Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 21/04/2024

Scroll to top

Top

Seducția orientului @ București

Nistor Laurențiu


Temă:
Ajunsă la cea de-a treia ediție, expoziția internațională de artă plastică “Seducția Orientului”, organizată sub egida TRUICART Events Brand, expoziția cu numărul 601, este o nouă manifestare artistică de anvergură, o expoziție în care ne dorim să prezentăm lucrări de artă plastică contemporană, indiferent de abordarea abstractă sau figurativă pe care artiștii o pot realiza. O expoziție în care vom prezenta artiști conectați la prefacerile vizuale contemporane, artiști responsbili asupra actului creator, particpanți sau nu în taberele de documentare din Iordania, Turcia și Maroc organizate până în prezent.
Perioada: 23 septembrie – 7 octombrie 2019
Biblioteca Națională a României
Cerințe:
Artiștii vor fi selectați pe bază de invitație sau prin înscriere. Comitetul curatorial este cel care decide lista artiștilor invitați, precum și selecția artiștilor înscriși din întreaga lume, a membrilor UAP din Romania, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, asolvenţilor Universităţilor de Artă din Romania, cât şi artiștilor neafiliați, membrilor Uniunilor de Creatie din țările afiliate la International Association of Art (IAA / AIAP), care pot particpa cu cel mult două lucrări.
Detalii pentru artiștii din România:
1. Lucrările participante trebuie să fie realizate în ultimii 4 ani.
PICTURĂ – sunt acceptate 1 – 2 lucrări cu latura mare de minim 40 cm și maxim 100 cm, încadrate şi cu sistem de prindere.
GRAFICĂ – sunt acceptate 1 – 2 lucrări cu latura mare de minim 40 cm și maxim 100 cm, încadrate şi cu sistem de prindere.
SCULPTURĂ – 1 – 2 lucrări, material finit, dimensiune maximă 50x50x50 cm.
TAPISERIE – sunt acceptate 1 – 2 lucrări cu latura mare de maxim 200 cm, cu sistem de prindere.
Lucrările vor conţine pe verso datele personale: nume, prenume, titlul lucrării, dimensiune, material, tehnică, anul realizării, adresă, număr de telefon şi e-mail.
2. ETAPA I PRELIMINARĂ – fiecare artist plastic care dorește să participe trebuie sa trimita 3 – 5 imagini ale lucrărilor, cu specificația “pentru expoziția Seducția Orientului”, însoțite obligatoriu de datele lucrărilor (nume, prenume, titlul lucrării, dimensiune, material, tehnică, anul realizării), pe adresa de e-mail: tudorro7000@yahoo.com, lucrări pe care le are în posesie sau pe care le poate trimite în perioada de primiri a lucrărilor, în cazul în care acestea au fost acceptate de comitet, PÂNĂ PE 7 septembrie 2019. Imaginile lucrărilor vor fi însoțite de nume autor, titlu lucrare, tehnică și anul realizării. Rezultatele vor fi comunicate pe 8 septembrie 2019.
3. ETAPA a II-a – lucrările acceptate se vor trimite prin curierat, exclus prin poștă, în perioada 9 – 10 septembrie 2019 la adresa str. Banul Udrea nr. 9 – 11, bl. J2, sc. 2, etj. 3, ap. 51, sect. 3, București, cu mențiunea pe colet “pentru bienala D’ORO”, telefon: 0766.790.095; 0040/787.592.187 – Ioana Truică, e-mail de confirmare: tudorro7000@yahoo.com sau se vor preda pe 23 septembrie 2019, ÎNTRE ORELE 9.00 – 9.30 la Biblioteca Națională a României, sala Papirus, b-dul Unirii 22, București.
4. Taxa de participare este de 120 lei (sala, transport lucrări, panotare, protocol, materiale publicitare). .
Regulament cadru:
1. Orice lucrare care nu corespunde condiţiilor de participare va fi respinsă şi expediată cu plata la destinatar prin curierat. Lipsa unui ambalaj corespunzător conduce deasemenea la respingerea lucrărilor.
2. Curatorul va verifica la primire starea lucrărilor iar dacă acestea sunt afectate din cauza transportului le va returna.
3. Curatorul va preda lucrările, pe baza unui proces verbal de predare – primire, galeriei gazdă. În perioada de desfăşurare a expoziției galeria gazdă este responsabilă de integritatea lucrărilor.
4. Returnarea lucrărilor se face în termen de 10 zile de la finalizarea expoziției cu plata la destinatar prin curierat. Participanţii din Bucureşti vor ridica lucrările în ultima zi a expoziției. După această dată comitetul curatorial nu mai este responsabil pentru lucrări.
5. Fiecare lucrare va fi returnată în ambalajul expeditorului, eventualele deteriorări datorate returului neintrând în responsabilitatea comitetului curatorial.
Comitet de organizare:
Dan Tudor Truica – artist plastic, curator independent
e-mail : tudorro7000@yahoo.com
telefon: 0040/787592187
un eveniment prezentat pe
http://www.facebook.com/pages/Salonul-National-De-Arta-Plastica-Atitudini-Contemporane/149093825144945

Ioana Enescu – PR Manager TRUICART Events Brand
e-mail: penthesilea7000@yahoo.com
telefon: 0766.790.095