Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iunie 24, 2017

Scroll to top

Top

Gavrilaș Gavril

Administrator
GAVRILAS GAVRIL
Gavrilaș Gavril
Adresa: Cluj-Napoca – România
Tel: +40
e-mail:
web:

Pasărea şi cuibul pentru transpunere

Pasărea-şi-cuibul-pentru-transpunere

Prezentare Demers Artistic

Confesiuni de atelier
Liman al necuvântului, nuntire tainică între frumuseţe şi moarte, ea, pictura, de mai bine de cinci decenii mi-a însoţit singurătăţile. Mi-a prilejuit clipe de sublime, adevărate revelaţii, şi tot ea, mi-a tămăduit rănile pricinuite de nenumăratele ciocniri avute cu viaţa. Astfel, însemnele limbajului pictural s-au constituit în expresii esenţializate ale vieţii, într-un univers guvernat de legi proprii, suficient sieşi.
O misterioasă alchimie a stratificat în împăstările pânzelor paradoxale îngemănări de trecătoare bucurii şi o imensă cantitate de durere. Nimic nu ar fi fost posibil fără “un trecut”, fără o mistuitoare flacără, fără spaimele nopţii, fără “acea melancolie care mai speră”. Fără o împăcare cu lumea şi cu mine însumi. Adăugate catarsisului cu profunzimile lui imprevizibile toate acestea au făcut posibil impactul straniu dintre ceea ce tabloul ascunde în tainiţile lui şi ceea ce oferă privirii. I-au statornicit relaţiile-i intime, semnificative: conţinuturile picturale. Ȋn întregul lor dar şi fiecare în parte, înscrisurile unei atare picturi prefigurează o lume de patimi, dar şi posibile radiografii ale timpului pe care l-am străbătut: un timp al însingurării, adăugat unui predestin sisific. O panoramă a deşertăciunilor în care am acuzat o perpetuă stare de suspensie între dureroasele prăbuşiri şi năvalnice aspiraţii.
Orbit de false străluciri de catapetesme din tinichea lustruită, mi-am construit – după puteri – un drum al meu în lumea plină de ambiguităţi a picturii. Damnare asumată şi tămăduire tainică, blestem şi binecuvântare. Departe de răbufniri intempestive, de mode trâmbiţate de insolenţi gălăgioşi, înfăşurat în mantia anonimatului, m-am cufundat în bezna nopţilor unui copac singuratic. Au trebuit înfruntate torente ale unor ape tulburi, care în iureşul viiturii lor au pângărit tot ce au întâlnit în cale. Voluptatea de a picta, dialoguri solitare cu plăsmuirile mele, o continuă stare de veghe…
Am acceptat privaţiunile singurătăţii celor patru pereţi de atelier. După bătălii cu învingători şi fără învinşi, mă văd împresurat de halucinante umbre ale închipuirilor mele! Simbolica “păsărilor” m-a purtat către “arătări” pătrunse de fior magic, către enigmatice semne de întrebare. Navigând peste prunduri de oseminte, peste care s-a aşternut uitarea, ele mi-au populat adâncurile unor halouri de pânză. Destratificări de spaţii şi timpi; de spaţii imaculate ale neînceputului, de timpi ai imemoriei. Năzuinţe purificatoare. “Desprinderi de fatalitatea materiei şi înscrierea într-un circuit pe care să nu-l mai ameninţe spectrul eroziunii (P.Ş.).

website link

Anunț

ANUNȚ TITULARIZĂRI 2017 PENTRU MEMBRII U.A.P. DIN ROMÂNIA

În perioada 10 iunie – 10 iulie 2017 se vor depune dosarele (acte și portofoliu artistic) în vederea titularizării în UAP din România a membrilor stagiari, la secretariatele filialelor din București și teritoriu.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform noului Regulament de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, disponibil pe site-ul UAP – www.uap.ro, până la data de 25 iulie 2017, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4.

Pentru filialele din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, de  luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

ATENȚIE!!!

Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani de la data intrării în UAP.
În sesiunea de titularizare 2017 se pot înscrie numai cei care au dobândit calitatea de membru stagiar în anul 2014 și 2015.

http://uap.ro/anunt-titularizari-2017-pentru-membrii-u-a-p-din-romania/
http://uap.ro/regulament-pentru-primiri-si-titularizari-in-uap/


Vă informăm că s-au afișat - Rezutatele Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România 2017, lista este disponibilă la: http://uap.ro/rezultatele-lucrarilor-comisiei-nationale-de-primiri-si-titularizari-2017/


Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel

trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:

  • fotografie autor 1 buc.
  • fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.
  • CV în română și CV în engleză
  • date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site
  • scurt text critic sau de autor în română și engleză

Reamintim celor interesați să își preschimbe legitimațiile vechi în noul model tip card, necesitatea de a transmite pe adresa de e-mail hr@uap.ro a unei fotografii portret si copia actului de identitate, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.