Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 23/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Györi Csaba Attila[:en]Györi Csaba Attila[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

GYORI CSABA ATTILA
Györi Csaba Attila
Adresa: Bul .Unirii 8/43, Baia Mare – jud. Maramureş – România
Tel: +40740.679.012
e-mail: gyori_csaba@yahoo.com

Masa de lacrimi - Tears table - Oțel vopsit, oțel inoxidabil - painted steel, stainless steel - 98 x 60 x30 cm.

Masa de lacrimi – Oțel vopsit, oțel inoxidabil – 98 x 60 x30 cm.

Prezentare Demers Artistic

Sculpturile din fier ale artistului Györi Csaba sunt monumentale atât în forme, în mesaj, cât și în finisarea lor, parca s-ar fi născut pentru a îmbogăți spațiile noastre publice!
Sculptorul a ales pentru expoziția sa, titlul Secvențe Cotidiene. Câte fețe au zilele săptămânii atîtea trăsături arată și Femeia: Femeia ca Mamă Primordială, ca Iubită, ca Sursa fiecărui rău și bine.
În aceste sculpturi s-a oprit timpul, mai bine zis, sculpturile sugereaza timpul infinit prin forma lor și prin serenitatea emanată. În aceste sculpturi artistul a rigidizat mișcarea în fier, transformand-o în statică. Ca și cum artistul ar fi smuls un gest din viata cotidiană aflată în perepetuum mobile, pe care, prin munca profundă , l-a purificat într-o forma infinită. Ce-ar fi aceasta dacă nu o critică a artistului asupra vietii noastre?!
Györi Csaba a experimentat, cu acest grup de sculpturi, posibilitatile de expresie ale formei ic. Sculpturile sunt lineare și statice. Definiția dubla a spatiului plus tensiunea care este între material – fierul și formele ușoare, fac aceste sculpturi de neuitat. Prin alegerea formei pure și sinoptice înzestrată cu atribuțiile sumare a femeii, sculptorul a mitologizat Femeia, a redefinit archetipul Femeii.

Deuten Makkai Réka Istoric de artă

website link www.gyoricsaba.ro, [:en]

GYORI CSABA ATTILA
Györi Csaba Attila
Adresa: Bul .Unirii 8/43, Baia Mare – jud. Maramureş – România
Tel: +40740.679.012
e-mail: gyori_csaba@yahoo.com

Masa de lacrimi - Tears table - Oțel vopsit, oțel inoxidabil - painted steel, stainless steel - 98 x 60 x30 cm.

Tears table – painted steel, stainless steel – 98 x 60 x30 cm.

Prezentare Demers Artistic

The iron statues of Csaba Györi are monumental in their shape and their finishing, as if they were made to enrich our public spaces! The artist chose for this exhibition the title Casual Sequences, where he shows the many faces of the Woman: the Ancestor Mother, the Mistress, the source of each good and bad.
The time has stopped in these sculptures, by other words, they express the abyss through their shape and serenity. The artist smoothly braced the motion in iron, and transformed it into static. As if the artist rived a movement out of the world, in order to change it through hard work into infinite. It could be the perfect critic of the artist upon our world.
Csaba Györi with this group of statues tried the possibilities of the arrowhead-shape. The arrowhead sculptures as an adornment uproots a section of the space and personalizes it. This double space-definition plus the tension between the material, the iron and the graceful forms make these works of art unforgettable. By using the clear, synthesizing shape and the very basic characteristics of the woman, the artist mythologized the Woman and succeeded to redefine the Woman-archetype.

Deuten Makkai Reka art critic

website link www.gyoricsaba.ro, [:]