Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 03/03/2024

Scroll to top

Top

Goicea-Leucă Rodica - UAP

Nistor Laurențiu

[:ro]

Goicea Leucă Rodica
Goicea-Leucă Rodica
Adresa: str. Avrig nr. 9-19. bl. U1, sc. 3, et. 1, ap. 84, București – România
Tel: +40
e-mail: rodica.goicea@yahoo.com

web: ,

Invazie,Intrusion, ø22,00cmX4 buc. pcs.Porţelan glazurat-glazed porcelain

Invazie-ø2200cmX4-buc. Porţelan-glazurat

Prezentare Demers Artistic

„RODICA LEUCA-GOICEA se prezintă la prima sa apariţie publică cu o expoziţie-bilanţ menită să epuizeze repertoriul de forme şi procedee tehnice deprins de-a lungul anilor de studii şi perfecţionat în timpl unui inevitabil şi necesar contact cu producţia industrială. Lucrările trebuie astfel citite într-un dublu cod, dat fiind că ele îmbină un coeficient proporţionat de invenţie proprie cu urmărirea unor principii de studiu al formei înculcate de-a lungul procesului de asimilare pedagogică.
[…] Chiar dacă volumele pe care ea le compune au o indiscutabilă enegie: chiar dacă ea construieşte, la un moment dat, câmpuri de forme ce se susţin reciproc sub aparenta monotonie; deci, chiar dacă, pe de o parte, beneficiază de tendinţa sculpturală manifestă în opera unor profesori ai săi, ori de cea conceptuală, observabilă la colegi mai în vârstă. Rodica Leucă-Goicea îşi gândeşte lucrările pornind de la principii diferite. Abstracţia formei izvorăşte la ea dintr-un repertoriu funcţional, nu dintr-o referire culturală/conceptuală; volumele au masivitate pentru că astfel dictează materialul şi, deopotrivă, temperamentul artistei; culoarea – factor de expresie esenţial în cazul Rodicăi Leucă-Goicea, are valoare în sine, ea îmbracă obiectul, aderă la forma sa dar păstrează o anume libertate aleatorie, o autonomie expresivă. Funcţionalitatea, la rândul său, e doar premiza stimulatorie pentru noi improvizaţii: ideea de folosinţă casnică este contrazisă prin masivitate, prin modul de aşezare a decorului, prin paradoxala fragilitate a formelor, e o densitate barocă.”

Text critic – catalog expoziţie personală de ceramică, galeria „Galateea” Bucureşti, 1988
autor: Călin Dan

website link: ,

[:en]

Goicea Leucă Rodica
Goicea-Leucă Rodica
Adresa: str. Avrig nr. 9-19. bl. U1, sc. 3, et. 1, ap. 84, București – România
Tel: +40
e-mail: rodica.goicea@yahoo.com

web: ,

Invazie,Intrusion,  ø22,00cmX4 buc. pcs.Porţelan glazurat-glazed porcelain

Intrusion-ø2200cmX4.-pcs. Glazed-porcelain

Prezentare Demers Artistic
„RODICA LEUCA-GOICEA presents on her first single public appearance a survey exhibition meant to be exhaust all the formal and technical procedure repertoir that has been appropriated all along the education period and then improved during the table and necessary contact with the industrial production. The work should thus be read in a double code, as they are the outcome of a balanced rate of personal invention as well as developments of the form study principles taught in the pedagogical assimilation process.
[…] Even though the volumes she devises are filled with unquestionable energy as she builds up at a given moment fields of reciprocally sustained forms that do thwart an apparent monotony; though, on the one hand, she benefits by the sculptural trend to be manifest in some of her professors’ creative achievement as well as by the conceptual one that is noticeable with some elderly colleagues of hers, on the other, Rodica Leucă-Goicea contrives her works departing from different assumptions. With her, formal abstraction is stemming from a functional repertoir and not from a cultural conceptual reference; volumes are bulky as required by both the material and artists’s temperament; as for colour – an essentially expressive means when Rodica Leucă-Goicea is concerned – is to its form, all the way preserving a certain randon freedom and expressive autonomy. Functionality is – in its turn – but the stimulating premice for ever new improvisation; the way in which decoration is placed, he paradoxically frail forms boasting Baroque density – do thwart the household usage.”

Text – ceramics personal exhibition catalogue; „Galateea” Galery – Bucharest 1988
author: Călin Dan

website link: ,

[:]