Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 13/06/2024

Scroll to top

Top

Uniunea Artiștilor Plastici din România angajează

Uniunea Artiștilor Plastici din România angajează
Nistor Laurențiu

GESTIONAR – CUSTODE SALĂ BUCUREȘTI

Cerințe

– studii superioare finalizate sau în curs de finalizare (studiile în domeniul artelor, managementului artistic sau comunicării constituie un avantaj);
– vechime în muncă: minimum 1 an;
responsabilitatea gestiunii bunurilor încredinţate, conform legislaţiei în vigoare;
– cunoaștere limbă română scris și vorbit;
– cunoaștere limbă de circulație internațională: engleză (avansat ), franceză – opțional (nivel mediu);
– cunoaștere operare PC – Pachet Office;
– abilităţi de comunicare cu publicul;
– oferire de servicii publicului vizitator (ghidaje/prezentare artist expozant, capacitatea de a oferi informatii corecte, materiale publicitare la galerie, comportament adecvat, organizare de diverse activitati specifice – noaptea galeriilor, vernisaje etc);
– disponibilitate pentru program de lucru inegal în funcţie de cerinţe sau solicitări;
– abilități de lucru în echipă;
– răspunde pentru întreținerea și menținerea aspectului galeriei și a spațiului aferent;
– întocmește din timp (odată cu protocolul) mapa fiecărui proiect expozițional și o predă Serviciului Expoziții;
– cunoștințe despre administrarea, securitatea și protecția lucrărilor de artă (întocmire documente specifice, conservare, expunere, manipulare, transport);
– adeverință medicală – care atestă starea de sănătate corespunzătoare postului;
– certificat de cazier judiciar.

Cei interesați sunt rugați să depună Curriculum Vitae la sediul UAP din România, din str. Piața Amzei nr. 13, etaj 4, sector 1 București sau în format electronic pe adresa de e-mail: office@web-uap.cvuintell.com,

TERMEN DE DEPUNERE: 28-02-2019.

Cu stimă,
Elena Alexi
Specialist Relații Publice și Comunicare
Uniunea Artiștilor Plastici din România
www.web-uap.cvuintell.com
https://www.facebook.com/uapdinromania
074.535.5818