Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 24/02/2024

Scroll to top

Top

Zah Dorina - UAP

Zah Dorina
Nistor Laurențiu

[:ro]

Zah Dorina
Zah Dorina
Adresa: Str. Timișorii, nr. 110, Bl. A1, Ap. 3, Lugoj – România
Tel: +40728 040 500
e-mail: zah_dorina@yahoo.com

web: ,

Isus cu vita de vie,  60x60 cm. tempera pe lemn cu emlsie de ou si foita de aur

„Isus cu vita de vie, 60×60 cm. tempera pe lemn cu emlsie de ou si foita de aur

Prezentare Demers Artistic

„ Ceea ce ne oferă nouă Dorina Zah, astăzi, este o artă așezată de-a dreptul în matricea ei individuală, artă care a regăsit dimensiunea sacrului, fapt ce arată că artistul știe să își taie propria voie, să facă numai și numai (…) voia Erminiei; este unul dintre drumurile cele mai dificile, mai greu de urmat, iar izbânda artistică este greu de perceput, pentru că trebuie să o așezi sub lupă, fiindcă ceea ce artistul a sacrificat, este chiar propriul său orgoliu …. În lucările Dorinei suntem impresionați de plasticitatea acestora, de desenul lor sintetic, de puterea evocatoare a culorii, care nu se îndepărtează cu nimic de litera Erminiei. Artista, făcând nu propria sa voie, nu căutând inspirația împinsă de orgoliu, deci, nu scoaterea în evidență a propriei personalității creatoare, ci tocmai ținerea sub presiune a acesteia, ceea ce echivalează cu un act de asceză; astfel aș caracteriza întregul efort al Dorinei Zah.”

website link:

[:en]

Zah Dorina
Zah Dorina
Adresa: Str. Timișorii, nr. 110, Bl. A1, Ap. 3, Lugoj – România
Tel: +40728 040 500
e-mail: zah_dorina@yahoo.com

web: ,

Isus cu vita de vie,  60x60 cm. tempera pe lemn cu emlsie de ou si foita de aur

„Jesus vines, 60×60 cm. Emlsie tempera on wood with gold leaf and egg

Prezentare Demers Artistic

„What Dorina Zah offers us today, it’s an art placed in it’s individual matrix, it’s an art that found the dimension of the sacred, which shows that the artist knows how to cut it’s own will, doing only and only (…) Erminia’s will; it’s one of the hardest ways, hard to follow, and the artistic victory is difficult to perceive, because you must put it under a magnifying glass, because what the artist had sacrificed is it’s own vanity […]. In Dorina’s works we are impressed by their plasticity, by thier synthetic painting, by the evoking power of the colors, which do not step away at all form Erminia’s will. The artist, doing not her will, not looking for for vanity biased inspiration, so, not the showing of her own creative personality, but just holding it under pressure, which is equivalent with an act of asceticim; that’s how i would caracterize the whole effort of Dorina Zah.”

website link: www.pavelveres.ro,

[:]