Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | septembrie 27, 2022

Scroll to top

Top

Xantus Géza

Administrator
Xantus Géza
Xantus Géza
Adresa: Str. Str. Şumuleu Nr. 71, Miercurea Ciuc – România
Tel: +40760 066 816, +40266 213 810
e-mail: xantusgeza@gmail.com

web: ,

Tunel, ulei pe panza, 100 x 100 cm, 2013.

Tunel-ulei-pe-panza-100-x-100-cm

Prezentare Demers Artistic

Dimensiuni celeste
Sensibilitate şi intuiţie
Acumulator de taine, magician în selecţia şi expunerea temelor, arta lui Géza Xantus prezintă sinteza între gândire şi sentiment, între meditaţie şi emoţie.
Ordonate pe cicluri, mereu reluate şi perfectate stilistic, lucrările se înscriu în acel „joc” al interferenţelor între viziunea realistă şi cea metafizică. În tablourile din imediatul spaţiu natal se simt culorile de primăvară şi cele de toamnă, simbolizând naşterea, trecerea din viaţă, învierea şi mântuirea, răsăritul şi asfinţitul.
Lumea „mitică” ascunde neasemuite frumuseţi paradisiace, în faţa cărora sufletul se înalţă spre sacru şi se depărtează de deşertăciunile acestei lumi trecătoare.
Din setul de ex libris, al celor realizate în acvaforte şi acvatinta se desprind siguranţa şi fermitatea desenului, acestea fiind incursiuni în mitologia populară, meditaţii de după vis, semne ale timpului în mişcare. Ciclul Apocalipsa „ne trimite” într-un univers care înfăţişează în chip alegoric sfârşitul lumii, personajele părând „cioplite” din stâncă, imaginea Mântuitorului prezentă ca protector, speranţă de viaţă şi trăinicie a celor în „haine albe” – adică curaţi la suflet.
Artistul se va ataşa cu fapta şi sufletul artei, credinţei şi mitului spaţiului italian, Cetăţii eterne, Roma, reuşind să stabilească acea punte de legătură a trecutului milenar cu realitatea ce-l înconjoară. Conferă imaginilor sale o monumentalitate deseori sobră, echilibrată, recurgând la un regim coloristic amplu.
Géza Xantus s-a angajat în experimente îndrăzneţe, cum ar fi lucrarea în frescă sau sculptura, dorind a echilibra materia cu tehnica; are o rodnică activitate pe terenul picturii ecleziastice. Se recomandă ca un artist autentic, o personalitate complexă, cu un contur viguros şi diferenţiat în plastica noastră.
Nicolae Bucur

website link: ,