Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 24/06/2024

Scroll to top

Top

ANARHIA ORDINII @ Bucureşti

ANARHIA ORDINII @ Bucureşti
Nistor Laurențiu

Vernisaj 30 Mai la ora 19

Va asteptam cu drag la Art Safari ..

Ca un contrapunct de-a dreptul paradoxal al unei societăți din ce în ce mai dinamice și mai tehnologizate, în care noținea timpului a deviat deja de pe orbita unei conștiințe de sine și omul și-a redus treptat și de bună voie existența la doua premise, și anume aceea de a se interconecta și cea de auto-expunere histrionică, Ammar Alnahhas deschide ferestre spre lumi, care asemenea viselor se află în afara timpului măsurabil, neavănd absolută nevoie de acesta. Asemenea viselor, cosmosul creat de Ammar Alnahhas se supune cu acuratețe ritmurilor unor structuri de basm cu iz oriental.

Format la Academia de Arte din Damasc, artistul se exprimă în demersul de creație plastică și relația dintre formă și culoare, eminamente prin amplificarea strălucirii paletei cromatice, care în gestica ei păstoasă generează un miraculos festin vizual.

Universul creat de Ammar se relevă și se exacerbează prin cadențele straturilor picturale care se condiționează reciproc, fac referire unele la celelalte și în ciuda complexității lor nu rămân niciodată de nepătruns. Propriul sine găsește mereu în nevoia de armonie o busolă care ajută la orientarea în structura multidimensională a lucrărilor.

Fără a friza trivialul, varietatea tematică este primordial axată pe imediatul înconjurător, pe ceea ce ochiul său descoperă în proxima apropiere, transformând-o pe pânză într-un loc a cărei expresie poate deveni o metodă eficace pentru a reflecta asupra discursului artistic contemporan.

Dincolo de respingerea oricărei goane după senzațional sau a intenției de conceptual, Ammar Alnahhas creează formal, în scheme compoziționale clasice, echilibrate și ordonate, intensificate de expansiunea exploziv-anarhică a culorii, a luminii și a texturilor. Artistul are un simț acut al spațialității culorii. Luminozitatea transformă câmpurile cromatice înt-un joc de construcție a proporțiilor care eliberează potențialul energetic al culorilor și potențează valoarea tonală a unor acorduri muzicale.

Spațiile picturale, de aici și de aiurea povestesc viața dintr-o perspectivă sau alta, scoțând la iveală invizibile legături între acum și atunci, în pânze ce recreează dinamic un fir narativ. Poetica unui spațiu expandat în permanta lui oscilare între Ordine și Anarhie.

Curator: Ana-Maria Altmann