Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/04/2024

Scroll to top

Top

Conexiuni @ Galateea Contemporary Art

Conexiuni @ Galateea Contemporary Art
Nistor Laurențiu

Dacă sunteți în București sau intenționați să ne vizitați, vă așteptăm, vineri,
9 decembrie la ora 17, să deschidem expoziția de bijuterie contemporană – „Conexiuni”.
Proiectul „Conexiuni” este centrat în jurul conceptului de conectivitate a expresivității artistului cu suprafața și forma redusă a bijuteriei și comunicarea acesteia cu purtătorul. Astfel corpului uman devine reper pentru lucrarea de artă ce crează o relație între purtător și bijuterie.
Bijuteria, adesea percepută ca podoabă corporală sau ca un simbol al statutului în societate, a devenit un obiect cu încărcătură simbolică, o piesă de colecție cu valoare sentimentală.
Expoziția prezintă versatilitatea și atractivitatea materialului ceramic, modelat sau turnat, folosit singur sau în combinație cu alte materiale, cu variațiuni cromatice și structurale, fie că vorbim de lut, de gresie sau porțelan. Integrarea elementelor ceramice în bijuteria contemporană reușește șă surprindă prin soluțiile creative oferite de artiști.
Artiștii ceramiști care expun bijuterie contemporană în galeria Galateea: Nicoleta Blegu, Cristina Bolborea, Cristiana Popescu Russu & Andreea Bițulescu, Gherghina Costea, Georgiana Cozma, Anca Vintilă Dragu, Lucia Lobonț, Romana Cucu Mateiaș, Adela Bonaț Mărculescu, Aniela Ovadiuc

Curator: Georgiana Cozma
Coordonator: Romana Cucu Mateiaș
Grafica: Vlad Bolborea

If you are in Bucharest or plan to visit us, we are waiting for you on Friday, 9 December, at 5pm, to open the exhibition of contemporary jewellery –
„Connections”.
The „Connections” project is centered around the concept of connectivity of the artist’s expressiveness with the surface and reduced form of the jewel and its communication with the wearer. In this way the human body becomes the reference point for the artwork that creates a relationship between the wearer and the jewellery.
Jewellery, often perceived as a body adornment or a status symbol in society, has become a symbolically charged object, a collector’s item with sentimental value.
The exhibition presents the versatility and attractiveness of ceramic material, moulded or cast, used alone or in combination with other materials, with chromatic and structural variations, be it clay, stoneware or porcelain. The integration of ceramic elements in contemporary jewellery manages to surprise through the creative solutions offered by the artists.
The ceramic artists exhibiting cotemporary jewellery in the Galateea gallery: Nicoleta Blegu, Cristina Bolborea, Cristiana Popescu Russu & Andreea Bițulescu, Gherghina Costea, Georgiana Cozma, Anca Vintilă Dragu, Lucia Lobonț, Romana Cucu Mateiaș, Adela Bonaț Mărculescu, Aniela Ovadiuc

Curator: Georgiana Cozma
Coordinator: Romana Cucu Mateiaș
Graphics: Vlad Bolborea

#ceramics#ceramicartist#ceramicart#porcelainart#porcelain#galateeacontemporaryart#contemporaryjewellery#autor#bijuteriecontemporana
Georgiana Cozma
@Romana Mateias