Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | mai 29, 2017

Scroll to top

Top

Candidat Călin Dan

Administrator

Uniunea Artiștilor Plastici din România se confruntă cu trei tipuri de probleme: patrimoniale, legale și de imagine.

În ceea ce privește problemele patrimoniale (sedii aflate în litigiu și / sau în degradare, lipsa unui fond de rulment adecvat, etc.) ele nu se vor putea remedia fără o schimbare de imagine. Spun aceasta în ideea că UAPR este o instituție care necesită o analiză structurală pe sistem de audit, și în paralel cu aceasta necesită asistență juridică competentă. Pentru ambele este nevoie de angajarea pro bono a unor firme specializate de prestigiu, care nu pot fi cointeresate decât în măsura în care UAPR își îmbunătățește imaginea publică.

Cheia acestei transformări de imagine stă în intensificarea comunicării și în creșterea coeziunii profesionale, care ar duce împreună la un sentiment de identitate profesională crescută, la un sentiment de apartenență la o comunitate mai puternică. Este imperios necesar astfel ca legăturile între uniunile din teritoriu, respectiv între acestea și UAPR să fie permanente și concentrate pe aspecte strategice de interes comun. Soluțiile sunt de trei feluri: comunicare online, printr-o combinație de web site și pagini facebook; comunicare off-line, prin întâlniri periodice între membrii UAP cu răspunderi administrative și de reprezentare; crearea de evenimente reprezentative la nivel regional și național.

Candidatura mea la conducerea UAPR se referă tocmai la rolul pe care, prin experiența acumulată atât în domeniul management-ului cultural cât și în cel al companiilor media, pot să îl joc în construirea acestei coeziuni profesionale dătătoare de identitate. Intenționez în acest sens să lucrez la crearea unui departament de comunicare internă și externăal UAPR, cu ramificații în toate birourile din teritoriu, care să permită o circulație rapidă a informațiilor de interes profesional și administrativ. De asemenea, voi propune diversificarea activităților revistei “Arta” în sensul creerii unui buletin lunar de informare on-line și off-line, asupra activităților membrilor UAP, asupra expozițiilor deschise în toată țara și în străinătate, publicație care va furniza și informații utile despre burse, ateliere de creație, rezidențe artistice, evenimente internaționale cu participare jurizată, servicii specializate pentru artiști etc.

Mai departe, îmi propun să reiau în cadru organizat vizitele în teritoriu, la atelierele și la spațiile de creație și expunere ale artiștilor, în grupuri mixte de critici și jurnaliști de artă din diverse generații. Aceste călătorii de studiu și informare vor ajuta la creșterea coeziunii despre care scriam mai sus, și vor crea un sentiment de apartenență care lipsește în acest moment în UAPR. Rezultatul concret al acestor vizite va fi prezen’a activit[‘ilor UAPR pe diverse platforme media, precum și realizarea unei serii de publicații publicate sub egida UAPR: Pentru aceste acțiuni se vor identifica fonduri din surse bugetare (Administrația Fondului Cultural Național), din fonduri locale și din sponsorizări.

O ultimă sugestie se referă la necesitatea organizării Salonului Național al Artelor. Cu periodicitate anuală, desfășurat sub formă de festival care va ocupa toate spațiile expoziționale importante din București, Salonul Național va fi un eveniment fără jurizare prealabilă, menit să ofere o platformă generoasă tuturor creatorilor din cultura vizuală a momentului care participă la viața UAPR. Juriul internațional al Salonului se va întruni pentru deciderea și decernarea în cadru festiv a premiilor. Lucrările premiate vor putea intra în patrimoniul statului.

Toate aceste măsuri trebuie încadrate în contextul mai larg al unui efort pe plan organizatoric, legal și administrativ, de asanare a datoriilor acumulate, de reglare a aspectelor nerezolvate în planul patrimonial, de creștere a eficienței exploatării sediilor existente, etc. Din punctul meiu de vedere, o conducere colegială coerentă, cu răspunderi individuale sectoriale, în care fiecare își aduce aportul pe domeniile sale de competență, este o formulă nu doar viabilă, ci inevitabilă pentru ameliorarea statutului membrioor UAPR.

Cu stimă,

Călin Corneliu Dan

Anunț

ANUNȚ TITULARIZĂRI 2017 PENTRU MEMBRII U.A.P. DIN ROMÂNIA

În perioada 10 iunie – 10 iulie 2017 se vor depune dosarele (acte și portofoliu artistic) în vederea titularizării în UAP din România a membrilor stagiari, la secretariatele filialelor din București și teritoriu.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform noului Regulament de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, disponibil pe site-ul UAP – www.uap.ro, până la data de 25 iulie 2017, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4.

Pentru filialele din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, de  luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

ATENȚIE!!!

Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani de la data intrării în UAP.
În sesiunea de titularizare 2017 se pot înscrie numai cei care au dobândit calitatea de membru stagiar în anul 2014 și 2015.

http://uap.ro/anunt-titularizari-2017-pentru-membrii-u-a-p-din-romania/
http://uap.ro/regulament-pentru-primiri-si-titularizari-in-uap/


Vă informăm că s-au afișat - Rezutatele Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România 2017, lista este disponibilă la: http://uap.ro/rezultatele-lucrarilor-comisiei-nationale-de-primiri-si-titularizari-2017/


Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel

trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:

  • fotografie autor 1 buc.
  • fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.
  • CV în română și CV în engleză
  • date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site
  • scurt text critic sau de autor în română și engleză

Reamintim celor interesați să își preschimbe legitimațiile vechi în noul model tip card, necesitatea de a transmite pe adresa de e-mail hr@uap.ro a unei fotografii portret si copia actului de identitate, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.