Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 09/12/2023

Scroll to top

Top

West meets East 2024 - UAP

West meets East 2024
Doctor

WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange” / ,,VESTUL ȊNTÂLNEŞTE ESTUL – Un schimb cultural de carte”

Proiectul ”WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange” este ȋn esenţӑ o cӑlӑtorie care sfideazӑ barierele spaţio-temporale.

Iatӑ povestea acestui periplu inedit: eram ȋn primӑvara anului 2009 când, artistul vizual Daniel Bӑlӑnescu vӑzând implicarea mea ȋn cadrul diferitelor proiecte, mi-a recomandat-o ȋn scopul colaborӑrii, pe artista Joanne Luongo din Warwick (Statele Unite ale Americii). Este bine cunoscutӑ jovialitatea americanilor, ușurinţa cu care stabilesc contacte, lipsa lor de formalism. Joanne, asemeni mie, ȋși dorea de mult o astfel de colaborare. Drept urmare, dupӑ câteva discuţii online, am stabilit cӑ ar fi minunat dacӑ am face un schimb interactiv de lucrӑri de dimensiunea unor cӑrţi poștale sau de forma unor cӑrţi-obiect. Opţiunea finalӑ a fost cartea-obiect datoritӑ semnificaţiei intrinseci conţinutӑ de aceasta. Bazându-se pe esenţa acestei colaborӑri, Joanne a dat titlul proiectului și mi-a trimis prima carte fӑcutӑ de ea: coperţile erau din material textil lucrat ȋn tehnica colajului, iar paginile din hârtie manualӑ. Convenţia era sӑ completӑm fiecare dintre noi ce numӑr de pagini dorim, cu subiecte și tehnici artistice la alegere. În urma acestei prime colaborăriau rezultat cărţi-obiect, care au parcurs drumul dintre America şi România timp de aproape 2 ani. Deoarece, ambele eram cadre didactice (Joanne era profesor la Worcester State College, U.S.A., eu eram lector univ. dr. la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, România), i-am cooptat și pe studenţii noștri sӑ ia parte la acest proiect.

Drept consecinţӑ a acestui demers, ȋn anul 2010 (14.IX. şi 14.X.)a avut loc prima ediţie a proiectului la Knight Campus Art Gallery, Warwick, Rhode Island, S.U.A. şi a cuprins lucrările unui număr de 11 expozanţi (studenţi şi profesori din S.U.A. şi România). Pe toată perioada expoziţiei a rulat un film care a cuprins colaborarea artistică dintre noi. Manifestarea a fost menţionată şi în ziarul american The Unfiltered Lens (www. TheUnfilteredLens.org) din 20 octombrie 2010, în articolul WEST MEETS EAST–A Cultural Book Exchange, autor Evangeline West.

Cea de-a doua ediţie a proiectului s-a desfăşurat între 1-12 XI. 2010 la UNAgaleria, Bucureşti, România şi a cuprins lucrările unui număr de 45 participanţi (studenţi şi profesori din S.U.A. şi România): 72 de cărţi-obiect, 5 filme experimentale cu aceeaşi temă, statement-urile artiştilor în limba română/limba engleză şi fotografii reprezentând nucleul primei părţi a acestui proiect. De asemenea, în cadrul expoziţiei s-a desfăşurat şi un performance având ca temă ideea colaborării pe plan artistic dintre artiştii români şi americani. Momentele importante ale acestei manifestări sunt cuprinse în DVD-ul cu ISBN978-973-1922-89-8, Editura UNARTE, 2010. În revista Dialog textilRevista industriei de textile şi confecţii din România, Nr. 12/2010/ www.dialogtextil.ro, articolul ,,Vestul întâlneşte Estul’’, celebrarea CĂRŢII-OBIECT, semnat de Amelia Turp-Balazs, ISSN 1224-0192, se fac referiri la acest eveniment.

Ediţia a III-a a proiectuluia început pe 1 ianuarie 2011 la Warwick, S.U.A. și a cuprins colaborarea dintre 7 artiști din: U.S.A., România, Amsterdam, India.

Ediţia a IV-a a proiectului s-a concretizat într-o expoziţie internaţională de carte-obiect, în intervalul 10 – 20 septembrie 2011, la Galeria de artă ,,Nicolae Tonitza”, Iaşi (România).

Ediţia a V-a a proiectuluis-a desfășurat ȋn intervalul 10 – 28 octombrie 2011, la Sala de Expoziţii ,,Constantin Brâncuşi”, Palatul Parlamentului, România. La aceastӑ ediţie au participat 41 de artiști dintre care 2 artiști strӑini.

