Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | decembrie 18, 2017

Scroll to top

Top

Gavrilaș Gavril

Administrator
GAVRILAS GAVRIL
Gavrilaș Gavril
Adresa: Cluj-Napoca – România
Tel: +40
e-mail:
web:

Pasărea şi cuibul pentru transpunere

Pasărea-şi-cuibul-pentru-transpunere

Prezentare Demers Artistic

Confesiuni de atelier
Liman al necuvântului, nuntire tainică între frumuseţe şi moarte, ea, pictura, de mai bine de cinci decenii mi-a însoţit singurătăţile. Mi-a prilejuit clipe de sublime, adevărate revelaţii, şi tot ea, mi-a tămăduit rănile pricinuite de nenumăratele ciocniri avute cu viaţa. Astfel, însemnele limbajului pictural s-au constituit în expresii esenţializate ale vieţii, într-un univers guvernat de legi proprii, suficient sieşi.
O misterioasă alchimie a stratificat în împăstările pânzelor paradoxale îngemănări de trecătoare bucurii şi o imensă cantitate de durere. Nimic nu ar fi fost posibil fără “un trecut”, fără o mistuitoare flacără, fără spaimele nopţii, fără “acea melancolie care mai speră”. Fără o împăcare cu lumea şi cu mine însumi. Adăugate catarsisului cu profunzimile lui imprevizibile toate acestea au făcut posibil impactul straniu dintre ceea ce tabloul ascunde în tainiţile lui şi ceea ce oferă privirii. I-au statornicit relaţiile-i intime, semnificative: conţinuturile picturale. Ȋn întregul lor dar şi fiecare în parte, înscrisurile unei atare picturi prefigurează o lume de patimi, dar şi posibile radiografii ale timpului pe care l-am străbătut: un timp al însingurării, adăugat unui predestin sisific. O panoramă a deşertăciunilor în care am acuzat o perpetuă stare de suspensie între dureroasele prăbuşiri şi năvalnice aspiraţii.
Orbit de false străluciri de catapetesme din tinichea lustruită, mi-am construit – după puteri – un drum al meu în lumea plină de ambiguităţi a picturii. Damnare asumată şi tămăduire tainică, blestem şi binecuvântare. Departe de răbufniri intempestive, de mode trâmbiţate de insolenţi gălăgioşi, înfăşurat în mantia anonimatului, m-am cufundat în bezna nopţilor unui copac singuratic. Au trebuit înfruntate torente ale unor ape tulburi, care în iureşul viiturii lor au pângărit tot ce au întâlnit în cale. Voluptatea de a picta, dialoguri solitare cu plăsmuirile mele, o continuă stare de veghe…
Am acceptat privaţiunile singurătăţii celor patru pereţi de atelier. După bătălii cu învingători şi fără învinşi, mă văd împresurat de halucinante umbre ale închipuirilor mele! Simbolica “păsărilor” m-a purtat către “arătări” pătrunse de fior magic, către enigmatice semne de întrebare. Navigând peste prunduri de oseminte, peste care s-a aşternut uitarea, ele mi-au populat adâncurile unor halouri de pânză. Destratificări de spaţii şi timpi; de spaţii imaculate ale neînceputului, de timpi ai imemoriei. Năzuinţe purificatoare. “Desprinderi de fatalitatea materiei şi înscrierea într-un circuit pe care să nu-l mai ameninţe spectrul eroziunii (P.Ş.).

website link

Anunț important

privind actualizarea informațiilor personale de contact din baza de date,

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele date pentru a putea actualiza baza de date a membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, astfel: adresa de email; numere de telefon (fixe, mobile, atelier, etc); adresa de corespondență (de preferat copie după actul de identitate). Toate aceste informații vă rugăm să ni le trimite-ți la adresa de e-mail hr@uap.ro

privind transmiterea datelor pentru legitimații,

Pentru preschimbarea/tiparirea legitimațiilor noi de tip CARD, va rugăm să trimite-ți fotografia portret ăn format 3/4 cm cât și copia actului de identitate doar la adresa de e-mail: legitimatii@uap.ro Datele trimise către oricare alta adresă de email din domeniul @uap.ro, nu garantează că acestea ajunge la HR pentru prelucrare și tipărire, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.

 Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:
  • fotografie autor 1 buc.; fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.; CV în română și CV în engleză; date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site; scurt text critic sau de autor în română și engleză.