Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Tănase Florica[:en]Tănase Florica[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

TANASE FLORICA
Tănase Florica
Adresa: Şos. Olteniţei, Nr. 178A, bl. 2, ap. 32, sector 4 – Bucureşti – România
Tel: +40727.218.171
e-mail: fltanase@yahoo.com
web:

Poarta aripilor-Gate of wingslemn colorat şi sticlă pictată-coloured wood, painted glass - 22x55x22 cm

Poarta-aripilor-lemn-colorat-şi-sticlă-pictată-22x55x22-cm.

Prezentare Demers Artistic

înSEMNELE plastice realizate de mine nu sunt altceva decât expresii ale bucuriei estetice de a transpune infinitul în finit, şi nu intenţionează altceva decât modesta plăsmuire a veşniciei cu elemente luate din această lume.
Lucrările mele – realizate de cele mai multe ori în tehnică mixtă (lemn colorat, sticlă, etc) – sunt aşadar re-însemnări artistice ale unor adevăruri arhetipale şi sunt menite să faciliteze reflecţia (care este, la urma urmei, un ritual de bună şi repetată înţelegere a vieţii).
Deşi este adânc înrădăcinată într-un abstracţionism germinativ, stilistica mea formală este figurativă şi clară, conducând imaginarul şi sensibilitatea privitorului cu precădere spre zona spirituală.
Nu cultiv arta cu teză, aşa că mă străduiesc să rămân în intimitatea acelor vise şi angoase care îi apropie pe oameni, fiindcă noi nu putem ajunge la o imagine completă a fiinţei dar putem tânji la tainicele imagini ale logosului primordial.

website link

[:en]

TANASE FLORICA
Tănase Florica
Adresa: Şos. Olteniţei, Nr. 178A, bl. 2, ap. 32, sector 4 – Bucureşti – România
Tel: +40727.218.171
e-mail: fltanase@yahoo.com
web:

Poarta aripilor-Gate of wingslemn colorat şi sticlă pictată-coloured wood, painted glass - 22x55x22 cm

Gate-of-wings-coloured-wood-painted-glass-22x55x22-cm.

Prezentare Demers Artistic

The SIGNS I am bringing in art express the very aesthetic pleasure of projecting infinite into finite; they are nothing more than humble attempts to re-create eternity from the transient elements of our world.
My artworks – mostly made of mixed technics (painted wood, coloured glass, etc.) –are visualized interpretations of the archetypal truths and they are ready to make easier the looker`s reflexion (that is a ritual of rehearsing life, after all).
Deeply rooted in a germinativ abstractionism, my formal stylistics is however representational and clear, what is conducting the looker`s imaginary and sensibility to the spiritual area of meaning.
I am not promoting thesist art, so I try to keep myself into the intimacy of those dreams and anguish that bring people together, because we cannot attain a complete image of being but we can long for the innermost images of primordial logos.

website link

[:]