fbpx
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | octombrie 7, 2022

Scroll to top

Top

Furnea Maria

Furnea Maria
Nistor Laurențiu
Furnea Maria
Adresa: Strada Simion Balint nr. 9, Arad – România
Tel: +40728.105.008

Dincolo de timp

Prezentare Demers Artistic
Cântec închinat omului, pe melodii de griuri.

Dacă până acum Maria Furnea ne-a obișnuit cu teme variate, însumând peisaje, naturi statice, compoziții, toate ambalate frumos într-o transparentă atmosferă mistică, uneori dând tribut metafizicului, ba chiar și surrealismului, lucrări care te-ndeamnă la o visare cu ochii deschiși, în marea lor majoritate sprijinite de un desen bine realizat, în care culoarea bine dirijată umplea plăcut și convingător spațiile, la lucrările de față observăm ca și la mulți artiști vizuali post-moderni o revenire la figura umană, un fel de recuperare a imaginii figurative, o imagine figurativă trecută prin expresia artei.
Folosește cu brio tehnica mixtă, un fel de fotopictură condimentată cu elemente colate. Plecând de la portrete printate, aduse într-o gamă cromatică adecvată scopului propus, atribuindui-se figurii de bază noi valențe, prin suprapuneri grafice si cromatice, dirijeaza mentalul contemplatorului spre noi modalități de citire a mesajului propus în tablou. De remarcat în majoritatea lucrărilor finețea griurilor de o sensibila muzicalitate, subtil armonizate. În multe lucrări, figura umană învăluită în mistice griuri colorate, este supusă unor jocuri cromatice în care domină ocrurile, brunurile, etc. care au menire de a ne desconspira frământările misterioase ale personajelor, păstrțnd însă nealterat echilibrul cromatic.
Avem de a face cu sensibilități cromatice bine acordate, cu profunzimea discursului artistico plastic . Sunt lucrări profunde în care erupțiile cromatice sunt rodul magmei frământate de sufletul uman. Sunt portrete în viață, marcând un drum ascendent pentru noi provocări artistice.

Kett Groza Ioan

website link: www.facebook.com/maria.furnea