Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | noiembrie 29, 2022

Scroll to top

Top

Márton Árpád

Nistor Laurențiu
MÁRTON ÁRPÁD
MÁRTON ÁRPÁD
Adresa: Miercurea – Ciuc – România
Tel:
e-mail:

web: ,

scan 11

“Fără titlu“

Prezentare Demers Artistic

La aniversară Márton Árpád 65

În după-amiaza zilei de 14 octombrie a. c. la Casa Kriterion din Miercurea-Ciuc
membrii familiei, colegi şi prieteni, tineri şi vârstnici şi-au dat întâlnire pentru a-l sărbători pe cunoscutul artist plastic Márton Árpád, care la 6 octombrie a împlinit 65 de ani.
Despre viaţa şi activitatea pictorului au rostit cuvinte elogioase publicistul Székedi Ferenc, scriitorul Domokos Géza, care i-a înmânat diploma de onoare şi meritul
Fundaţiei Kriterion, iar în numele localităţii natale au adresat felicitări sărbătoritului primarul din Joseni, György István şi pictorul Balázs József.
Prezent în viaţa cotidiană cu verva şi temperamentul său activ, chiar vulcanic, atent observator la tumultul celor mulţi, dar şi al maeştrilor artelor, cu un rafinat spirit meditativ, talentat pedagog, artistul Márton Árpád rămâne în acea arde re personală un frământat de idee şi transpunerea acesteia în tonuri din care
desprindem: mişcarea,trăire a, iubirea, bunătate a şi deseori tristeţea. Titlul unei lucrări mai vechi, ” Tristeţea ţărănească” este o meditaţie calmă ce poartă atributele cuceritoarei simplităţi a ţăran ului, sprijinit pe braţe puternice. Personajele, oameni plini de gânduri şi fapte, surprinşi în cadre rustice şi concepuţi sculptural, geometrizant – ca cioplite în piatră sau aşternute pe frescă – respirând multă vigoare, sobrietate, tandreţe par ieşite dintr-un roman ardelean (Fiii pământului, Femeia, covata şi pâinea, Setea, Nenea István, Gânduri, Spre seară, Contemplaţie).
Acolo, unde pictorul vrea linişte, belşug, odihnă, casele străjuiesc în bogăţia albului iernii, pădurea învăluită de nea e curată ca sufletul omului bun, simbol al blândeţii şi păcii. Unde se vrea frământare, nelinişte, nostalgie, meditaţie, pe un spaţiu plastic dens este concentrată tema, liniile se îmbină cu tonuri coloristice mai grave, compoziţiile rotunjindu-se în impresionante armonii şi stări de spirit.
Artist al unei lumi pline de o adâncă filosofie a realului, Márton Árpád, înainte de toate, a rămas sincer cu semenii, cu prietenii, a rămas sincer şi deschis faţă de arta sa. Este cel mai răscolitor adevăr pe care ni-l dăruieşte şi la acest ceas aniversar.

Nicolae Bucur
Observatorum Cultural -2005

website link: ,