Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 27, 2023

Scroll to top

Top

M-Kiss Hedy

Nistor Laurențiu
M-KISS Hedy
M-Kiss Hedy
Adresa: Str. Ofcea nr. 5, ap. 2, Timișoara – România
Tel: +40720.311.758
e-mail: andraskiss2000@yahoo.co.uk
web: ,

FOTO LUCRARE-Nodul Vieţii

Nodul-Vieţii

Prezentare Demers Artistic

FORMA IVITĂ ŞI ÎNŢELESUL ECHIVALENT

IOAN IOVAN

În peisajul artistic al Timişoarei apariţia unui nume nou în domeniul profesionist al textilelor a devenit un lucru atât de rar încât expoziţia propusă de Hedy M-Kiss primeşte de-a dreptul statut de imbatabilă excepţie. De altfel, şi pentru Hedy M-Kiss, practicarea textilelor alcătuieşte o adevărată performanţă. Mobilul, evident, se află în propensiunea deosebită pe care o manifestă pentru practica artei, în predispoziţiile pe care le deţine şi care sunt deschise către o traiectorie de marcă a creaţiei.
Expoziţia personală de faţă, aşezată sub genericul „EXPRESIVITĂŢI TEXTILE”, cuprinde mai multe modalităţi, mai multe tehnici de realizare, dar, demnă de reţinut este împrejurarea că demersul artistic curat, clar se face resimţit la fel, atât în înţelegerea de ansamblu a genului artistic, cât şi în calitatea detaliului, în capacitatea de realizare. Tapiseriile prezentate beneficiază de un tisaj corect, strâns şi îngrijit (Geneză, Nodul Vieţii, Spirit şi Materie, Semn, Întuneric şi lumină), iar colajul textil îşi datorează reuşitele formelor limpezi şi decupărilor ferme (Oraşul, Pavaj), imprimeul întreţine o imagistică bogată pe cromatica largă, complexă, preferind contrastele (cicluri de câte şapte lucrări, Noduri şi Frânghii, Semne Sonore) în timp ce badijonările ivesc structuri spaţiale angulare, molcom ritmate.
Fiecare dintre tehnicile utilizate acordă o atenţie deosebită calităţii de material dar fiecare tehnică reuşeşte să confere materialului o expresie particulară în mod necesar deschisă înţelesurilor şi semnificaţiilor.
Pentru că în acest domeniu artistic termeni precum pânza, ţesutul, cusutul, urzitul sunt activităţi efective, fizice, deţin şi privilegiul de a putea fi eşafodaje generos funcţionale în translocaţia spre cultural prin asocierea cu mitul după modelul urzit-ursit. Şi tocmai această nevoie de a angaja forma artistică într-o direcţie intenţionată de comunicare face ca lucrările realizate de Hedy M-Kiss să se ofere la modul imediat de justificare, pe de o parte, ca putere a expresiei, pe de alta, ca plauzibilitate a semnificării. Cumva, la mijlocul distanţei dintre pânza Penelopei şi vălul zeiţei Iris, cumva între pânza de păianjen şi ţeserea unui destin, între cusutul cu aţă albă şi nodul gordian, între firul Ariadnei şi ghemul vieţii. Concret, între calitatea materialului textil şi imaginea pe care acesta o poate alcătui, între forma ivită şi înţelesul echivalent.

website link: ,