Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

Fereastră către noi @ Braşov

Fereastră către noi @ Braşov
Nistor Laurențiu

Iulia Pastorcici, pe 1 iulie, la Galeria „Europe” Brașov, va expune alaturi de Otilia Anastase

Utilizând iconografia bizantină, Iulia Pastorcici pictează cu sentimentul celei pentru care credința se fundamentează pe baze tradiționale, raportarea la divinitate transformându-se într-un mod de a înțelege lumea în care trăiește. Culorile folosite se înscriu însă în tendința neobizantină de acum, fundamentele dogmatice rămânând cele care transpar în compozițiile sacre, prin care artista cercetează revelarea adevărului. În căutarea permanentă a ascezei, Iulia Pastorcici se oprește asupra unor scene care au în vedere transfigurararea. Încadrându-se în canonul liturgic, imagini de sfinți precum „Sfântul Arhidiacon Ștefan”, sfinții Nicolae și Ilie se alătură unor scene din viața „Sfântului Iona Botezătorul”, așa cum este „Nașterea” și „Tăierea capului”, dar și ciclului christic „Trădarea lui Iuda”, „Răstignirea Domnului”, „Punerea în mormânt”, „Învierea Domnului”, „Fecioara cu Pruncul” în mai multe variante de reprezentare ale întrupării și maternității, transmițând direct privitorului mesajul vizual pe care acesta îl descoperă imediat. Funcția liturgică a icoanelor este dublată de aceea de mediere între vizibil și inteligibil, între noi, păcătoșii, și Dumnezeu. În acest spirit pictează Iulia Pastorcici aceste ferestre către lumea sa interioară, prin intermediul lor, disonanțele exterioare dispar, echilibrând energiile din jurul său. Omul, în permananță pe drumul izbăvirii, găsește într-un asemenea obiect un simbol ca să îi explice, dar care să îl și ajute să descopere calea spre adevăr. Tocmai acest lucru îl evocă pictorița prin imaginile preluate din vechi modele iconografice, pe care le duce mai departe, cu datele experienței sale, conferind expresivitate fiecărei teme. Datorită îndemânării dobândite prin exercițiul permanent, Iulia Pastorcici stăpânește spațiul, blicurile sunt realizate cu mână sigură, iar în execuția drapajelor se observă iscusință și rafinament. Meșteșugite cu atenție, chipurile sunt cele specifice canoanelor, iar trăsăturile de penel delicate evocă o finețe a manierei de lucru a artistei.

Ana Amelia Dincă