Expoziţia de carte-obiect ”WEST MEETS EAST- A Cultural Book Exchange organizatӑ ȋn perioada 23. 01 – 11 02. 2012, la Galeriile de Artă din Focşani, punctează desfăşurarea celei de-a VI-a manifestări artistice din cadrul acestui proiect.  La aceastӑ ediţie au participat 17 de artiști români și 1 artist din strӑinӑtate.

Ediţia a VII-a a proiectuluinumitӑ ”CĂRŢI PENTRU MINTE ŞI SUFLET (parte a proiectului WEST MEETS EAST), s-a desfășurat ȋn perioada 1-30 august 2012 la Muzeul de Artă din Constanţa, România. La aceastӑ ediţie au participat 51 de artiști români și 11 artiști strӑini.

Ediţia a VIII-a s-a concretizat sub forma unei expoziţii itinerante care a avut loc la București (3-14 decembrie 2015, Sala de expoziţii Gallery), Alexandria (1-29 martie 2016, Biblioteca Judeţeană “Marin Preda”) și Focșani (30 martie-30 aprilie 2016, Galeriile de Artă).

Ediţia a IX-a a proiectuluis-a desfășurat ȋn intervalul 8-21 octombrie 2018 la Piaţa Spania Gallery, București, România. La aceastӑ ediţie au participat 70 de artiști români și 13 artiști strӑini.

Din cauza pandemiei, ediţia a X-a s-a desfӑșurat online. Pentru aceasta am s-a realizat un DVD cu ISBN 978-973-0-32778-6 și un catalog cu ISBN 978-973-0-32779-3. Ȋn urma selecţiei la aceastӑ ediţie au participat 86 de artiști și studenţi din România, India, Germania, Olanda și Statele Unite ale Americii.

Ediţia a XI-a a avut loc ȋn perioada 17 mai-15 iunie 2023, la Galeriile de Artӑ Orizont, spaţiu expoziţional al Uniunii Artiștilor Plastici din București, Filiala Arte Decorative. Lucrӑrile ȋnscrise la aceastӑ ediţie au fost jurizate de douӑ artiste importante pentru activitatea lor ȋn sfera cӑrţii-obiect: Joanne Luongo (SUA) și Valeria Bertesina (Italia).

Ȋn urma selecţiei, 99 de artiști (dintre care 23 invitaţi) au fost selectaţi ȋn vederea participӑrii la acest eveniment. Ţӑrile prezente cu lucrӑri ȋn spaţiul Galeriei Orizont au fost: România, Italia, Argentina, Polonia, SUA, Germania, India. Olanda. Pe lângӑ materiale promoţionale (afișe | bannere) au fost tipӑrite cataloage cu ISBN pentru Editura UNARTE și Biblioteca Naţionalӑ a României.

Ediţia a XII-a a avut la Ardud (Satu Mare), ȋn perioada 26 iulie – 26 august 2023, ȋn sala de expoziţii a Casei de Cultură “Dr. Augustin Mircea”- Ardud.

În cadrul acestei ediții au participat cu lucrӑri 33 de artiști. Au fost expuse 45 de cărți obiect tip unicat, realizate și donate de artiști români și străini pe parcursul celor XI ediții ale proiectului West meets East- A Cultural Book Exchange. Lucrările au fӑcut obiectul donației către Casa de Cultură “Dr. Augustin Mircea”- Ardud, îmbogățind astfel patrimoniul artistic și cultural al orașului Ardud. Şi de aceastӑ datӑ s-au printat; afișe, etichete, diplome de participare. S-au acordat acte de donaţie fiecӑrui artist prezent cu lucrӑri ȋn cadrul expoziţiei.

Proiectul internaţional ”WEST MEETS EAST- A Cultural Book Exchange”, are la bază ideea colaborării între artişti care aparţin unor sisteme socio-culturale diferite, unor continente diferite. Este vorba nu numai despre un schimb de experienţă profesională, dar şi despre un mod de comunicare complex care a pus în timp, bazele unor prietenii puternice.

