Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Blaj Titus[:en]Blaj Titus[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

BLAJ_TITUS
Blaj Titus
Adresa: Str. Libertăţii, nr.7 – Haţeg – jud. Hunedoara – România
Tel: +40766.475.386
e-mail: blajtitus19@yahoo.com
web:
Bucuria şi Suferinţa lui Prometeu-Joy and Suffering of Prometheus - ulei-pânză - oil-canvas - 100x70 cm
Bucuria şi Suferinţa lui Prometeu – ulei-pânză – 100×70 cm
Prezentare Demers Artistic

Intotdeauna, Titus Blaj foloseşte o „linie activă, care dă expresivitate şi forţă compoziţională picturilor sale. Linia este cercetată în toate direcţiile, limitată uneori, ca apoi să se transforme în suprafeţe sau în cercuri ce separă suprafeţele grele de cele care plutesc. Este căutată acea linie curbă care dă mai multă frumuseţe şi expresivitate decât linia dreaptă, linie care este dirijată să alunece din zona activă spre zona pasivă şi invers, să treacă prin diferite stadii temperamentale, precedând drumul suprafeţei şi al culorii.
Aceste alternanţe de linii şi spaţii cromatice desenează un fapt misterios şi straniu, ce face ca pictura să fie pictură, apoi suflu, energie, disoluţie, singurătate, regăsire, şi plenitudine.
Pătrunzând în acest spaţiu, privitorul parcurge un traseu labirintic, menit să-l pună în situaţia de a descoperi mereu, sensuri noi, posibil reflectate într-o primordialitate a Pre-Creaţiei.
Pictorul se bazează pe multiplicitatea sensurilor, plasându-le alături de imagine sau închipuire, printr-o accentuare, în primul rând, într-un spaţiu cu forme arhetipale împlinit cu plăsmuire, ficţiune şi iluzie.

website link [:en]

BLAJ_TITUS
Blaj Titus
Adresa: Str. Libertăţii, nr.7 – Haţeg – jud. Hunedoara – România
Tel: +40766.475.386
e-mail: blajtitus19@yahoo.com
web:
Bucuria şi Suferinţa lui Prometeu-Joy and Suffering of Prometheus - ulei-pânză - oil-canvas - 100x70 cm
Joy and Suffering of Prometheus – oil-canvas – 100×70 cm
Prezentare Demers Artistic

Titus Blaj always uses the „active line” that gives expressiveness and compositional force to his paintings.
The line is searched in all directions, sometimes limited, so that afterwards it turns into circles or areas which separate the hard surfaces from the floating surfaces. He searches the curve that gives more beauty and expressiveness than the straight line. That line is directed to slip from the active zone to the passive zone and vice versa and to pass through different temperamental stages, preceding the surface line and the color line.
These alternations of lines and color spaces draw a mysterious and strange fact that makes the painting to be an authentic, truly painting which denotes breath, energy, dissolution, loneliness retrieval and fulfillness.
Entering this space, the viewer follows a labyrinthic route, putting himself in a position to always discover new meanings, possibly reflected in a primordiality of Pre-Creation.
The painter relies on the multiplicity of the meanings, placing them alongside the image or the idea, by emphasizing the meanings, especially in a space with archetypal forms completed with romance, fiction and illusion.

website link [:]