Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 24/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Popa Cănija Adriana Emilia[:en]Popa Cănija Adriana Emilia[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

ADRIANA POPA
Popa Cănija Adriana Emilia
Adresa: Deva – România
Tel: +407410 699 559
e-mail: canija56@yahoo.com

web: ,

Lumi parelele -70x100_ tehnica mixta - 2012 (Parallel worlds - 70x100_ mixed technique - 2012)

Lumi Paralele 70×100 Tehnica Mixta

Prezentare Demers Artistic

Creaţia mea este legată de personalitatea mea aflată în continuă căutare. Tot ceea ce fac este filtrat prin simţirea şi gândirea mea. Tot ceea ce văd, simt şi trăiesc, absolut totul este un posibil pretext ce poate îmbrăca diferite forme de exprimare plastică. Nimic din ceea ce fac n-ar trebui să fie străin altora. Îmi doresc, ca noi toţi, să simţim mai mult şi să fim mai empatici, să ne raportăm mai mult unul la celălalt. Creaţie însemnă libertate absolută de alegere. În momentul creaţiei mă simt liberă, fericită, împăcată cu toate cele ce trăiesc, împăcată cu mine şi cu ceilalţi.
„Mereu surprinzătoare şi totuşi constantă cu sine şi cu activitatea sa artistică Adriana Emilia Cănija Popa îşi caută în creaţie drumuri spre formule de expresie plastică, care s-o definească şi s-o stabilize în făgaşuri cucerite cu discreţie şi tenacitate, dar împărtăşite cu generozitate în lucrări de mare rafinament şi sensibilitate.” (prof univ.dr Rodica Banciu – Cuvântul de deschidere la vernisajul expoziţiei de pictură şi colaj textil„Omul pom” Galeria de Artă „Forma”, Deva, 2011).
„ Artist născut cu durerea culorii în sânge, calcă pămâmtul cu memoria formelor vegetale, a impresiei de floare, de zi şi noapte şi facere a lucrurilor.” (Miertoiu, Maria. “De unde atâta căldură, exuberanţă, dragoste de viaţă şi lumină ?…”, în Cuvântul liber, 24 martie, 2002).
.
„ Pornind de la mai vechile formulări, ce se referă la studiul structurilor naturale, demersul său se îndreaptă plin de curaj spre noi sensuri, încercând să asimileze şi să depăşească reprezentarea plastică tradiţională în favoarea uneia conceptualizate.” (Bâtcă, Mircea. „Agenda Galerie „Forma”, Arhipelag, decembrie, 2002, p.129.)

website link: ,

[:en]

ADRIANA POPA
Popa Adriana
Adresa: Deva – România
Tel: +407410 699 559
e-mail: canija56@yahoo.com

web: ,

Lumi parelele -70x100_ tehnica mixta - 2012 (Parallel worlds - 70x100_ mixed technique - 2012)

Parallel Worlds 70×100 Mixed Media

Prezentare Demers Artistic

My creation is linked to my personality who is always searching. All that I do is filtered through my feeling and mind. Everything I see, feel and live, everything is a possible pretext that can take various forms of plastic expression. Nothing that I do shouldn’t be unusual to others. I want all of us to feel more and be more empathetic, to relate more to each other. Creation means absolute freedom of choice. When I create, I feel free, happy, at peace with all living things, at peace with myself and with others.
„Always surprising and yet steady wirh her and her artistic activity Adriana Emilia Popa Cănija is seeking in her own creation the roads to visual expression formulas that defines and stabilize her in structures conquered with discretion and tenacity, but generously shared in her works with great refinement and sensitivity. „(Prof. Rodica univ.dr Banciu – Word of opening exhibition of paintings and textile collage” Human- man „Art Gallery” Form „, Deva, 2011).
„Artist is born with the color of pain in his blood, walks the earth with memory of vegetable forms, of the impression of a flower, the day and night and the makings of things.” (Miertoiu, Mary. „How much warmth, exuberance, love of life and light? … „, The Free Word, March 24, 2002).
„From the older formulations, which refers to the study of natural structures, his approach goes boldly towards new directions, trying to assimilate and overcome traditional plastic representation in favor for conceptualized one.” (Batca, Mircea. „Agenda Gallery „Form”, Archipelago, December, 2002, p.129.)

website link: ,

[:]