Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 28/09/2023

Scroll to top

Top

APEL ACHIZIȚII DE OPERE DE ARTĂ 2020 @ MNAC - UAP

Nistor Laurențiu


Luni, 10 August, 2020 – Vineri, 11 Septembrie, 2020
Str. Izvor 2-4, Palatul Parlamentului, Aripa E4, București 050563
Expoziţie

MNAC anunță lansarea primei proceduri de achiziții publice de artă contemporană din ultimii 12 ani. Anul acesta bugetul MNAC a fost suplimentat de Ministerul Culturii cu 2.000.000 de lei pentru achiziția publică de lucrări de artă contemporană. Procedura se va derula în două faze distincte:

1. selecția competitivă, urmată de
2. negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (procedură distinctă de atribuire) cu fiecare dintre câștigătorii selecționați de Juriu.

Noua sesiune de achiziții de artă contemporană, lansată în contextul de stres economic al pandemiei COVID-19, vizează creația artiștilor vizuali în viață, originari din România, activi pe scena de artă în țară și / sau în străinătate, indiferent de mediul în care lucrează, și este menită să crească patrimoniul cultural gestionat prin colecția MNAC. Achizițiile vor constitui un stimulent pentru producția artistică actuală, iar procedurile vor viza operele de artă originale, din toate mediile, inedite, relevante pentru constituirea canonului artei contemporane, opere aparținând atât artiștilor de referință ai istoriei recente, din România sau diaspora, cât și tinerelor generații.

Juriul, alcătuit conform principiilor deontologice ICOM, este format din 11 membri titulari și doi supleanți, iar în structura sa se vor regăsi reprezentanți ai Consiliului Științific al MNAC, ai universităților de profil din București și din țară, ai sectorului independent, precum și specialiști desemnați de către Uniunea Artiștilor Plastici.

Moștenită în mare parte pe cale instituțională și reflectând până în anii 1990 mecanismele de achiziții ale vechilor structuri comuniste de propagandă culturală, colecția Muzeului Național de Artă Contemporană reflectă viața artistică din România postbelică, nu doar după criterii de valoare, ci și din perspectiva complexă a contextului social, economic și politic. Sesiunile de achiziții organizate după înființarea MNAC au completat acest fond cu lucrări semnificative – independent de presiuni de ordin ideologic, politic, conjunctural. Prin acest demers, MNAC s-a profilat ca instituția de referință pentru colecționarea, conservarea, cercetarea și valorificarea muzeografică a creației vizuale reprezentative în România post-1989.

Prezenta sesiune de achiziții se definește prin dimensiunea de cercetare – centrală activității muzeale, în strânsă corelare cu dimensiunea procesuală a actului de creație artistică. Pornind de la premisa că Muzeul contribuie prin creșterea Colecției la scrierea istoria artei contemporane din România, strategia acestei sesiuni se va sprijini pe cei doi poli creați de MNAC în ultimii ani: Expoziția Permanentă și Centrul de Documentare și Cercetare a Culturii Vizuale „Mihai Oroveanu”.

Luând în considerare șansa de a participa la aceste două importante programe, artiștii sunt invitați să privească la istoriile lor personale și să propună lucrări care evidențiază căutările desfășurate în intimitatea atelierului. Sunt încurajate propuneri care să răspundă dimensiunii de laborator a activităților MNAC, însoțind lucrările oferite spre achiziție cu materiale documentare (arhive de lucru, schițe pregătitoare, machete, desene, documentări foto, video, etc.) care vor contribui la constituirea unei priviri de ansamblu asupra procesualității artei contemporane românești, sprijinind astfel unul dintre scopurile distinctive ale muzeului – documentarea și cercetarea colecțiilor, ca garanție de studiu pentru generațiile viitoare.

CINE POATE PARTICIPA

Artiști vizuali originari din România, activi pe scena de artă contemporană, în România sau în străinătate, indiferent de mediul în care lucrează. Artiștii trebuie să fie autorii lucrărilor pe care le propun, iar acestea trebuie să reflecte în mod semnificativ practica lor.

DOSARUL DE PARTICIPARE

Se trimite în format digital, direct sau prin wetransfer.com la adresa de e-mail: achizitii.opere@mnac.ro până la data de 11 septembrie 2020, ora 17:00 (ora României) și conține:

formularul de înscriere completat în format digital (Anexa 1);
Curriculum Vitae (în format .pdf, 4.000-8.000 semne, cu spații);
portofoliu digital (în format .pdf, max. 10 MB), conținând informații despre lucrările propuse spre achiziție, realizate în orice mediu și aflate în proprietatea artistului, după cum urmează: reproduceri fotografice, stop cadre din materiale video, mostre de artă sonoră, schițe de instalare, scenarii de performance, link-uri la site-ul propriu al artistului, sau la baze publice de date (tip Vimeo, youtube); precum și orice alte materiale considerate relevante pentru munca de jurizare – cu respectarea formatelor acceptate și a maximului de MB;
fișă de descriere a lucrării / lucrărilor propuse spre achiziție, care să conțină următoarele informații obligatorii: titlul / anul realizării / tehnica / tirajul / dimensiuni (durată) / starea curentă de conservare / descrierea condițiilor optime de conservare / participări la expoziții (titlul, tema, curatorul, locul, perioada) / bibliografie (apariții – reproduceri fotografice sau referințe critice în presă și publicații de specialitate – format tipărit sau digital / online (Anexa 2);
ofertă de preț pentru achiziția fiecărei lucrări dintre cele propuse, însoțită de o scurtă justificare a ofertei (Anexa 3);
declarație pe proprie răspundere (semnată și scanată) din care să rezulte că (i) participantul este proprietarul de drept al lucrărilor, (ii) a citit și este de acord cu prevederile Regulamentului și că (iii) este în măsură și de acord să cesioneze în mod exclusiv către MNAC drepturile patrimoniale de autor asupra operelor respective în cazul achiziției acestora (Anexa 4);


CALENDARUL SELECȚIEI COMPETITIVE


Lansarea oficială a selecției competitive

10.08.2020

Data limită până la care se pot primi întrebări adresate Autorităţii Contractante, care va formula răspunsurile în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora

02.09.2020, ora 17:00

Data limită pentru transmiterea dosarelor de înscriere

11.09.2020, ora 17:00

Verificarea ofertelor (comisia tehnică)

14 — 18.09.2020

ETAPA I – calificarea artiștilor (prima sesiune de jurizare, online)

21.09 — 09.10.2020

ETAPA A II-A – evaluarea și selecția lucrărilor (a doua sesiune de jurizare, online)

12 — 23.10.2020

Desfășurarea procedurii de atribuire Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare cu fiecare dintre câștigătorii selecționați de Juriu

26.10 — 13.11.2020

Publicarea listei finale a lucrărilor achiziționate și a componenței nominale a juriului

17.11.2020

Semnarea contractelor și efectuarea plăților

18.11 — 18.12.2020

Data și ora limită se consideră potrivit orei oficiale pe teritoriul României.

TERMEN LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIEREA DOSARULUI: 11 septembrie 2020, orele 17:00.

Dosarul de participare se trimite în format digital, direct sau prin wetransfer.com la adresa de e-mail: achizitii.opere@mnac.ro. Caracterul internațional al comisiei de jurizare impune completarea formularelor și documentației în limbile română și engleză.

La aceeași adresă se pot trimite întrebări (ce vor primi răspuns în termen de 5 zile lucrătoare) până la data de 2 septembrie 2020, ora 17:00.

Documentele necesare se pot descărca de aici: https://www.mnac.ro/…/Apel%20achizi%C8%9Bii%20de%20opere%20…