Iatӑ doar câteva dintre gândurile artiștilor expozanţi ȋn cadrul acestui proiect:

,,Aceasta este o carte ‘deschisă’ despre emoţie. Ea oferă o vedere asupra modului ȋn care stările sufleteşti impresionează faţa noastră ca o imagine fotografică pe hartie. Şi oricat de diferiţi am fi, cu toţii trecem de-a lungul vieţii prin aceleaşi emoţii. Emoţiile sunt specifice vieţii umane şi reprezintă o radiografie a interiorităţii noastre, a ceea ce simţim. N-am spune tot adevărul despre noi dacă nu am vorbi şi despre emoţii.” (Alexandra Neacșu, Baia Mare, România-autor carte-obiect Feţele emoţiei, 2010)

,,Interesul meu ȋn proiect a fost stimulat de schimbul cultural. O dorinţă puternică de a cunoaşte această planetă şi oamenii, a ȋmpins viaţa şi studiile mele ȋn multe direcţii. Iniţial am dorit să mă deplasez ȋn jurul pământului, să studiez teritoriile şi persoanele diferite de mine şi de casa mea. Cu toate acestea, de-a lungul cercetărilor mele, diferenţele au devenit mai puţin vizibile. Speranţele noastre, grijile noastre, iubirea noastră pentru fiecare şi durerea pe care uneori o cauzăm, sunt toate ţesute ȋmpreună şi dau frumuseţe vieţii şi acţiunilor noastre. Legăturile noastre unul cu celălalt sunt de necontestat oriunde am locui pe acest pămant. Cartea a fost o bună ocazie pentru a intra ȋn contact cu o altă persoană şi cultură, pentru a ȋmpărtăşi iubirea mea, neliniştea mea şi speranţa mea pentru casa mea şi lumea din jurul meu.” (Erin Conners, Worcester, MA, S.U.A.- carte obiect, 2010)

Cărţile-obiect realizate în cadrul proiectului, au traversat oceanul până la Warwick (S.U.A.), călătorind apoi în spaţii expoziţionale de referinţă din Bucureşti (UNAgaleria, Sala de Expoziţii ,,Constantin Brâncuși” – Palatul Parlamentului, Gallery, Piaţa Spaniei Gallery), Iaşi (Galeria ,,N. Tonitza”), Constanţa (Muzeul de Artă), Alexandria (Biblioteca Judeţeanӑ ,,Marin Preda”) şi Focşani (Galeriile de artă). 

Născut din nevoia de colaborare artistică internaţională, “WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange a inspirat artişti, cadre didactice şi studenţi ai diferitelor universităţi de artă din ţară şi din străinătate. 

Participanţii de până acum sunt: artişti liber profesionişti din România, Statele Unite ale Americii, Ţările de Jos (Olanda), India, Republica Slovacă, Polonia, Italia, Germania, Franţa; cadre didactice, absolvenţi şi studenţi ai Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, Universităţii de Arte „G. Enescu” Iaşi, Universitaţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, Facultăţii de Arte Galaţi, Universităţii de Vest din Timişoara, Facultăţii de Arte Vizuale Oradea (România), Worcester State College, Quinsigamond Community College, The Massachusetts College of Art & Design (S.U.A.). 

Bucuria constantӑ cu care artiștii participanţi au știut sӑ dӑruiascӑ prin creaţiile lor noi și noi ofrande de suflet, a fӑcut posibilӑ existenţa ȋn timp a acestei construcţii ideatice numitӑ ”WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange”. Poate fi menţionat ȋncӑ un element important care a susţinut viabilitatea acestui tip de manifestare vizualӑ: puterea de fascinaţie pe care procesul de realizare a unei cӑrţi obiect o are asupra artiștilor, datoritӑ libertӑţii infinite de exprimare plasticӑ și conceptualӑ. O asemenea operӑ de artӑ reprezintӑ de regulӑ, chintesenţӑ de gând și de simţire artisticӑ, indiferent de materialele din care este realizatӑ, de procedeele și tehnicile de lucru utilizate. O expoziţie de carte obiect este o sӑrbӑtoare a tuturor artelor: graficӑ, picturӑ, sculpturӑ, arte textile, mix media, literaturӑ, foto-video, etc.

Proiectul ”WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange” reprezintӑ o dovadӑ palpabilӑ a faptului cӑ izvorul creaţiei artistice este nesecat, indiferent de asprimea timpurilor.

Curator Daniela Frumușeanu

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

WEST MEETS EAST- A CULTURAL BOOK EXCHANGE/VESTUL ȊNTÂLNEŞTE ESTUL-SCHIMB CULTURAL DE CĂRŢI

The Thirteenth Edition, 2024/Ediţia a XIII-a, 2024

Proiectul internaţional ”WEST MEETS EAST”- A Cultural Book Exchange, are la bază ideea colaborării între artişti care aparţin unor sisteme socio-culturale diferite, unor continente diferite. Este vorba nu numai despre un schimb de experienţă profesională, dar şi despre un mod de comunicare complex care a pus în timp, bazele unor prietenii puternice.

