Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 04/03/2024

Scroll to top

Top

Regulamentul desfășurării Bienalei Internaționale de Pictură Chișinău – 2021 - UAP

Nistor Laurențiu

Sub patronajul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Organizatori:

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei

Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova

Centrul de Artă  AMPRENTE

Parteneri:

Direcţia Cultură a Primăriei mun. Chișinău

Complexul Muzeal Naţional Moldova, din Iași, România

Fundația  Familia Sturza

Mobiasbanca – OTP Group

Curator: Tudor Zbârnea, Director General al Muzeului Național de Artă al Moldovei

În perioada 22 septembrie – 17 octombrie 2021  la Muzeul  Național de Artă al Moldovei va avea loc cea  de a șaptea  Bienală Internațională de Pictură, Chişinău – 2021

Obiective:

– reliefarea dinamicii  evoluţiei în domeniul picturii  din ultimii doi ani;

– prezentarea unui spectru larg de abordări estetice şi mijloace ale exprimării vizuale: de la metodele tradiţionale, la tehnicile şi tehnologiile de ultimă oră;

– evaluarea nivelului artei contemporane din Moldova şi identificarea locului acesteia în contextul artei mondiale, motivând totodată  creatorii naţionali de artă şi stimulând dezvoltarea picturii în toată diversitatea sa; 

– asigurarea condiţiilor  favorabile pentru întâlnirile şi dialogurile dintre profesionişti, adepţi ai diverselor tendinţe şi curente ale expresiei artistice din diferite ţări, şi crearea unei platforme de dezbateri pentru stabilirea unor conexiuni creative.

Cerinţe faţă de candidaţi:

–la concurs vor fi admişi artişti plastici profesionişti, din Republica Moldova, România şi străinătate, cu vârsta minimă de 21 ani, absolvenți ai Academiilor şi Universităţilor de Artă

–candidaţii vor declara pe proprie răspundere că deţin toate drepturile asupra lucrărilor prezentate la concurs

–Anexa 1 va servi drept Contract intre părti.

Cerinţe faţă de lucrări:

– tema concursului este liberă

lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calități  tehnice cât și estetice;

 – un artist se poate înscrie la concurs cu max. 2 lucrări executate în perioada 2019-2021;

– în cadrul preselecţiei un autor poate prezenta 5 lucrări executate în anii 2019-2021;

– sunt admise doar lucrările care nu au mai participat şi în cadrul altor concursuri;

– dimensiunile lucrărilor: latura mică min. 80 cm, latura mare max. 200 cm.

Termene:

1. Prezentarea cererii de participare – 15 martie 2021 – 15 iunie 2021

2. Rezultatele preselecției se anunţă prin poşta electronica pâna la – 16 iunie 2021.

3. Livrarea lucrărilor în sala de expoziţie (Muzeul Național de Artă al Moldovei) – până la 01 august 2021.

4. Jurizarea – 13 – 15 august 2021

5. Expoziţia –  22 septembrie – 17 octombrie 2021

6. Inaugurarea expoziției şi premierea laureaților – 22 septembrie 2021.

7. Returnarea lucrărilor autorilor nerezidenți –  decembrie 2021.

Juriul:

Juriul va fi alcătuit din experţi și critici de artă în domeniile artelor vizuale,  istorici de artă atât din Moldova, cât şi din străinătate. Juriul desemnează laureații şi poate interveni asupra valorii premiilor.

Valoarea premiilor:

Marele Premiul – 45 000lei

Premiul I – 35 000 de lei

Premiul II – 28 000 de lei

Premiul III  – 22 000 de lei

Premiul Fundaţiei Familia Sturza – 22 000 de lei

Premiul municipiului Chisinau – 22 000 de lei

Precum și decernarea:

Trofeului Muzeului Naţional de Artă al Moldovei ARTMUSEUM;

Trei Diplome de Excelenţă ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova;

Alte premii şi mențiuni.

Premiile vor fi înmânate laureaților pe 22 septembrie 2021 în cadrul inaugurării Bienalei.

Laureaţii premiilor și Trofeului Artmuseum, vor fi invitați pentru 3 zile la Chișinău pentru a participa la Gala de premiere. Cheltuielile de masă și cazare (3 nopți) vor fi asigurate de organizatori.

În afară de premii şi diplome:

1. Câştigătorul Trofeului Muzeului Naţional de Artă al Moldovei Artmuseum va primi  invitaţia pentru organizarea unei expoziţii personale la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei.

2. O selecţie de lucrări va fi itinerată la Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național MOLDOVA din Iași, România, în perioada 20 octombrie – 14 noiembrie 2021

Dispoziţii generale:

1. Organizatorii au dreptul:

 – de a  utiliza imagini ale lucrărilor în cadrul programelor TV, în presa scrisă, internet, cataloage, broşuri, filme şi în cadrul altor purtători de informaţie;

– de a utiliza informaţia personală, transmisă de artistul plastic organizatorilor Bienalei.

