Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 19/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Popa Strasnei Aculina[:en]Popa Strasnei Aculina[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Popa Strasnei Aculina
Popa Strasnei Aculina
Adresa: Piata Garii nr: 11. Bl G. SC A. Etaj 4. Ap 13 Arad – România
Tel: +40357.805.269 | Mobil: +4072.232.5346
e-mail: aculina@aculinastrasnei-popa.com

Ecologie - colaj - 70 x 70 cm.

Ecologie – colaj – 70 x 70 cm.

Prezentare Demers Artistic

Aculina Strasnei Popa este o artistă care s-a afirmat în pofida opreliştilor pe care i le-a impus societatea sau destinul. Ambiţioasă în sensul cel mai bun al cuvantului, ea şi-a urmat cu perseverenţă şi tenacitate drumul sau propriu nelasându-se ademenită de „glasurile de sirene” ale modelor. Nu a dorit nici o clipă să fie ca ceilalţi a râvnit să fie mereu „ea însăşi”. A realizat o artă serioasă şi gravă cu o rezonanţă tulburătoare. în adâncul fiiniţei sale, ea posedă o bogată zestre de arhetipuri a căror tendinţă este ascensională. Aş spune că , în cazul Aculinei Strasnei Popa, C.G Jung ne oferă cheia înţelegerii unei artiste care , sub imboldul unei vocaţii ireproşabile, reuşeşte să găsească ieşirea dintr-un labirint şi să se înalţe în Iumină.Un suflu religios străbate în lucrările sale dintr-o anumită perioadă, în care s-a dedicat, cu deosebire, graficii de şevalet.
Un suflu religios dar nu mistic! Religiozitatea Aculinei Strasnei Popa derivă din acea cucernicie nesofisticată, simplă a ţăranului român de pretutindeni şi dintotdeauna .
0 seriozitate care generează o anumită siguranţă, în fata vieţii şi o linişte în faţa morţii. Motivele care au intrat în compoziţia acestor lucrări sunt culese din mediul rustic şi integrate într-o viziune onorică. 0 capiţă de paie, scara, aripa, roata, crucea şi omul sunt asamblate într-o imagine aparent „realistă”.

Criticul de arta Horia Medeleanu

website link www.aculinastrasnei-popa.com[:en]

Popa Strasnei Aculina
Popa Strasnei Aculina
Adresa: Piata Garii nr: 11. Bl G. SC A. Etaj 4. Ap 13 Arad – România
Tel: +40357.805.269 | Mobil: +4072.232.5346
e-mail: aculina@aculinastrasnei-popa.com

Ecologie - colaj - 70 x 70 cm.

Ecologie – colaj – 70 x 70 cm.

Prezentare Demers Artistic

Aculina Strasnei Popa is an artist who has made it despite the obstacles laid by the society or the destiny. Ambitious in the best sense of the word, she has followed with perseverance and tenacity her own way, avoiding being seduced by the, voices of mermaids” of fashion. She has never wanted to be like the others, she has always wanted to be „herself’. And she has made it.
She has achieved a serious and grave art of an exciting resonance. Deep in her soul, she possesses a richness of archetypes with an ascending tendency. I could say that, related to Aculina Strasnei Popa, C.G Jung provides us with the key to understanding of an artist who, under the impulse of irreproachable vocation, manages to find the exit of the labyrinth and rise into the light.
A religious breath crosses her works from a certain period when she especially devoted herself to easel graphic. A religious, but not a mystic breath the religiosity of Aculina Strasnei Popa derives from that unsophisticated, simple devotion of the Romanian peasant, everywhere and ever. A seriousness that generates a certain security for life and quietness for death the motives included in the composition of those works have been collected from the rustic space and integrated into an oneiric vision A haycock, the ladder, the wing, the wheel, the cross and the human, they are assembled in an image apparently „realistic”.

Historic and critic de arts Horia Medeleanu

website link www.aculinastrasnei-popa.com[:]