Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iulie 6, 2022

Scroll to top

Top

Goicea-Leucă Rodica

Administrator
Goicea Leucă Rodica
Goicea-Leucă Rodica
Adresa: str. Avrig nr. 9-19. bl. U1, sc. 3, et. 1, ap. 84, București – România
Tel: +40
e-mail: rodica.goicea@yahoo.com

web: ,

Invazie,Intrusion, ø22,00cmX4 buc. pcs.Porţelan glazurat-glazed porcelain

Invazie-ø2200cmX4-buc. Porţelan-glazurat

Prezentare Demers Artistic

„RODICA LEUCA-GOICEA se prezintă la prima sa apariţie publică cu o expoziţie-bilanţ menită să epuizeze repertoriul de forme şi procedee tehnice deprins de-a lungul anilor de studii şi perfecţionat în timpl unui inevitabil şi necesar contact cu producţia industrială. Lucrările trebuie astfel citite într-un dublu cod, dat fiind că ele îmbină un coeficient proporţionat de invenţie proprie cu urmărirea unor principii de studiu al formei înculcate de-a lungul procesului de asimilare pedagogică.
[…] Chiar dacă volumele pe care ea le compune au o indiscutabilă enegie: chiar dacă ea construieşte, la un moment dat, câmpuri de forme ce se susţin reciproc sub aparenta monotonie; deci, chiar dacă, pe de o parte, beneficiază de tendinţa sculpturală manifestă în opera unor profesori ai săi, ori de cea conceptuală, observabilă la colegi mai în vârstă. Rodica Leucă-Goicea îşi gândeşte lucrările pornind de la principii diferite. Abstracţia formei izvorăşte la ea dintr-un repertoriu funcţional, nu dintr-o referire culturală/conceptuală; volumele au masivitate pentru că astfel dictează materialul şi, deopotrivă, temperamentul artistei; culoarea – factor de expresie esenţial în cazul Rodicăi Leucă-Goicea, are valoare în sine, ea îmbracă obiectul, aderă la forma sa dar păstrează o anume libertate aleatorie, o autonomie expresivă. Funcţionalitatea, la rândul său, e doar premiza stimulatorie pentru noi improvizaţii: ideea de folosinţă casnică este contrazisă prin masivitate, prin modul de aşezare a decorului, prin paradoxala fragilitate a formelor, e o densitate barocă.”

Text critic – catalog expoziţie personală de ceramică, galeria „Galateea” Bucureşti, 1988
autor: Călin Dan

website link: ,