Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 01/03/2024

Scroll to top

Top

Convocator Adunare Generală prin corespondenţă - UAP

Convocator Adunare Generală prin corespondenţă
Doctor

Uniunea Artiştilor Plastici din România, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Băiculesti, nr. 29, reprezentată prin Preşedinte – Prof.univ.dr. Petru Lucaci,

În temeiul art.15 (2) si (3) din Statutul U.A.P.din România, convoacă adunarea generala prin corespondenţă, cu următoarea ordine de zi:

– validarea unui membru UAP din România.

Buletinele de vot vor fi transmise la adresa de e-mail: office@uap.ro sau vor fi depuse fizic la sediul U.A.P, menţionat mai sus.

Perioada de votare se va desfăsura între 22.09.2023 – 02.10.2023.

Preşedinte,

Prof.univ.dr. Petru Lucaci