Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 23/07/2024

Scroll to top

Top

Lansare spam-index.com

Lansare spam-index.com
Nistor Laurențiu

Lansarea platformei online de promovare a artiștilor digitali din România spam-index.com va avea loc in 4 orașe diferite:

1.            Muzeul de Artă Arad în cadrul festivalului Media Art Festival Arad – 12 octombrie, ora 13.00

2.            Spațiul de proiecte Lapsus și Digital Canvas – Timișoara – 13 octombrie, ora 18.00

3.            Centrul Naţional al Dansului Bucureşti – 22 octombrie, ora 19.00

4.            Young Actions and Abstractions Artists Studio  Cluj – 22 octombrie, ora 19.00

SPAM – INDEX se dorește a fi prima platformă online de promovare a artei digitale, internet și post-internet din România și a artiștilor care investighează și reflectă asupra impactului internetului în societatea de astăzi.  Dorim să susținem producția creației acestui tip de artă în contextul local prin creșterea vizibilității artiștilor locali și lucrărilor deja produse, precum și arhivarea acestora, comisionarea de noi lucrări, serii de interviuri și articole, crearea de rezidențe online, promovarea evenimentelor sau a concursurilor de arta digitală în special naționale, dar și internaționale.

Acesta va fi cadrul dezvoltării unui colectiv de artiști digitali, post-internet și a unei prime platforme experimentale de internet art și digital art românești, unde experiențele IRL și URL sunt comentate, examinate și convertite în artă. Platforma online va conține o bază de date cu artiștii români, o secțiune de noutăți (anunțuri de open-calls, expoziții, conferințe ) și vor putea fi vizionate primele lucrări online și articole comisionate de către echipa Spam-Index artiștilor și teoreticienilor români interesați de internet, post-internet și digital art.

Parteneri:

Revista ARTA, Universitatea Națională de Arte București, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Lapsus, DIGITAL CANVAS, Young Actions and Abstractions Artists, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, feeder.ro.

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național.

AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

– English version –

Spam-index.com launch

The launch of the online platform for the promotion of digital artists in Romania spam-index.com will take place in 4 different cities:

1.            Art Museum in Arad  within  Media Art Festival Arad – October 12, 1 pm

2.            Lapsus and Digital Canvas  – Timișoara – October 13, 6 pm

3.            The National Centre for Dance in Bucharest – October 22, 7 pm

4.            Young Actions and Abstractions Artists Studio  Cluj – October 22, 7 pm

SPAM – INDEX aims to be the first online platform for promoting digital, internet and post-internet art in Romania and artists who investigate and reflect on the impact of the internet in today’s society. We want to support the production of this type of creativity in the local context by increasing the visibility of local artists and their already produced works, as well as archiving them, commissioning new works, a series of interviews and articles, creating online residences, promoting digital events or art competitions, both international and especially national.

This will be the framework for the development of a collective of digital and post-internet artists and the first experimental platform of Romanian Internet art and digital art in Romania, where the IRL and URL experiences are commented, examined and converted into art. The online platform will contain a database with Romanian artists, a news section (open-calls announcements, exhibitions, conferences theme related) while bringing in forefront the first online works and articles commissioned by the Spam-Index team for Romanian artists and theorists interested in internet, post-internet and digital art.

Partners:

Revista ARTA, National University of Arts Bucharest, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Lapsus, DIGITAL CANVAS, Young Actions and Abstractions Artists, The National Centre for Dance in Bucharest, feeder.ro.

Project co-financed by the Administration of the National Cultural Fund.

The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the financing.