Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 24/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Dumitru Liliana Veronica[:en]Dumitru Liliana Veronica[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Dumitru_Liliana_Veronica
Dumitru Liliana Veronica
Adresa: Str. Valea Albă bl. 7 sc. B ap. 1 – Bacău – România
Tel: +40234.537.825 mob. +40726.002.557
e-mail: lidum40@yahoo.com
web:,

Icar (detaliu) -- ulei-pânză - oil-canvas - 190 x 80 cm.

Icar (detaliu) – ulei-pânză – – 190 x 80 cm.

Prezentare Demers Artistic

Nostalgia Paradisului
…..Liliana Dumitriu tratează artistic ideea de grădină medievală cu instrumentarul omului modern de unde nu absentează recuzita stilistică. Prin creativitate devine credibilă, prin sensibilitate se exprimă. Experienţe artistice in Europa generează filiaţii cu mitologia domeniului şi o motivează pe deplin astfel încât gestul ei artistic relansează o discuţie mereu actuală…..
Grădinile medievale ale Lilianei Dumitriu au rafinamentul unei idei şi substanţa unui vis din care in momentul trezirii pare exclus…. Stâlpii cerului susţin în coloanele lor inefabile construcţia pură a credinţei. Asemenea imagini, conexate fizionomiei angiologice, generează o augustă stare de comunicare şi comuniune…..Suportul generos al hârtiei pe care o prepară manual după reţete strict personale devine câmpul (spaţiul) optim unde ideile se întâlnesc cu emoţiile artistice izvorâte din preaplinul unei fertile imaginaţii. Astfel picturile ei devin scriitură sacră, glose (poeme) pertinente despre magia cuvântului nerostit…..
Liliana Dumitriu, pictând îşi dezvăluie în fapt fiinţa interioară a cărei epură ideală seamănă cu un sensibil autoportret. În liniile lui de contur identificăm substanţa unui artist care, sincronizându-şi paşii cu ceilalţi, are înţelepciunea de a rămâne diferită. O diferenţă a originalităţii, a spiritului liber pe care-l interoghează continuu iar răspunsurile, mereu subiective, îi asigură un inechivoc statut profesional, bazat pe o conştiinţă de creator a cărui autenticitate o onorează.

Valentin Ciucă, “Ateneu” nr. 44, Iulie 2007

website link , [:en]

Dumitru_Liliana_Veronica
Dumitru Liliana Veronica
Adresa: Str. Valea Albă bl. 7 sc. B ap. 1 – Bacău – România
Tel: +40234.537.825 mob. +40726.002.557
e-mail: lidum40@yahoo.com
web:,

Icar (detaliu) -- ulei-pânză - oil-canvas - 190 x 80 cm.

Icar – oil-canvas – 190 x 80 cm.

Prezentare Demers Artistic

Nostalgia for paradise
…Liliana Dumitriu is carrying on an artistic research about the idea of medieval garden. She makes use of the tools of the modern man, amongst which stylistic props. She becomes credible through creativity, she expresses herself through sensibility. Her artistic experiences in Europe generate affiliations with the mythology of the field and motivates her fully so that her artistic expression is continuously relaunching an always actual discussion…
The medieval gardens of Liliana Dumitriu have the refinement of an idea and the substance of a dream… The pillars of heaven support with their ineffable columns the pure construction of belief. These kind of images, connected to the angelic physiognomy, generate a magnificent state of communication and communion… The generous paper base which she manually modulates following strictly personal receipts becomes the optimum field where ideas meet the artistic emotions arisen from the abundance of a fertile imagination. These way her paintings become sacred writing, pertinent poems about the magic of the unspoken word…
Through painting, Liliana Dumitriu reveals in fact her inner being whose ideal projection resembles a sensitive self portrait. In her contour lines we identify the substance of an artist who, while synchronizing her steps with others, has the wisdom to remain different. A difference originating in originality, a free spirit which she ceaseless examines. Her always subjective answers guarantee her an unambiguous professional statute, based on a creator conscience whose authenticity honors her.

Valentin Ciucă, “Ateneu” no. 44, Iulie 2007

website link , [:]