Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 02/03/2024

Scroll to top

Top

BOMBoana & BOMBalina @ Galeria 15D Hanul cu Tei - UAP

BOMBoana &  BOMBalina @ Galeria 15D Hanul cu Tei
Doctor

Cu ocazia acestei expoziții de costum-obiect artistic se doreşte aducerea în atenție a mult-discutatei teme a reciclării, de data aceasta dintr-o perspectivă eliberată de prejudecați , ludică, chiar “digerabilă”. Ideea colecției a plecat de la plăcerea comună a artistelor de a devora delicioasele creații culinare dulci, ambalate atrăgător. Tentația de a folosi în scop creativ aceste ambalaje a fost în mare şi pe deplin speculată/exploatată. Reciclarea creativă propusă de Alina Gurguță şi Oana Roşca se axează pe transformarea ambalajelor în costume-obiect în urma unor experimente artistice în atelier. Sunt prezentate modalități diferite de transformare în obiecte cu valoare artistică a unor materiale care în mod obişnuit ar fi devenit deşeuri. În fond se doreşte încurajarea unei abordări responsabile fată de mediul înconjurător prin evidențierea potențialului unor materiale socotite deja rebut. Acest demers poate fi un exemplu de stimulare a creativității într-o lume care se doreşte sustenabilă!

Alina Gurguță şi Oana Roşca trăiesc, lucrează şi creează în Bucureşti. Predau la UNARTE Bucureşti ca lectori ai Departamentului Modă- design vestimentar. Activitatea lor este marcată de căutări şi experimente artistice în modă, atingând deseori teme cu valoare socială. Reciclarea, echitatea socială, drepturile omului, fac obiectul peocuparilor lor şi sunt adesea subliniate în lucrările realizate.

On the occasion of this exhibition of costume-artistic object, we want to bring attention to the much-discussed theme of recycling, this time from a perspective freed from prejudices, playful, even „digestible”.The idea of the collection started from the common pleasure of the artists involved, to devour the delicious sweet culinary creations, attractively packaged. The temptation to creatively use these packaging was great and fully explored and exploited. The creative recycling proposed by Alina Gurgu ă and Oană Ro ca focuses on the ț ștransformation of packaging into costume-objects following some artistic experiments in the workshop. The artists present different ways of transforming materials that would normally have become waste, into objects of artistic value. In essence, the aim is to encourage a responsible approach to the environment by highlighting the potential of materials already considered trash. This approach can be an example of stimulating creativity in a world that wants to be sustainable!Alina Gurgu ă and Oana Ro ca live, work and create in Bucharest.ț șThey teach at UNARTE Bucharest as lecturers of the Department of Fashion – clothing design.

Their work is marked by continued search and artistic experiments in fashion, often touching on themes of social value.Recycling, social equity, human rights, are the subject of their preoccupations and are often emphasized in their works