2. Lucrările premiate vor intra în colecții publice:

– Muzeul Naţional de Artă al Moldovei,

– Fundaţia Familia Sturza,

Primaria municipiului Chișinău

3. Preselecţia lucrărilor se face de către Comitetul de organizare al Bienalei, pe baza formularelor trimise de participanţi ( în perioada 15 martie – 15 iunie 2021), prin poşta electronică sau prin orice alt mijloc de transmitere a informaţiei, însoţite de imaginile color ale lucrărilor, caracteristicile lor de bază și poza autorului. Deciziile Comitetului de organizare sunt comunicate fiecărui candidat în timp util: deciziile nu se comentează, nu pot fi supuse contestațiilor, iar portofoliul rămâne in arhiva organizatorului.

4. La concurs sunt admişi autorii/candidaţii care:

– au primit invitaţie oficială de la organizatori cu indicația titlurilor/titlului  lucrărilor care au trecut faza de preselecţie;

– au livrat la timp lucrările selectate de organizatori;

5. Când un candidat îndeplineşte toate dispoziţiile de la punctul 4 al prezentului Regulament, acesta devine participant la concurs.

 6. Nerespectarea a cel puţin uneia dintre dispoziţiile punctului 4 va duce în mod automat la excluderea candidatului din concurs.

7. La concurs nu participa lucrările:

– Artiştilor invitaţi

– Membrilor Juriului

– Membrilor Comitetului de organizare

– Lucrările care au ajuns la destinație după 01august 2021

 8. Artişti invitaţi (de Onoare) care iau parte la expoziţie pot expune lucrări executate înainte de anul 2019.

9. Organizatorii editează un Catalog al expoziției în care va fi prezentat fiecare participant la expoziţie cu o lucrare (la latitudinea organizatorilor) şi cu informaţii de bază despre participant din Formularul de participare.

10. Fiecare participant la concurs va primi gratuit un exemplar al catalogului Bienalei.

Cerinţe pentru modul de livrare a lucrărilor:

1. Greutatea lucrărilor ambalate nu trebuie să depăşească 10  kilograme.

 2.Ambalajul trebuie să fie adecvat pentru reutilizare.

 3. În cazul livrării pânzelor rulate vor trebui achitate costurile pentru achiziționarea sau confectionarea șasiului.

4. Nu se admite transportarea lucrărilor cu rame fragile sub sticlă .

5. Costurile de transport ale lucrărilor:

–  rezidenţilor tur-retur sunt suportate de către autor.

– nerezedenţilor – livrarea din contul artistului participant, retur din contul organizatorilor ( în cazul în care lucrarea cu ambalaj nu depăşeşte greutatea de 10 kg)

6.Asigurarea lucrărilor pe parcursul transportării rămâne la latitudinea artistului participant.

7.Organizatorul nu își asumă răspundere pentru livrarea cu întârziere a lucrărilor sau pentru deteriorarea acestora în timpul transportării.

8.În timp de 10 zile, după încheierea expoziției participanții rezidenți sunt obligați să-și ridice lucrările de la sediul Muzeul Național de Artă al Moldovei ( str. 31 August 1989, 115).

 9. Lucrările participanţilor din străinătate pot fi păstrate până la 60 de zile după ultimul eveniment si vor fi expediate autorilor prin poştă.

Formularul de participare, pozele color ale lucrărilor (în format jpg, 300dpi/inch) şi poza autorului (.jpg) pentru catalogul Bienalei vor fi trimise cu nota „BIP-2021”

prin poşta electronică :  bip.chisinau@gmail.com

sau prin poştă pe adresa:

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei

Str. 31 August 1989 , 115,

Chişinău, MD-2012

Pentru informaţii suplimentare:

– site-ul oficial al Bienalei   –  www.bipchisinau.com

– poşta electronică  – bip.chisinau@gmail.com

– FB  https://www.facebook.com/bipchisinau/

Anexa 1. Formular de participare
Prin prezenta declar că sunt autorul exclusiv al lucrărilor asupra cărora am drepturi nelimitate în calitate de autor, neafectate de drepturile oricărei pârți terțe. Îmi dau acordul ca organizatorii concursului să folosească datele mele personale si lucrările mele în modul specificat în Regulamentul Bienalei Internaționale de Pictură Chişinău-2021 in conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 133 din 08.07.2011 Privind protecția datelor cu caracter personal.

Data:                                                                                    Semnătura:

Scurtă notă biografică:
Nume:
Prenume:
Data nașterii:
Studii:
Expoziții relevante:

Premii:

Adresa:

Țara:

Cetățenia:

Telefon:

E-mail

Anexa 2. Pozele color ale lucrărilor (în format jpg, 300 dpi/inch). Fiecare lucrare va fi semnată cu următoarea informație: autor, titlu, an, dimensiuni, tehnică.

Anexa 3. Poza artistului (.jpg)