Cărţile-obiect realizate în cadrul proiectului, au traversat oceanul până la Warwick (S.U.A.), călătorind apoi în spaţii expoziţionale de referinţă din România: Bucureşti (Galeriile de Artӑ Orizont, UNAgaleria, Sala de Expoziţii ,,Constantin Brâncuși” – Palatul Parlamentului, Gallery, Piaţa Spaniei Gallery), Iaşi (Galeria ,,N. Tonitza”), Constanţa (Muzeul de Artă), Alexandria (Biblioteca Judeţeanӑ ,,Marin Preda”), Focşani (Galeriile de artă) şi Ardud (Casa de Cultură ,,Dr. Augustin Mircea”). 

Născut din nevoia de colaborare artistică internaţională, “WEST MEETS EAST” – A Cultural Book Exchange a inspirat artişti, cadre didactice şi studenţi ai diferitelor universităţi de artă din ţară şi din străinătate. 

Participanţii de până acum sunt: artişti liber profesionişti din România, Statele Unite ale Americii, Ţările de Jos, India, Republica Slovacă, Polonia, Italia, Franţa; cadre didactice, absolvenţi şi studenţi ai Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, Universităţii de Arte „G. Enescu” Iaşi, Universitaţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, Facultăţii de Arte Galaţi, Universităţii de Vest din Timişoara, Facultăţii de Arte Vizuale din Oradea (România), Worcester State College, Quinsigamond Community College, The Massachusetts College of Art & Design (S.U.A.). 

Aceasta este cea de-a XIII-a ediţie a proiectului, iniţiat în anul 2009 de Joanne R. Luongo (artist vizual din Statele Unite ale Americii) şi Daniela Frumușeanu (artist vizual din România).

Pentru aceastӑ ediţie se va realiza un catalog format pdf cu ISBN.

Participanţii vor fi artiști profesioniști din ţară și din strӑinӑtate.

Pentru a asigura un standard ridicat al evenimentului va exista un juriu internaţional care va face selecţia lucrărilor.

Rezultatul selecţiei va fi anunţat pe 1 martie 2024.

Expoziţia va avea loc ȋn perioada 5-28 aprilie 2024 la Galeriile de Artӑ Orizont, București, România.

Evenimentul va fi desfӑșurat sub patronajul Uniunii Artiștilor Plastici din România.

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

● tema la alegerea artistului;

● se admite o lucrare (carte-obiect) cu dimensiunea paginii de maxim 20 cm x 20 cm și grosime de maxim 20 cm; greutate maximӑ 2 kg;

● nu existӑ restricţii referitoare la data realizӑrii lucrӑrii;

● se va trimite pe adresa frumuseanu@gmail.com, pănă la data de 25 februarie 2024, imaginea lucrării format jpg, rezoluţie 300 dpi, dimensiunea imaginii digitale maxim A4, cu menţiunea ”WEST MEETS EAST”- A Cultural Book Exchange 2024; ȋn caseta imaginii se va trece prenume/nume artist, titlul lucrӑrii, tehnicӑ, dimensiuni, anul realizӑrii. Vӑ rugӑm sӑ trimiteţi o singurӑ imagine edificatoare cu amsamblul lucrӑrii!

fișa de înscriere va cuprinde: prenumele / numele artistului, titlul lucrării, tehnică, dimensiuni, anul realizării, preţ, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numӑrul de telefon. Acestea, împreună cu imaginea lucrării vor fi trimise la aceeași adresă de e-mail (frumuseanu@gmail.com), pănă la data de 25 februarie 2024;

● lucrările admise vor fi trimise prin curier sau predate personal, la adresa care va fi anunţatӑ ȋn urma selecţiei. Costurile transportului tur/retur vor fi suportate ȋn totalitate de artiști;

● pe colet se va menţiona – FĂRĂ VALOARE COMERCIALĂ | PENTRU UZ EDUCAŢIONAL

● taxa de participare pentru artiștii selectaţi din România va fi de 150 LEI;

● artiștii selectaţi sunt rugaţi sӑ punӑ ȋn colet alӑturi de lucrare, atât adresa de domiciliu printatӑ, necesarӑ pentru expedierea coletului, cât și taxa de participare; anul acesta nu se acceptӑ donaţii; prin urmare, toţi artiștii participanţi trebuie sӑ-și plӑteascӑ transportul lucrӑrii.

