fbpx
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iulie 29, 2021

Scroll to top

Top

Anca Maria Ciofîrlă

Anca Maria Ciofîrlă
Administrator
Adresa: Str. Ing. Pisoni, nr 27, ap.2, sector 1, Bucuresti – România
Tel: +40 744 750 897, +40 728 490 623
web:

Zebre 80×100 cm 2014 ulei acrilic panza 

Prezentare Demers Artistic
Anca Ciofirlă si memoria internă a picturii
In mod cert, mintea artistului nu mai funcționează după regulile standard ale creației care implicau, în mod fundamental, un traseu al cunoașterii oarecum previzibil; cunoașterea lumii exterioare, cunoașterea omului, cunoașterea de sine. Oricâte variante de acces ar fi fost către aceste obiective, sensurile erau convergente, iar punctele de sosire asimilabile aceluiași scop. Acest lucru nu se mai întâmplă în pictura contemporană, nu numai din pricina faptului că artistul și-a pierdut inocența și nu se mai lasă amăgit de frisoane teologice, ci și din excesul conștiinței de sine, în care scepticismul și luciditatea în ceea ce privește cunoașterea propriilor limite sunt părți constitutive. Lumea exterioară este infinitul însuși, omul este rezumatul aceleiași indeterminări, iar sinele este, la rândul lui, tatonarea unei extreme relativități. Dar cum cunoașterea, ca principiu, nu are cum să dispară din actul creator, ea s-a localizat în singurul perimetru pe care artistul îl mai poate stăpâni fără a fi arogant, și anume în acela pe care îl definește pictura însăși, codurile și limbajele ei, care devin, pe nesimțite, metafore ale tuturor exteriorităților pierdute, metonimii ale întregului care nu mai poate fi cuprins dintr-o singură perspectivă. Pentru Anca Ciofirla această lume extinsă, în care evenimentele exterioare, prezența umană și conștiința de sine coexistă organic, se comprimă și se resorb în unica realitate posibilă, aceea a picturii înseși. Dar această lume a picturii, acest rezumat sever al unui întreg Cosmos, nu se referă la evenimentele ei narative, la epica ei citită din afară, ci, exclusiv, la evenimentele intrinseci, la vârstele ei suprapuse, la memoria ei internă. Deși, ca atitudine și ca dinamică efectivă a sensibilității, ea ar putea fi citită într-o cheie temperamentală, voluntaristă, de tip expresionist, în fond lucrurile sunt mult mai complexe și bine camuflate pentru cel care priveste în grabă. Pictura Ancăi Ciofirla aglutinează timpi diferiți și experiențe diverse ale limbajelor, aducând în simultaneitate ceea ce, conceptual și expresiv, s-a consumat în succesiune. Sunt sedimentate, într-o expresie unică și într-o viziune de o coerență indicutabilă, momente ale picturii realiste, cu aparente repere figurative, viziuni onirice, cu tușe marcate de coșmar, peisagistică și atmosferă impresionistă, sintaxe rupte, coduri divergente și combinații ale elementelor de factură suprarealistă, suprapuneri pop art, jocuri combinatorii abstracte si deconstructiviste, trimiteri spre decorativul oriental și spre ornamentica animalieră, sugestii postromantice, de factură simbolistă, iar pe deasupra tuturor acestor straturi ale memoriei ingropate se dezlanțuie, intempestiv, gestul amplu, tușa nervoasă, cromatica voluptoasă și temperamentul insurgent al unei trăiri expresioniste. Această pictură nu se mai referă la nimic din afara propriei sale energii constitutive, dar, în același timp, recompune o întreagă diversitate pierdută doar printr-o mobilizare irepresibilă a memoriei intrinseci, a temporalității ei lăuntrice. Dacă pictură, în general, modelează și reconstruiește spațiul, pictura Ancăi Ciofirla recuperează și reactualizează timpul. Este o pictură a memoriei picturii, dar nu una factologică, de tip arhivistic, ci una a devenirii lăuntrice prin vehicolul exclusiv al limbajului și al codurilor.

Pavel Șușară

website link: