Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | decembrie 8, 2022

Scroll to top

Top

Radu Vasile

Radu Vasile
Nistor Laurențiu
Radu Vasile
Radu Vasile
Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 10, Cluj Napoca – România
Tel: +40744 544 374
e-mail: artexpertgallery@gmail.com

web: ,

coperta_plesa

Coperta

Prezentare Demers Artistic

[…] Ochiul ca formă a inteligenţei optice defineşte „inţelepciunea” pictorului. Ce s-ar face pictorul fără aceasta? Ar rămâne un explorator anost şi ineficace al realităţii înconjurătoare. N-ar şti să extragă şi să formuleze discursul său artistic cuplat „inteligenţei” naturii. N-ar fi un „filozof” şi, cu atât mai puţin, „un poet”, „un savant”, un „creator”… şi atâtea alte moduri „umane” de-a exploata inteligent „conceptul” naturii. Experienţa sa senzorială devine calitativ o formă ontologică a dotării sale intelectuale. Dar, pentru aceasta, artistul trebuie să rămână… „un copil”, „o inteligenţă” în forma ei pură! Trebuie să ne întoarcem mereu la această vârstă a inteligenţei perceptuale, a cunoaşterii sensibile. Fără ele ajungem repede la starea omului matur, viclean, oportunist, interesat, iar inteligenţa lumii lui decade la forma ei primitivă de adaptabilitate şi auto-protecţie interesată a vieţii. Există un risc major în aceasta: revoluţia mimetică, starea travestiului facil prin care gândacul ia forma frunzei pe care se aşează, şopârla pare o prelungire a ramurii de care se sprijină! Lumina nu este decât altă formă a întunericului. Copile care eşti un izvor de lumină, auzi în prejma ta zgomotul dogit al hârdaielor care se agită, învălmăşindu-se să prindă o frântură din strălucirea ta magică? Lumina, ca şi apa sau mercurul are „geniul” exasperant de-a se împrăştia, de-a se răspândi liber pe cuprinderea plană a vieţii, căzând atât de uşor în capcana oricăror recipiente; şi, tot atât de uşor, evadând din ele! Fereşte-te de cei care deschid teatrele de simulacre, alergând besmetici să rupă de la tine miracolul-spectacol al talentului. […]

Scrisoare către pictorul Corneliu Brudaşcu, la împlinirea vârstei de 75 de ani. (ianuarie, 2013)

website link: ,