Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 02/03/2024

Scroll to top

Top

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ – FILIALA CRITICĂ A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA - UAP

Nistor Laurențiu

CONVOCATOR

Ruxandra Dreptu, Presedintele Filialei Critică a Uniunii Artistilor Plastici din România, fără personalitate juridică, cu sediul in București, sect.1, str.Băiculești, nr.29, in conformitate cu dispozițiile art.15 (1) din Statutul Uniunii Artiștilor Plastici din România, convoacă Adunarea Generală cu 30 de zile înainte de data ținerii adunarii, pentru data de 10.05.2022-12.05.2022.

Adunarea Generală va fi organizată prin coresponndență, în conformitate cu dispozițiile art.15 alin.2 din Statutul U.A.P. din România. Adunarea Generală este statutar constituită în prezența a două treimi din numărul total al membrilor filialei.

Dacă în decursul celor trei zile aferente desfășurării votului nu se îndeplineste cvorumul, hotărările pot fi luate cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor care și-au exprimat votul.

Membrii Filialei Critică a U.A.P. din România care doresc să candideze pentru una din cele trei funcții din cadrul Consiliului Director, vor înainta în acest sens, o cerere la registratura U.A.P. sau la adresa de e-maill: office@web-uap.cvuintell.com până la data de 29 aprilie 2022, orele 14,00.

Buletinele de vot vor fi transmise pe adresa: Uniunea Artiștilor Plastici din România, București, sect.1, str. Băiculesti, nr. 29 sau adresa de e-maill:office@web-uap.cvuintell.com sau pot fi depuse în format fizic la adresa menționată in perioada 10.05.2022-12.05.2022.

ORDINEA DE ZI:

1.Raportul activității membrilor Consiliului Director aferent anului 2021;

2.Plan pentru implementarea unor măsuri privind desfășurarea activității de creație a Filialei;

3.Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2021, aferent Filialei Critică-raportul va fi întocmit de Comisia de cenzori a U.A.P. din România;

4. Situația cotizației de membru (restanțe) si luarea de măsuri privind achitarea acesteia la zi;

5. Reactualizarea evidenței membrilor Filialei Critică ( stagiari/titulari)-completare evidență registru artiști; 6.Alegerea membrilor Consiliului Director al Filialei Critică, care este format din trei membri din care 1 (un)-președinte si 2 (doi) vicepreședinți, pentru un mandat de 4 ani (2022-2026);

7. Diverse

FILIALA CRITICĂ A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

PREȘEDINTE,

RUXANDRA DREPTU