Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iulie 7, 2022

Scroll to top

Top

Botar Laszlo

Administrator
Botar Laszlo portret
Botar LAszlo
Adresa: Miercurea Ciuc – România
Tel:
e-mail:

web: ,

Semn_Gesture

Semn

Prezentare Demers Artistic

Comunicarea prin artă

„Arta este o mirabilă întâlnire a efortului, talentului şi imaginaţiei.”
Libertatea şi destinul sunt logodnici care îmbrăţişaţi compun sensul vieţii. Omul liber, artistul liber nu are decât o hotărâre, aceea de a se îndrepta spre destinaţia sa. Şi el caută s-o înnoiască la fiecare răscruce de drum, el se oferă întâlnirii cu iubitorul de frumos artistic.
Desenator elevat şi artist al formelor, bântuit de febra căutărilor unui limbaj de o acută modernitate, experimentând tehnici noi, inventând modalităţi de expresie cu o imaginaţie neobosită, numele lui Botár László este cunoscut ca o persoană notabilă în peisajul plasticii harghitene, naţionale şi nu numai.
O viaţă întreagă ne străduim să ne înălţăm, să semănăm fapte notabile, să zidim! Asta să-i fi fost călăuză în artă? Evident, da!
Judecăţile pe care ni le propunem în asemenea ocazii (cuvinte rostite la evenimente plastice, cronici de artă), se pot compara cu traducerea unui poem într-o altă limbă. Avem nevoie deci de clarviziunea poeziei latente cuprinsă în original. Nu vom putea pătrunde cu alte cuvinte, înlăuntrul concepţiei plastice a unui artist, fără a scăpa ceva. Artiştii adevăraţi sunt cultivatori de idei; Botár László tinde spre aşa ceva. A-i ghici chiar toate ideile ar fi imposibil!
Botár László este înzestrat şi capabil de a face distincţie între virtuozitate şi creaţie, pentru el arta constituind tensiune, nu contemplaţie. Opţiunea pentru abstracţiune a artistului nu anulează referinţa sa la obiect ori fiinţă, ca o amintire a realului. Modernul din el caută să privească deodată ideile şi sentimentele, încercând a realiza acea intenţie pornită fireşte din adâncime, reproducând frumosul şi emoţia. Creaţia plastică a lui Botár László a devenit pentru mulţi admiratori acel veşmânt în care ne îmbrăcăm sufletele cu frumuseţe, iubire şi adevăr.

Nicolae I. Bucur

website link: ,