● datele din fișa de înscriere vor fi utilizate în scopul promovării expoziţiei; organizatorii nu își asumă răspunderea pentru aceste date;

● organizatorii au dreptul de a folosi imagini reprezentând lucrările expuse în scopul promovării expoziţiei, fără plată către autor;

● deciziile comisiei de selecţie sunt definitive;

● organizatorii nu își asumă răspunderea pentru deteriorarea lucrărilor în timpul transportului;

● pe durata expoziţiei artiștii nu își pot retrage lucrările;

● informaţii suplimentare la adresa de e-mail: frumuseanu@gmail.com.

INVITATION FOR PARTICIPATION

WEST MEETS EAST – A CULTURAL BOOK EXCHANGE/ VESTUL ȊNTÂLNEŞTE ESTUL-SCHIMB CULTURAL DE CĂRŢI

The Thirteenth Edition, 2024/Ediţia a XIII-a, 2024

The international project ”WEST MEETS EAST” – A Cultural Book Exchange is based upon co-operation between artists from different socio-cultural backgrounds and different continents. It is not only a professional exchange, but also a complex way of communication that lays in time, the foundation of a strong friendships.

The book-objects created for the project, have crossed the ocean to Warwick-U.S.A., traveling throughout important galleries from Romania: Bucharest (The Orizont Art Galleries, UNAgaleria, Exhibition Hall “Constantin Brâncuși” – The Palace of the Parliament, Gallery, Piaţa Spaniei Gallery), Iași (The Gallery ,,Nicolae Tonitza”), Constanţa (Museum of Art), Alexandria (County Library ,,Marin Preda”), Focșani (Art Gallery) and Ardud (Casa de Cultură ,,Dr. Augustin Mircea”).

The projectWEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange arose from the need of international artistic collaboration and has inspired artists, professors and students of various universities from Romania and abroud.

So far, the participants have been: freelance artists from Romania, U.S.A., Netherlands, India, Slovakia, Poland, Italy, France; professors, graduates and students of the National University of Arts Bucharest, the University of Arts “George Enescu” Iași, Art and Design Universities Cluj-Napoca, the Faculty of Arts Galaţi, the West University of Timișoara, The Faculty of Visual Arts from Oradea (Romania), Worcester State College, Quinsigamond Community College, The Massachusetts College of Art & Design (U.S.A.). 

This is the thirtheenth edition of the project, initiated in to 2009 by the American visual artist Joanne R. Luongo and the Romanian visual artist Daniela Frumușeanu.

A pdf format catalog with ISBN will be created for this edition.

Participants will be professional artists from country and from abroad.

To ensure a high standard of this event there will be an international jury which will select the Works.

The selection results will be annonced on March 1st, 2024. The exhibition will take place between 5th-28th April, 2024 at The Orizont Art Galleries, Bucharest, Romania.

Event held under the patronage of the Union of Visual Artists from Romania.

REGULATION OF PARTICIPATION:

● the theme of the artist’s choice;

● a work (book-object) with a maximum page size of 20 cm x 20 cm and a maximum thickness of 20 cm is admitted; maximum weight 2 kg;

● there are no restrictions regarding the date the realization of the work;

● it will be sent to the address frumuseanu@gmail.com, until February 25th, 2024, the image of the work in jpg format, resolution 300 DPI, maximum digital image size A4, with the mention „WEST MEETS EAST” – A Cultural Book Exchange 2024; first name /artist name, title of the work, technique, dimensions, year of creation, will be entered in the image box. Please do send a single edifying image with the assembly of the work!

the application form will have to include the artist’s first and last name, the title of the work, the technique, the sizes, the year of execution, the home address, e-mail address, the phone number. These, together with the image of the work will be sent to the same e-mail address

(frumuseanu@gmail.com), until the date February 25th, 2024;

● the works will have to be sent by courier at the address which will be announced following the selection.

Transportation costs tour/return will be supported entirely by artists.

● on the package will be mentioned: NO COMMERCIAL VALUE | FOR EDUCATIONAL USE

● the participation fee will be 40 Euro; the money has to be sent only after the result of the selection.

● the selected artists are asked to put in the parcel together with the work, both the printed home address necessary for sending the parcel, and the participation fee; this year no donations are accepted; therefore, all artists participants must pay for the transportation of the work.

● the information provided by the application form will be used to promote the exhibition; the organizers don’t assume the responsability for this information;

● the organizers’ right to use the images of the exhibited works in order to promote the exhibition is free

of charge;

● the decisions of the selection committee will not be questionable;

● the organizers don’t assume the responsability for any damage ocurred to the works during transportation;

● the artists can’t withdraw their works during the exhibition period;

● for more informations you can write to the address:

frumuseanu@gmail.com

Descarcă de aici / Downloads: