Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | august 18, 2022

Scroll to top

Top

Moldovan Traian

Administrator
MOLDOVAN TRAIAN
Moldovan Traian
Adresa: Aleea Aurora Nr. 4 Ap. 11, 430132, Baia Mare – jud. Maramureş – România
Studio: str. Victoriei, nr 21, Baia Mare
Tel: +40744,533.969
e-mail: traianmoldo@yahoo.com
web:,

Cumpăna ceriului - lemn şi travertin, 56x72x35 cm.

Cumpăna-ceriului-lemn-şi-travertin-56x72x35-cm.

Prezentare Demers Artistic

DUH ROMÂNESC INTEGRAT ÎN POSTMODERNITATE de sculptorul TRAIAN MOLDOVAN
prof. dr. Negoiţă LĂPTOIU

…Ceea ce particularizează creaţia lui Traian Moldovan nu doar la nivelul generaţiei sale, ci în ansamblul unor preocupări menite a se constitui într-un mod contemporan de a motiva trecerea, dăruind sens şi durată efortului uman este voinţa de a da formă sensibilă şi credibilă eternei deveniri universale. Omniprezentă devine astfel impresia unei permanente curgeri a timpului şi vieţii. (…)
…Neîndoielnic Traian Moldovan traversează un moment de rodnică afirmare creatoare, probată de admirabila stăpânire a modalităţilor de configurare care de mai bine de două decenii au cunoscut un fertil proces de decantare, determinând individualitatea viziunii şi a stilului, cum s-a observat şi cu ocazia expoziţiei aniversare deschisă la Muzeul Naţional de Artă Cluj. Gândind după factura sculpturilor în marmură desăvârşite în taberele de creaţie de la Baia Sprie şi Cărbunari, integrate benefic spaţiului public, a lucrărilor din atelier şi a celor trei compoziţii adânc spiritualizate inserate în semnificativa sinteză de artă contemporană europeană ce alcătuieşte expoziţia omagială „Centenar muzeal Baia Mare” (iunie 2004), ne convingem încă o dată de profunzimea şi coerenţa unui travaliu artistic întemeiat pe o excelentă cunoaştere a tainelor materiei ce se metamorfozează în subtilă şi sugestivă substanţă expresivă. Afiliat clar fondului de gândire şi trăire românească, sculptorul băimărean; se adresează lumii şi eternităţii cu suflul proaspăt al duhului curat, purtător de poezie, luminozitate, vigoare şi demnitate. Formele sculptate au pregnanţă şi fermitate, dar şi blândeţe, duioşie, savoare, bucurând în egală măsură privirea, gândul şi sufletul prin puritatea şi nobleţea fluxului uman vehiculat în autentic limbaj postmodern.
În revista NORD LITERAR Baia Mare
nr. 7-8, 2004 (ilustrat cu 24 reproduceri)

website link ,