Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/06/2024

Scroll to top

Top

Ars longa, vita brevis @ București

Ars longa, vita brevis @ București
Nistor Laurențiu

TEODOR GRAUR: Ars longa, vita brevis. (Vârsta artistului e tinerețea)deschidere: vineri, 4 iunie 2021, 16.00 – 20.00
Sandwich, Combinatul Fondului Plastic
perioada de vizitare: 04.06 – 31.07.2021

După o perioadă în care a ales să își revizuiască poziția rigidă față de vizual și narațiune și să reacționeze la situația general-incertă printr-o transformare radicală în practica sa, Teodor Graur se întoarce la mediul său predilect – instalația, și la materialul preferat – lemnul. Relația cu acestea durează de o viață și încă îi aduce surprize. Profitând de spațiile inegale, artistul construiește un traseu exterior și interior în care central este nu doar procesul creatorului, ci și ceea ce îl mobilizează, felul în care se lasă schimbat de schimbările din jur, flexibilitatea cu care își hotărăște soarta. La interior, design și sculptură din diferite perioade, dar și pictură recentă. La exterior, un proces continuu de transformare.Expoziția începe, de fapt, cu 3 săptămâni înainte de deschiderea ei, timp în care artistul lucrează zilnic pe terasa Sandwich pentru a-și “face norma de așchii”, adică pentru a sculpta, tăia, ciopli în jumătăți de trunchiuri de lemn recuperate, vechi de 200 de ani. Prezența prelungă a acestora e accentuată fie de șanțurile longitudinale care le străbat, fie de cele două fațete plane care le modifică secțiunea transversală. Însă ele apar în spațiu abia la final, fiind precedate de resturile rămase în urma propriei transformări. Se așează încrezătoare pe grinzile de beton, aproape camuflate, aproape discrete, conturând spațiul incert.Nu avem tot timpul din lume, dar căutăm acel timp în care știm exact ce trebuie să facem, ce proces să alegem, cât va dura el și ce unelte ne sunt necesare. E norocul de a vedea exact următorul pas, și apoi următorul, într-o direcție clară în care efortul fizic e autoimpus și zilele solitare sunt un privilegiu.–––
Teodor Graur (n. 1953) este recunoscut pentru felul în care folosește obiecte găsite în târguri de vechituri sau pur și simplu pe stradă pe care le îmbină în instalații complexe și reconfigurări critice, “monumente ecologice” sau “monumente interioare”. Practica sa include performance, fotografie, sculptură și instalație, medii între care tranzitează cu lejeritate, în funcție de perioadă. În anii 90 a co-fondat grupul Euroartist Bucharest și a participat, printre altele, la Bienalele de Artă de la Veneția, Istanbul și Sao Paolo. Printre expozițiile sale solo recente se numără SAMPLE of European Contemporary Art by Teodor Graur, Galeria Nicodim Los Angeles (2018), Nature-Culture. Star & Grey (Made in Romania), Galeria Nicodim București (2016), M, Plan B Cluj-Napoca (2016, duo cu Cristian Rusu), Nostalgia, tranzit.ro/ București (2014). Recent, a participat în expozițiile de grup Sensul Sculpturii, Galeria Sector 1, București și Kunsthalle Bega, Timișoara. (2020 – 2021).
Evenimentul face parte din Programul Multianual “Sandwich Club 20-21”. Program cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. Parteneri: Muzeul Național de Artă Contemporană, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Universitatea Națională de Arte, Revista ARTA, Fundația 9, Asociația Art&Co

–––––––––––
ENGLISH

TEODOR GRAUR: Ars longa, vita brevis. (The age of the artist is youth.)opening: Friday, 4 June 2021, 4 – 8 pm
Sandwich, Combinatul Fondului Plastic
exhibition open: 04.06 – 31.07.2021

After a year in which he chose to revise his somewhat rigid standpoint towards the visual and the narrative and to react to the generally uncertain times through a radical change in his practice, Teodor Graur returns to his preferred medium – installation and favorite material – wood. Although in a lifelong relationship, these two still have the ability to surprise him. Taking advantage of the uneven spaces, the artist creates an outdoor – indoor trail centered not just on the creators’ process, but on what activates him, on the way he lets himself changed by the changes around him, the flexibility in deciding his own fate. Inside, design and sculpture from different stages. Outside, a sustained process of conversion.The show begins, in fact, three weeks before its opening, during which the artist works daily on the Sandwich terrace in order to make his quota of splinters, meaning to sculpt, chop, carve in 200 years old wood half-trunks. Their prolonged presence is sharpened either by the longitudinal notches crossing them, or by the two flat sides that alter their cross-section. However, they only appear towards the end of the trail, having been preceded by the debris resulted by their own transformation. They lay down confidently on the concrete beams, almost camouflaged, almost discreet, outlining the unclear space.We don’t have all the time in the world, but we are looking for that particular time in which we know exactly what we need to do, what process to choose, how long it will last and what tools are necessary. It is the pure luck of vividly seeing the next step, and the next after that, in a clear path in which physical effort is self-imposed and solitary days are a privilege.–––
Teodor Graur (b. 1953) is well-known for the way in which he uses found objects – either from flea markets or simply on the street – in complex installations and critical reconfigurations, “ecologic monuments” or “interior monuments”. His practice includes performance, photography, sculpture and installation, mediums that he easily transits, according to different stages. During the 90s he co-founded the group Euroartist Bucharest and has participated, among others, in the Art Biennials in Venice, Istanbul and Sao Paolo. Among his recent solo shows are SAMPLE of European Contemporary Art by Teodor Graur, Nicodim Gallery Los Angeles (2018), Nature-Culture. Star & Grey (Made in Romania), Nicodim Gallery Bucharest (2016), M, Plan B Cluj-Napoca (2016, duo with Cristian Rusu), Nostalgia, tranzit.ro/ Bucharest (2014). He recently took place in the group shows The Meaning of Sculpture at Sector 1 Gallery in Bucharest and Kunsthalle Bega in Timișoara. (2020 – 2021).
This event is part of the Program “Sandwich Club 20-21”. A cultural program co-funded by the Administration of the National Cultural Fund. The program does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the program or the manner in which the results of the program may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.