Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 24/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Boar Dan[:en]Boar Dan[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

BOAR DAN
Boar Dan
Adresa: Splai Gheorghe Magheru, bl.330, sc.B, et.II, ap.6 – Arad – România
Tel: +40745.019.832
e-mail: dan_boar@yahoo.com
web:
Boar_Dan_CV_RO

Nevertebrate – Invertebrates - linogravură - linocut -100x70cm

Nevertebrate – linogravură -100x70cm

Prezentare Demers Artistic

O importanţă deosebită în analele istoriei artelor o reprezintă gravura-xilogravura. Tradiţionalism, inovaţie, tehnică, măiestrie, câteva repere de bază pentru a defini acest gen de gravură. Dacă la început era privită nu ca artă, ci ca meştesug, timpul şi atitudinea artiştilor au schimbat-o în artă. Nevoia de control total asupra lucrării, a autorităţii supreme-artistul de a transpune pe hârtie o tehnică minunată care datează de secole, a avut un impact semnificativ. De remarcat este următorul lucru, că tehnica tiparului înalt nu s-a schimbat aproape deloc, în decursul timpului. Tot tradiţionalismul primează în acest domeniu al artei foarte restrictiv ca tehnică, dar deosebit de novator pe plan conceptual. Am optat pentru acest gen de gravură datorită simplităţii realizării ei, tehnic. Conceptul artistic personal se regăseşte pe deplin în această tehnică, iar eu pot fi capabil de a-mi etala cunoştinţele şi viziunea artistică în tehnica tiparul înalt. Este deosebit de interesant pentru un tânăr să abordeze o astfel de tehnică pentru performanţă. Doresc să pot grava cât mai detaliat şi amănunţit, iar pe plan ideatic să abordez o paletă de subiecte cât mai largă posibil. De aceea, xilogravura este un gen al gravurii care redă toată măiestria artistică cu un număr limitat de resurse materiale, dar unde se poate ajunge la valenţe ridicate ca mod de exprimare artistică.
Dan Boar

website link [:en]

BOAR DAN
Boar Dan
Adresa: Splai Gheorghe Magheru, bl.330, sc.B, et.II, ap.6 – Arad – România
Tel: +40745.019.832
e-mail: dan_boar@yahoo.com
web:
Boar_Dan_CV_EN

Invertebrates - linocut -100x70cm

Nevertebrate – Invertebrates – linogravură – linocut -100x70cm

Prezentare Demers Artistic

The printmaking, the xylography occupies a very important part in the art history annals. Traditionalism, innovation, technique and artistry are just a few basic reference marks used to define this type of printmaking. In the beginning it was considered more of a craft than a form of art. However, time and the artist’s attitude changed it into art expression. The need to have a total control over the work of art as well as the artist’s need to transpose on paper an exquisite, several centuries old technique, had a huge impact. It is important to point out that the letterpress technique has remained almost unchanged, in spite of the flight of time. Traditionalism still occupies the main position in this art domain, which is very restrictive in technique but extremely innovative on its conceptual level. I chose this type of printmaking due to its technical simplicity. My personal artistic creed perfectly fits this technique and offers me the opportunity to display my knowledge and artistic vision with the help of the relief print technique. It is extremely interesting, for a young man to use this technique in order to obtain performance. I would like to engrave as detailed as possible, while on an ideational level I would like to tackle as many subjects as possible. For this reason, xylography is a printmaking genre which can render all the craftsmanship with the help of a limited number of material resources, allowing to reach a high level of artistic expression.
Dan Boar

website link [:]