTA #50-51 Memory, Archive, Database

„This dossier proposes an investigation on the way in which concepts such as memory, archive, and database are approached in the visual arts, in the context of the important recent changes like the dismissal of linear narratives, dissolution of gender, proliferation of interdisciplinarity and inter-mediality. In addition, the research will also probe the interferences between the role of the archivist artist and that of the historian, anthropologist, and collection curator. Our contribution – inevitably, a partial one – to this extremely wide topic debate will look at questions such as: What does the archive, as a form or medium, mean? What kind of gaze does the memory engage? How do acts of memory and archived items gain an educational, anthropological, or historical meaning? What is the often-mentioned transformation of ‘documents into monuments’ (Foucault)?”
Coordinators: Horea Avram & Raluca Oancea