Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iunie 24, 2017

Scroll to top

Top

Fuiorea Valentin

Administrator
vasile fuiorea
Fuiorea Valentin
Adresa: Aleea Mioriţei, Bl. 3, sc. 1, et. 1, ap. 7, Târgu Jiu – România
Tel: +40723 258 266
e-mail: fuiorea_vasile@yahoo.com

web: ,

Cosmogonie ,acrilic pe pânz¦, 160 ,100 , 2009

Cosmogonie-acrilic-pe-pânz-160×100 cm.

Prezentare Demers Artistic

Peisajul ca necesitate a picturii

Pictura domnului Vasile Fuiorea este pictura unor exuberanţe primăvăratice a unor tresăltări de permanenţă, a unor elanuri puternic resimţite din lăuntricul tuturor lucrurilor văzute.
Astfel se produce o scriere a lucrurilor prin urmele lor lăsate prin aer, iar substanţele lor – apa , aerul, focul, pământul – se lasă trecute în gesturi apoi în linii şi devin semne ale lucrurilor după ce acestea şi-au trecut rapid luminiţele prin faţa ochilor noştri. Asemenea amintiri ale lucrurilor parcurg tainic drumurile urmate de sufletele lucrurilor si se grăbesc spre tărâmul reveriilor. În trasee, în trasare, de fapt, aproxi­mările de formă şi de culoare se livrează în funcţie de starea momentului. Şi, evident, cum trecerile sunt accelerate şi stările sunt repede schimbătoare, flotante, producătoare de nume­roase variante se văd pornite să afle un caracteristic ritm, precipitat, al stărilor de agregare.
Lucrurile trec precum norii pe cer, se învârtejesc asemenea apelor curgătoare, undu­iesc în felul limbilor de foc sau se aşează germinativ şi încolţesc spre lumină de parcă ar beneficia de fertilitatea pământului.
Totul, în imagine, devine, la modul inevitabil, peisaj în sensul de specie a picturii de şevalet – aripile bătând deschise, chipurile oamenilor încă de pe acum prefigurând pământul, florile deschise şi legănate de vânt, coamele aurite ale dealurilor, curgerea apei în albii umbrite, firmamentul cerului din răcoarea nopţii, lucrurile aşezate şi uitate în tăcere pe masă, lanurile vălurite ca o mare primordială, câmpia văzută de sus şi cerul brăzdat de nori văzut de jos, sângele pulsând prin sistemul vascular, curbele drumului adunându-se oval ca rama unei oglinzi, frunzişul copacilor fremătând albastru şi iarăşi natura statică virându-se în roz precum o hrană frugală…. Elementarităţile se conjugă, se întrepătrund, se amestecă dar se ordonează mereu după modelul priveliştii natale.
Această privelişte devine pe pânză peisaj, această amintire devine, în momentele creaţiei, reverie, visare. Realul văzut atunci se actualizează exuberant în fantasme onirice, dar pictura îşi păstrează o concreteţe de natură să angajeze priveliştea ca prilej pentru structura cromatică şi să admită formele ca prilej pentru gestica realizării. Însăşi gestica este prilej pentru a semnala stările lăuntrice iar acestea sunt prilej pentru autor de a se re­cunoaşte în ce a văzut, în lume, în peisaj, în situaţia în care, de fapt, starea sufletească este prilej pentru lume să se formuleze să se ofere sub formă de peisaj. Un peisaj grăbit, fulgu­rant, văzut în traiecte, turnat în linii angulare şi fixat în pete fortuite, livrat sub forma unei mulţimi de comete.
Gestualismul şi taşismul, alcătuind suportul tehnic şi de reprezentare, de expresie şi de stil, structurează imaginea în aşa fel încât conţinutul, comunicarea se îndreaptă întot­deauna către peisaj şi are de fiecare dată acelaşi rezultat, sensul peisagistic. Pare să fie un rezultat fără cauză întrucât este susţinut ca reflex al unor stări lăuntrice purtătoare de clipe care nu mai există şi de elanuri aparţinând unui orizont proiectiv.
Se vede că locurile gorjene ale Hobiţei au fost capabile să crească şi să educe nu numai sculptori ci şi pictori precum sunt Constantin Blendea şi Ion Sulea Gorj. Între ei din tânăra generaţie de artişti îşi află locul ce i se cuvine şi Vasile Fuiorea, cu pictura sa, am văzut, tinerească şi entuziastă.

Prof. Univ. Dr. Ioan Iovan,
critic de artă

website link: ,

Anunț

ANUNȚ TITULARIZĂRI 2017 PENTRU MEMBRII U.A.P. DIN ROMÂNIA

În perioada 10 iunie – 10 iulie 2017 se vor depune dosarele (acte și portofoliu artistic) în vederea titularizării în UAP din România a membrilor stagiari, la secretariatele filialelor din București și teritoriu.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform noului Regulament de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, disponibil pe site-ul UAP – www.uap.ro, până la data de 25 iulie 2017, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4.

Pentru filialele din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, de  luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

ATENȚIE!!!

Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani de la data intrării în UAP.
În sesiunea de titularizare 2017 se pot înscrie numai cei care au dobândit calitatea de membru stagiar în anul 2014 și 2015.

http://uap.ro/anunt-titularizari-2017-pentru-membrii-u-a-p-din-romania/
http://uap.ro/regulament-pentru-primiri-si-titularizari-in-uap/


Vă informăm că s-au afișat - Rezutatele Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România 2017, lista este disponibilă la: http://uap.ro/rezultatele-lucrarilor-comisiei-nationale-de-primiri-si-titularizari-2017/


Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel

trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:

  • fotografie autor 1 buc.
  • fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.
  • CV în română și CV în engleză
  • date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site
  • scurt text critic sau de autor în română și engleză

Reamintim celor interesați să își preschimbe legitimațiile vechi în noul model tip card, necesitatea de a transmite pe adresa de e-mail hr@uap.ro a unei fotografii portret si copia actului de identitate, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.