Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 02/03/2024

Scroll to top

Top

Arte în București (ediția 2022) – Deco ReMake - UAP

Arte în București (ediția 2022) – Deco ReMake
Nistor Laurențiu

REGULAMENT

Arte în București (ediția 2022)- Deco ReMake

DETALII DESPRE EVENIMENT

Perioada de desfășurare: 22 Septembrie- 7 Octombrie | București, România

Spații expoziționale principale:

Galeria Orizont, sala de expoziții a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București și Art Safe, unde vor avea loc expoziții de artă decorativă contemporană.

Expoziții satelit:

La UNAgaleria, spațiul Universtității Naționale de Arte București din incinta Combinatului Fondului Plastic se va desfășura Echilibru Tactil, ediţia a III-a, expoziția studenților și a profesorilor de la Departamentul Arte Textile- Design Textil, Universitatea Națională de Arte, București(15.09 – 01.10.2022).

Galeria Galateea prezintă lucrări de ceramică contemporană, realizate de un grup de artiști din Japonia.

Evenimente conexe

Expozițiile prezentate mai sus vor fi însoțite de evenimente conexe, precum: ateliere de arte decorative de tip masterclass, tururi ghidate ale expozițiilor, proiecții video cu mici filme de prezentare a specializărilor și discuții cu publicul. Expozițiile vor avea, astfel, o componentă educativă și atractivă pentru public, lansând diverse teme de discuție, pe parcursul desfășurării proiectului.

Selecția artiștilor participanți se va face pe două direcții:

 • artiști invitați
 • apel național de participare, cu selecția propunerilor înscrise

Tema expoziției este circumscrisă domeniului artelor decorative.

Participarea este gratuită.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 1. Apelul este deschis pentru participarea tuturor membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România (membri stagiari si membri titulari), din domeniul artelor decorative.
 2. Pentru selecție, pot fi înscrise lucrări realizate în ultimii 2 (doi) ani, cu condiția să îndeplinească criteriile tehnice specificate de către coordonatorii de proiect:
 • sunt acceptate lucrări executate în toate tehnicile și tipurile de materiale din domeniul artelor decorative;
 • lucrările vor trebui să fie extrem de creative, originale și competente din punct de vedere tehnic;
 • sunt acceptate lucrări parietale sau tridimensionale, numai dacă acestea se încadrează în condițiile de participare;
 • lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calități tehnice cât și estetice;
 • lucrările trebuie să fie etichetate, astfel, daca este posibil, pe spatele lucrării se vor trece datele de identificare: numele artistului, titlul lucrării, dimensiunea, tehnica, anul execuției, număr telefon de contact și adresă de e-mail;
 • lucrările trebuie să fie prevăzute cu sisteme de prindere pentru expunere, iar în cazul în care suportul este special conceput pentru expunerea unei lucrări tridimensionale, acesta trebuie să însoțească lucrarea;
 1. Condiții suplimentare:
 • Lucrările parietale trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni: maxim 200 cm pe fiecare latură;
 • Lucrările tridimensionale trebuie să aibă amprenta la sol de maxim 2 mp și să aibă o greutate de maxim 50 kg;
 1. Înscrierea se va face exclusive online, în perioada 17.08- 12.09.2022 pe adresa de email: decoremake@web-uap.cvuintell.com
 2. Înscrierea se va face pe baza următoarelor documente:
 • Fișa de înscriere completată cu toate datele necesare (document Word- anexă la Regulament), care va ține loc de contract între părți, constituind implicit și o acceptare a prevederilor prezentului Regulament;
 • 2 fotografii digitale- 1 ansamblu + 1 detaliu, rezoluție de 300 DPI, format JPEG, maxim 2 Mb. Calitatea imaginilor trimise poate influența rezultatul selecției lucrărilor;
 1. Prin completarea și transmiterea Fișei de înscriere, autorii lucrărilor își dau acordul pentru utilizarea materialelor digitale trimise, în scopul promovării expoziției. Materialele digitale trimise pentru înscriere vor intra în arhiva organizatorilor expoziției.
 2. Selecția lucrărilor de către coordonatorii de proiect se va face pe baza imaginilor trimise de către artişti, în perioada 17.08- 12.09.2022.
 3. Coordonatorii de proiect își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerințelor expoziției. Important: lucrările pot fi respinse și după recepția lor fizică, dacă acestea nu corespund datelor comunicate inițial ori nu pot fi încadrate în conceptul expozițional final.
 4. Nu se admit contestații.
 5. Rezultatul selecției va fi comunicat pe site-ul UAP din România și pe pagina oficială de Facebook în data de 15.09.2022.
 6. Lucrările acceptate trebuie trimise fizic în intervalul 16.09- 19.09.2022 la sediul Uniunii Artiștilor Plastici din România, str. Băiculești, nr. 29, sector 1, cod poștal 013193, iar acestea vor fi însoțite de fișa de înscriere (modelul anexă la Regulament).
 7. Lucrările se restituie participanților la sfârșitul perioadei de expunere, cu expediere prin curier, cu plata la destinatar, într-un interval de 1 lună de la încheierea evenimentului.

RESPONSABILITĂŢILE ORGANIZATORILOR

Comitetul de organizare îşi asumă următoarele:

 • Organizarea expoziţiei cu lucrările selecţionate în urma jurizării;
 • Informarea corectă asupra calendarului expoziţiei;
 • Siguranţa lucrărilor din momentul primirii acestora;
 • Promovarea expoziţiei la nivel local şi naţional;
 • Returnarea lucrărilor în calendarul propus de expoziţie;
 • Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor în timpul transportului. Artiștii își pot asigura lucrările în mod individual.

RESPONSABILITĂŢILE PARTICIPANŢILOR

Participanţii îşi asumă următoarele:

 • Respectarea tuturor condiţiilor de participare;
 • Trimiterea la timp a tuturor materialele solicitate de organizatori;
 • Respectarea calendarului expoziţional;
 • Ambalarea lucrărilor în mod corespunzător, pentru a se evita deteriorarea acestora în
 • timpul transportului;
 • Informarea organizatorilor asupra eventualelor modificări ale adresei de returnare a lucrării;

CALENDARUL EVENIMENTULUI

Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere: 17.08- 11.09.2022

Data publicării rezultatului selecției lucrărilor: 12.09.2022

Termen limită pentru primirea lucrărilor: 19.09.2022

Data limită pentru returnarea lucrărilor către artiștii participanți: 07.11.2022

Durata expozițiilor:

22.09- 07.10.2022

ALTE OBSERVAŢII

 1. Lucrările expuse pot fi comercializate pe durata expoziţiei cu acordul autorului și cu

respectarea legislației în vigoare;

 1. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza expunerea acelor lucrări care diferă de imaginile trimise pentru selecție.

Adresa de e-mail la care se vor trimite documentele necesare pentru înscriere: decoremake@web-uap.cvuintell.com

Relații suplimentare legate de expoziţie puteţi obţine de la următoarele persoane de contact:

Responsabil comunicare și proiecte- Gizella Popescu

Tel. 0731492599 / e-mail: popescugizella@admin

Descarcă de aici: