Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 19/07/2024

Scroll to top

Top

Hotărârea nr. 1/07.07.2020 a Adunării Generale a Uniunii Artiștilor Plastici din România, prin reprezentanți

Nistor Laurențiu

Uniunea Artiștilor Plastici din România, denumită pe scurt (UAP) este persoană juridică română de drept privat recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică, conform Decretului nr. 266/1950, care funcționează în temeiul Decretului-Lege nr. 27/1990 și art. 85 din OUG nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, are sediul În București, Sector 1, Str. Băiculești, nr. 29 și Cod Fiscal RO1590350

Consiliul Director al Uniunii Artiștilor Plastici din România, prin Președinte Prof.univ.dr Petru Lucaci, în conformitate cu art 15 (3) din Statutul Uniunii Artiștilor Plastici din România a convocat Adunarea Generală a Uniunii Artiștilor Plastici din România prin corespondență.

Ținând cont de dispozițiile art. 15, pct. (1), ”Adunarea Generală se convoacă anual în ultima săptămână din luna aprilie a anului în curs și ori de câte ori este nevoie;”

-având în vedere evoluția situației epidemiologice la nivel național și internațional determinată de răspândirea CORONAVIRUSULUI – SARS-CoV-2, precum și declararea ”Pandemiei” de către Oraganizația Mondială a Sănătății în data de 11.03.2020, ceea ce confirmă gravitatea și amploarea acestei situații;

-ținând cont de faptul că neluarea măsurii urgente cu caracter excepțional pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândurile populației ar avea un impact destul de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor;

-având în vedere dispozițiile art. 15, pct. 2 din Statutul Uniunii Artiștilor Plastici din România s-a hotărât organizarea Adunării Generale, utilizând procedura de vot prin corespondență.

Convocarea Adunării Generale a fost făcută prin convocator transmis prin mijloace electronice, având la ordinea de zi:

”Validarea lucrărilor Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România” sesiunea 14 februarie 2020.

Ținând cont de efectele pandemiei, termenul privind votul prin corespondență s-a prelungit până la data de 06 iunie 2020.

Au fost convocați un număr de 265 de membri, reprezentanți aleși de Adunarea Generală a Uniunii Artiștilor Plastici din România, artiști plastici profesioniști.

Din totalul de 265 de membri au votat un număr de 153 de membri, hotârârea fiind luată cu majoritate simplă, motiv pentru care,

Adunarea Generală a Uniunii Artiștilor Plastici din România,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se validează ”Lucrările Comisiei Naționale pentru Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România”, sesiunea 14.02.2020 – ANEXA  I.

Art. 2 Se va emite decizie de primire și titularizare în Uniunea Artiștilor Plastici din România, conform ANEXEI I.

Art. 3 Din prezenta hotărâre fac parte integrantă: ANEXA I – ”Lucrărilor Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România” sesiunea 14 februarie 2020, Procesul-Verbal al Comisiei de numărare a voturilor, Decizia de primire și titularizare a membrilor admiși, Convocatorul însoțit de lista membrilor reprezentanți în Adunarea Generală și Buletinele de vot.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Președinte,

Prof.univ.dr. Petru Lucaci

                L. S.