fbpx
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | octombrie 18, 2021

Scroll to top

Top

Răducan Constantin

Administrator
Raducan Constantin
Răducan Constantin
Adresa: Str. A. Saguna, nr. 1, Lugoj, Timiș – România
Tel: +40722.335.046
e-mail: constantinraducan@yahoo.com

INTERIOR 2011 ulei pe pinza 100x120 cm

INTERIOR-2011-ulei-pe-pinza-100×120-cm.

Prezentare Demers Artistic

Pictura lui Constantin Răducan se găseşte la limita reflecţiei culturale cu o anumită urgenţă a exprimării. Temperament romantic, predispus la gesturi decisive şi cu o puternică percepţie a senzorialităţii lumii, pictorul îşi reprimă şi îşi ordonează energiile supunîndu-se unei discipline culturale. Fără a le cultiva în sens strict, el recurge la genurile cunoscute ale picturii – şi, uneori, chiar la modele şi la episoade iconografice deja consacrate în istoria artei – pentru a-şi tempera impulsurile şi pentru a da o finalitate irepresibilei lui forţe de exprimare. Peisajul şi natura statică, portretul şi compoziţia, citatul din pictorii nordici sau italieni, glosa pe marginea programelor sacre, radiografia mîinii ca probă de virtuozitate şi ca posibilă sursă a unui limbaj specific sînt tot atîtea premise culturale folosite ca agenţi coagulatori. Ca elemente de sistematizare a unui flux aluvionar. Dar, deşi Constantin Răducan porneşte de la convenţii culturale, el nici nu-şi complică şi nici nu-şi intelectualizează ostentativ discursul. În pofida recursului la cultură, pictorul rămîne un vitalist, o natură activă care trăieşte în proximitatea zbuciumului dionisiac. Privirea lui este expansivă, centrifugă şi globalizatoare.
Pavel Şuşară – mai 1996

website link: www.constantinraducan.ro