Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Siminiuc Vasile Anghel[:en]Siminiuc Vasile Anghel[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Siminiuc Vasile Anghel
Siminiuc Vasile Anghel
Adresa: Suceava – România
Tel: +40
e-mail:

web: ,

Facebook 80x84 ulei pe panza

Inelul Stejarul – Oak Ring – 35x18x8 mm

Prezentare Demers Artistic

Depășirea inhibițiilor de început printr-o tenace și pasionată însușire a artei desenului, ca necesar eșafodaj grafic în construirea oricărei imagini, a determinat o mai detașată abordare a peisajului, naturii statice și chiar a portretului. Spirit viu și frenetic intenționează să transforme totul în pictură și ezitările nu-i stau în fire. Dezinvolt chiar și atunci când greșește, simte respirația publicului în spate și-și vede liniștit de treabă.Reușitele lui însumează capacitatea de selecție a motivului, o lejeritate de exprimare și ignorarea spontană a regulilor. Rezultă personale atitudini în peisaj, convertite în surprinderea mișcării norilor pe cer, zbaterea pădurii sub vânturile toamnei, pitorescul unor ulițe sucevene. Are calitatea unui pictor care se grăbește și vrea să nu rateze fragilitatea clipei și, și de aceea, nu face preparative prea sofisticate.
În numele adevărurilor de folosință personală, Vasile Siminiuc descifrează fizionomii și nu evită să atace subiecte de evocare simbolică. Hrisoavele și literele pisaniilor voievodale sunt puse în contexte noi și urmărește plasticitatea conotativă a semnelor. Tot astfel, inventarul semnelor zodiacale îi permit propuneri surprinzătoare. Unele scene de interior cu personaje, prin hazul lor involuntar, pot fi privite doar ca niște șarje umoristice.

website link:

[:en]

Siminiuc Vasile Anghel
Siminiuc Vasile Anghel
Adresa: Suceava – România
Tel: +40
e-mail:

web: ,

Facebook 80x84 ulei pe panza

Inelul Stejarul – Oak Ring – 35x18x8 mm

Prezentare Demers Artistic

Vasile Siminiuc had acces to the secrets of the art of drawing, as a pre-requisite graphic element in the conceiving of any type of image, through persistent and passionate study. Once he got over the begginer’s inhibitions, he managed to approach landscape painting, still-life and portraiture in a more detached manner. He is a dynamic and a frantic spirit who decides to transform the art of painting and he is not a hesitant nature. Even when he makes mistakes and he feels the breath of the audience right behind his back, he keeps working undisturbed. His success is the result of his capacity of motif selection, the freedom of expression and the spontaneous disregard for rules. The personal attitudes towards landscape painting are converted into the depiction of clouds floating in the sky, the rustle of the forest under the autumnal wind and the picturesque of the lanes in Suceava. He is always in a hurry, trying to seize moment and that is why he does not make sophisticated plans.
In the name of personal truths, he deciphers physiognomies and does not avoid symbolic subjects. He places in new contexts the monuments and letters of voievodal inscriptions and follows the painterly connotation of signs. The signs of the zodiac also offer surprising suggestions. Some interior scenes that include characters can only be considered caricatures because of their sloppiness.

website link:

[:]