Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 24/02/2024

Scroll to top

Top

BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ CONTEMPORANĂ „NICOLAE TONITZA”, ediția a III-a, 16 mai-16 iunie 2020 @ Bârlad - UAP

BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ CONTEMPORANĂ „NICOLAE TONITZA”, ediția a III-a, 16 mai-16 iunie 2020 @ Bârlad
Nistor Laurențiu

Regulament de participare la expoziția-concurs

Tema: INTERSECȚII STILISTICE

Organizatori: Consiliul Județean Vaslui, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Primăria Municipiului Bârlad         

Partener: Uniunea Artiștilor Plastici din România

     Contextul organizării

            Lumea artelor și a muzeelor pot contribui la omagierea, așa cum se cuvine, a tuturor marilor personalități ale țării, care au contribuit și contribuie la mai buna cunoaștere a valorii și talentului acestui popor. Una din marile personalități ale României, care a marcat evoluția artei românești este, fără îndoială, pictorul Nicolae Tonitza. Născut la Bârlad, la data de 13 aprilie 1886, viitorul mare artist s-a format la Școala de Arte Fruoase din Iași, studii continuate, mai apoi, la școli de prestigiu și cu mari profesori la München și Paris. Încă din timpul vieții artistul bârlădean s-a bucurat de prețuirea criticilor de artă, dar și a colecționarilor și publicului interesat de artă. Dorința de a face ca domeniul artelor să fie cât mai vizibil și apreciat, l-au determinat pe marele pictor să se implice, fără rezerve, în promovarea vieții artistice românești.

            Pecând din Bârlad, în lumea atât de complexă și de multe ori comlicată a artelor, considerăm că este de datoria noastră să promovăm imaginea acestui mate artist. Organizarea Bienalei la Bârlad ilustrează tocmai dorința noastră de a păstra vie contribuția pictorului la dezvoltarea și mai buna cunoaștere a culturii românești, în general, a artelor plastice în special

Condiții de participare

• pot participa toți artiștii care sunt membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, Republica Moldova, precum și artiști profesioniști din alte țări ale Europei;

• fiecare artist poate participa doar cu o lucrare a cărei dimensiune minimă acceptată va fi de 80 × 80 cm. și maximă de 100 × 100 cm. Se admit lucrări de pictură și grafică, iar acestea trebuie să fie realizate în intervalul cuprins între sfârșitul anului 2019 și prima parte a anului 2020.

Preselecția: în perioada 15 februarie – 20 martie 2020, fiecare participant urmând a trimite imaginea lucrării propuse pe adresa de e-mail bienalatonitza2018@yahoo.com. Imaginea trebuie să fie format JPG, 300 dpi, dublată de informații legate de datele tehnice: numele și prenumele autorului, titlul lucrării, tehnica abordată, dimensiunea și anul execuției.

• Artiștii participanți selectați pentru etapa finală vor fi anunțați pe e-mail pe data de (1 aprilie 2020). Comisia de jurizare va fi formată din artiști plastici și critici de artă recunoscuți în țară și străinătate.

• Predarea lucrărilor se va face în intervalul 5 – 25 aprilie 2020, pe adresa Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad, str. Vasile Pârvan nr. 1, loc. Bârlad, jud. Vaslui.

• Artiștii care doresc să-și expedieze lucrările prin firme de curierat rapid trebuie să-și ambaleze corespunzător lucrările, pentru a nu fi deteriorate în timpul transportului și pentru a putea fi reambalate și returnate la sfârșitul expoziției. Organizatorii nu-și asumă responsabilitatea pentru deteriorarea lucrărilor trimise prin poștă, dacă aceste daune sunt constatate la primire. Costul trimiterii și returnării lucrărilor va fi suportat de către fiecare participant.

• lucrările trebuie să fie înrămate cu sistem de prindere, inclusiv datele de identificare (numele și prenumele autorului, titlul lucrării, tehnica abordată, dimensiunea și anul execuției). Comisia de jurizare a lucrărilor își păstrează dreptul de a respinge lucrările ce nu sunt în tema stabilită, nu au calitate artistică sau sunt neglijent prezentate.

• Vernisajul expoziției va avea loc cu prilejul NOPȚII MUZEELOR, respectiv în seara zilei de 16 mai 2020, ocazie cu care se vor anunța și câștigtorii.

• Se vor acorda premii în bani pentru câștigători și diplome pentru participanții de la cele două secțiuni, respectiv pictură și grafică. La cele două premii principale se va adăuga și un premiu pentru cea mai bună lucrare a unui tânăr artist. Lucrările premiate vor intra în patrimoniul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad. Premianții vor fi invitați de către organizatori pentru acordarea distincțiilor cu prilejul vernisării expoziției, pe 16 mai 2020, evenimentul fiind dublat și de alte manifestări culturale.

• Organizatorii au dreptul de a folosi imagini după lucrările expuse, fără plată către autor, cu scopul promovării expoziției, în materialele publicitare ale expoziției în scop de informare, marketing si educațional.

Taxa de participare: 100 lei. Suma va fi depusă în contul R044TREZ65721G330800XXXX

• Va fi editat un catalog și fiecare participant va primi câte un exemplar.

Atenție. Menționăm că nerespectarea cerințelor de mai sus duce la excluderea din concurs.

• Contact: tel 0235421691; 0335404746; 0741065208

              Bârlad,                                                                                Director,

           18 11 2019                                                                dr. Mircea Mamalaucă

Lumea artelor și a muzeelor pot și ele să-și aducă contribuție la marcarea, așa cum se cuvine, a tot ceea ce s-a întâmplat în o sută de ani de istorie și să contribuie la creionarea a ceea ce dorim să ni se întâmple în viitor.

Pornind de la aceste realități și deziderate istorice Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad împreună cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, Consiliul Județean Vaslui, Primăria Municipiului Bârlad, Consiliul Local Bârlad și Uniunea Artiștilor Plastici din România vă invită să vizionați expoziția – concurs BIENALA INTERNATIONALĂ DE ARTĂ CONTEMPORANĂ „NICOLAE TONITZA” cu tema: NAȚIUNE-IDENTITATE-INTEGRITATE-CORPORALITATE.

Expoziția este organizată pe două secțiuni, respectiv o secțiune de pictură și una de grafică, care vor cuprinde peste 120 de lucrări provenite din 27 de țări, de pe trei continente (America, Asia, Europa). În urma jurizării două din lucrări, respectiv o lucrare de pictură și una de grafică vor fi premiate cu sume importante de bani oferite de Primăria și Consiliul Local Bârlad, Asociația Constantin Hamangiu și un grup de investitori. De asemenea va fi oferit și un premiu pentru cea mai bună lucrare a unui tânăr artist.