Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 17, 2018

Scroll to top

Top

Candidat Emilia Persu

Administrator

PROIECT DE CANDIDATURĂ

Doresc să mă implic în conducerea UAP din România ca să contribui la imbunătăţirea sistemului administrativ, a modalităţilor de promovare culturală şi de protecţie socială a membrilor săi. Menţionez că experienţa acumulată în ultimii ani ca membru în conducerea UAP-ului, cu reuşitele şi nereuşitele ei, mă determină să cred că pot să-mi asum răspunderea de a continua să lucrez în folosul obştei de artişti.

Dincolo de nemulţumirile şi rivalităţile inerente cu toţii avem interesul ca UAP să existe şi să funcţioneze cât mai bine.

În acest sens doresc să precizez câteva obiective din proiectul meu de candidatură pe care-l supun atenţiei membrilor UAP şi care trebuie să devină deziderate pentru noua conducere.

  1. Reorganizarea activităţii administrative ceea ce implică : o bază de date multifuncţională capabilă să gestioneze pe individ şi statistic informaţiile; transparenţa deciziilor; responsabilizarea a tuturor factorilor inplicaţi în conducerea UAP; comunicare reală şi eficientă.

  2. Continuarea demersurilor de obţinere a unei Hotărâri de Guvern pentru prelungirea contractelor de Ateliere şi Galerii – responsabilizarea factorilor din administraţia culturală şi membrilor din comisiile de cultură din Parlament şi Senat cu privire la necesitatea existenţei unor spaţii culturale protejate prin lege în toate oraşele din România.

  3. Continuarea demersurilor în susţinerea unor proiecte legislative care să confirme şi să protejeze statutul artistului profesionist, să implice reglementări de protecţie socială şi legislaţie culturală (legea sponsorizării şi a dreptului de autor).

  4. Reabilitarea Combinatului Fondului Plastic care trebuie să devină un Centru Multicultural (Colonie de artişti ; producţie – ateliere de bronz, ceramică, sticlă, metal, gravură ; săli de expoziţie; Pinacotecă pentru Colecţia de artă A UAP din România). În acest sens sunt necesare proiecte de colaborare, parteneriate cu administraţia locală / primării, parteneriat privat, sponsori. (Menţionez că am căpătat experienţă în cooperări şi interrelaţionări cu sistemul public-privat, aşa cum rezultă din CV)

  5. Consider că trebuie analizată şi repoziţionată relaţia dintre Filialele UAP (Bucureşti – teritoriu) astfel încât evenimentele artistice din teritoriu, şi problemele existente să fie cunoscute de conducerea UAP şi discutate în timp real, soluţionate în timp util.

  6. Revista Arta să acorde un spaţiu mai amplu activităţilor artistice din teritoriu.

  7. Reabilitarea Galeriilor din Bucureşti şi din ţară prin programe şi finanţări de la instituţiile statului şi mediul privat.

  8. O mai susţinută colaborare cu ICR-ul, Muzee, Centre culturale locale – Europene, operatori culturali independenţi pentru diversificarea cooperării, promovare şi creşterea vizibilităţii.

  9. Organizarea de licitaţii şi colaborarea cu case de licitaţie din România şi din străinătate pentru o mai bună integrare a artei româneşti pe piaţa de artă locală / globală.

Cred că prin experiența dobândită în acești ani pot fi alături de interesele materiale, profesionale, artistice ale colegilor mei și pot lucra în folosul acestora.

Deși nu ar trebui să fim conducători ci reprezentativi pentru această instituție, managementul vorbește de fapt despre a fi într-o poziție în care să poți face ca lucrurile să se întâmple. Este datoria managerului să creeze condițiile în care activitate artistică să se poată desfășura și să fie susținută. Așa cum spune un specialist englez în management “managerii sunt persoane într-o anumită poziție care determină ceea ce trebuie făcut, de cine și cu ce”.

Folosind termeni din economie, ar trebui să urmărim indicatori de performanță, rezultatele și impactul lor. În principiu trebuie să devenim competitivi în lumea artistică înconjurătoare, să avem calitatea unei instituții reprezentative la nivel național și european în domeniul artelor vizuale. Să fim “în cărți” cum s-ar spune așa cum pe vremuri eram și cum ar trebui să fim din nou, dar cu alte mijloace – ale contemporaneității.

Vă doresc succes tuturor!

Emilia Persu 19.10.2016

Anunț important

privind actualizarea informațiilor personale de contact din baza de date,

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele date pentru a putea actualiza baza de date a membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, astfel: adresa de email; numere de telefon (fixe, mobile, atelier, etc); adresa de corespondență (de preferat copie după actul de identitate). Toate aceste informații vă rugăm să ni le trimite-ți la adresa de e-mail hr@uap.ro

privind transmiterea datelor pentru legitimații,

Pentru preschimbarea/tiparirea legitimațiilor noi de tip CARD, va rugăm să trimite-ți fotografia portret ăn format 3/4 cm cât și copia actului de identitate doar la adresa de e-mail: legitimatii@uap.ro Datele trimise către oricare alta adresă de email din domeniul @uap.ro, nu garantează că acestea ajunge la HR pentru prelucrare și tipărire, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.

 Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:
  • fotografie autor 1 buc.; fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.; CV în română și CV în engleză; date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site; scurt text critic sau de autor în română și engleză.