Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 19/05/2024

Scroll to top

Top

Sorana Georgescu-Gorjean

Sorana Georgescu-Gorjean
Doctor

Artiștii plastici din Filiala Târgu Jiu a UAP din România, anuntă cu profund regret
trecerea la cele veșnice a Doamnei Sorana Georgescu-Gorjan.
Sorana Georgescu-Gorjean, fiica Inginerului Ștefan Georgescu-Gorjean, colaboratorul
sculptorului Constantin Brâncuși la realizarea tehnică a ,,Coloanei Fără Sfârșit”, și-a pus
amprenta fundamental asupra cercetării științifice a operei brâncușiene. Scrierile D-ei, bazate
pe documente de corespondență între Brâncuși și Inginerul Gorjan, au condus la clarificări
fundamentale asupra detaliilor tehnice realizate în construcția ,,Coloanei fără Sârșit”  de la
Târgu Jiu. Scriitoare valoroasă, propietara unui fond de documente esențiale, a contribuit prin
mai multe studii dedicate Ansamblului Monumental ,,Calea Eroilor”, la adevărul științific al
nașterii acestei minuni a lumii, realizată de sculptorul Constantin Brâncuși la Târgu Jiu.
Printre cele mai importante creații ale sale amintim cartea ,,Așa grăit-a Brâncuși”, Editura
Scrisul Românesc, Craiova, 2012. De asemenea, a contribuit la dezvoltarea patrimoniului
cultural al orașului Târgu Jiu, prin donația unei importante arhive fotografice personale, legată
de construcția ,,Coloanei fără Sfârșit”.
Recunoscută pentru munca sa de cercetător în folosul culturii române și a operei
brâncușiene, militantă neobosită pentru promovarea Ansamblului Monumental ,,Calea
Eroilor în lume și includerea acestuia în Patrimoniul UNESCO, a fost desemnată membru în
Consiliul Științific al Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin
Brâncuși”, având în cursul anilor importante realizări prin publicații științifice, susținând în
colocvii și conferințe naționale și internaționale de specialitate, studii și cercetări asupra
operei brâncușiene de la Târgu Jiu.
Gorjul și cultura română pierd un om valoros, care și- a dedicat viața pentru
cunoașterea înfăptuirii visului cel mai de preț al lui Constantin Brâncuși: realizare ,,Coloanei
fără Sfârșit” la Târgu Jiu. Pentru toată această muncă neobosită, noi, moștenitorii operei lui
Brâncuși la Târgu Jiu, vă suntem recunoscători!
Dumnezeu să vă odihnească în pace și Lumină, Doamna Sorana Georgescu –Gorjan !
Consiliul Director al Filialei Târgu Jiu a UAP din România,

Conf.univ.dr. Vasile Fuiorea