Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 02/03/2024

Scroll to top

Top

Nichita azi @ Sibiu - UAP

Nichita azi @ Sibiu
Nistor Laurențiu

Expoziția: Nichita azi. Expoziție bibliofilă Mircia Dumitrescu
Locul de desfășurare: Muzeul de Artă Contemporană, str. Tribunei, nr. 6
Vernisaj: vineri, 1 aprilie 2022, ora 15:00
Curator: dr. Alexandru Constantin Chituță
Parteneri: Academia Română, Teatrul Național Radu Stanca Sibiu
Sponsori: Șerban și Asociații, Societate civilă de avocați, Hotel Ramada Sibiu

Muzeul Național Brukenthal invită publicul la un moment artistic dedicat poetului Nichita Stănescu. Academicianul, artistul și profesorul Mircia Dumitrescu a ilustrat o mare parte din opera lui Nichita Stănescu. Au fost prieteni și s-au admirat reciproc. Nichita Stănescu i-a dedicat 33 de poeme și un Decalog, iar Mircia i-a dăruit din lucrările sale. Expoziția de la Sibiu pune în prima plan cartea-obiect intitulată Nichita azi. Astfel în anul 1982, Mircia Dumitrescu a realizat o operă cu totul neobișnuită: o carte cu dimensiuni spectaculoase, 40 cm/2 m, care poate fi admirată doar dacă o parcurgi de la un capăt la celălalt. S-au făcut doar unsprezece exemplare din această minunată lucrare, niciunul dintre ele nu a fost vândut, toate au fost dăruite. Conform dorinței artistului, în urma expoziției organizată în anul 2021 la Muzeul Național Brukenthal, un exemplar din această carte va fi donat Muzeului sibian.
Mircia Dumitrescu este un artist plin de forță și energie creatoare, dedicat gravurii. A îndrumat generații întregi de artiști cărora le-a câștigat admirația și recunoștința. E un artist profund care își găsește echivalentul în maeștrii trecutului. În anul 2021, cu prilejul aniversării a 80 de ani, a realizat 4 expoziții în țară, dintre care una la Muzeul Naţional Brukenthal. În anul 2021 Președintele României Klaus Werner Iohannis l-a decorat cu Steaua României.
Vernisajul expoziției va fi deschis de un recital extraordinar susținut de renumitul muzician Alexandru Tomescu cu vioara Stradivarius Elder-Voicu urmat de un recital de poezie susținut de actrița Mariana Mihu-Plier, de la Teatrul Național Radu Stanca.

/EN/
Exhibition: Nichita today. Bibliophile exhibition Mircia Dumitrescu
Location: Museum of Contemporary Art, 6, Tribunei Street
Opening: Friday, April 1, 2022, 3:00 p.m.
Curator: Alexandru Constantin Chituță PhD
Partners: Romanian Academy, Radu Stanca National Theater Sibiu
Sponsors: Şerban and Associates, Civil Society of Lawyers, Ramada Sibiu Hotel

Brukenthal National Museum invites the public to an artistic moment dedicated to the poet Nichita Stănescu. Academician, artist and professor, Mircia Dumitrescu illustrated a large part of Nichita Stănescu’s work. They were friends and admired each other. Nichita Stănescu dedicated him 33 poems and a Decalogue, and Mircia gave him some of her works. The exhibition in Sibiu highlights the book-object entitled Nichita today. Thus, in 1982, Mircia Dumitrescu created a completely unusual work: a book with spectacular dimensions, 40 cm/2 m, which can only be admired if you go from one end to the other. Only eleven copies of this wonderful work were made, none of which were sold, all of which were donated. According to the artist’s wish, following the exhibition organized in 2021 at the Brukenthal National Museum, a copy of this book will be donated to the Museum from Sibiu.
Mircia Dumitrescu is an artist full of strength and creative energy, dedicated to engraving. He has guided generations of artists whose admiration and gratitude he has earned. He is a profound artist who finds his equivalent in the masters of the past. In 2021, on the occasion of his 80th birthday, he held 4 exhibitions in the country, one of which at the Brukenthal National Museum. In 2021, the President of Romania, Klaus Werner Iohannis, decorated him with the Star of Romania.
The exhibition will open with an extraordinary recital given by the famous musician Alexandru Tomescu with the Stradivarius Elder-Voicu violin, followed by a poetry recital given by the actress Mariana Mihu-Plier, from Radu Stanca National Theater.