Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 26/09/2023

Scroll to top

Top

ANUNŢ – CONCURS PENTRU INDEMNIZAȚII DE MERIT VACANTE - UAP

Nistor Laurențiu

Uniunii Artiștilor Plastici din România scoate la concurs 4 locuri pentru acordarea îndemnizației de merit la următoarele specializări:

  • 3 locuri pentru specializarea „PICTURĂ”
  • 1 loc pentru specializarea „ARTE DECORATIVE”

Mai jos, găsiți criteriile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a obține această indemnizație (conform legii).

Artiștii care au deja dosarele depuse sunt rugați să-și actualizeze datele , iar artiștii interesați care încă nu au depus dosare sunt rugați să aducă documentația până luni, 28 februarie 2022.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Secretariatul UAP din România.

Adresa: Str. Băiculești nr. 29, etaj 1, 013193, sector 1, Bucuresti

Descarcă de aici:

LEGEA 118/2002 PENTRU INSTITUIREA INDEMNIZATIEI DE MERIT

 Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1 Pentru realizări deosebite şi pentru recompensarea unei activităţi de notorietate în domeniul culturii, ştiinţei şi sportului se instituie indemnizaţia de merit.

ART. 2 Indemnizaţia de merit se acordă personalităţilor române de prestigiu ale ştiinţei, culturii şi sportului.

ART. 3 Propunerile pentru acordarea indemnizaţiei de merit se întocmesc anual de către:

a) Academia Română;

b) Ministerul Culturii şi Cultelor;

 c) Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

d) Ministerul Tineretului şi Sportului şi se înaintează pentru nominalizare Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit. #M2

ART. 4 (1) Prin prezenta lege se înfiinţează Comisia naţională pentru acordarea indemnizaţiei de merit, compusă din preşedintele Academiei Române, preşedinţii comisiilor de cultură şi ai comisiilor de muncă de la Senat şi de la Camera Deputaţilor, ministrul culturii şi cultelor, ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport şi preşedinţii uniunilor de creatori care fac parte din Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori din România.

 #B (2) Regulamentul de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, precum şi criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit se stabilesc de către aceasta împreună cu Secretariatul General al Guvernului.

 #M3 ART. 4^1 Comisia naţională pentru acordarea indemnizaţiei de merit analizează şi soluţionează propunerile întocmite şi înaintate de către instituţiile prevăzute la art. 3, în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora la secretariatul Comisiei naţionale.

 #M4 ART. 5*) (1) Cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit este egal cu o sumă ce reprezintă de 3 ori valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată şi este neimpozabil. (2) Numărul total de indemnizaţii de merit este de 1.650

. #B (3) Numărul de indemnizaţii de merit acordate anual se stabileşte prin legea bugetului de stat.

 #CIN *) Referitor la cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit, a se vedea notele 2 – 5 de la începutul textului actualizat.

 #B ART. 6 Suma necesară pentru achitarea indemnizaţiilor de merit se suportă de la bugetul de stat.

 ART. 7 În termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba normele de aplicare a legii şi regulamentul de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit. NORME de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit

F. Domeniul artei plastice

Să fi împlinit vârsta de 60 de ani sau să fie pensionaţi în urma dobândirii unei invalidităţi permanente;

Art. 15. Criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit în domeniul artei plastice sunt următoarele:

a) să fi obţinut premii acordate de Uniunea Artiştilor Plastici sau de alte instituţii naţionale abilitate (Academia Română, Ministerul Culturii şi Cultelor, fundaţii sau asociaţii naţionale recunoscute);

b) să fi obţinut premii internaţionale la concursuri recunoscute (bienale, trienale) sau academii internaţionale;

 c) să fi obţinut medalii, titluri naţionale şi internaţionale;

 d) să aibă o activitate expoziţională recunoscută de critica de specialitate din ţară şi din străinătate;

 e) să fi publicat materiale de specialitate (critică de artă, articole în reviste de specialitate).