Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/04/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Hominiuc Dinu[:en]Hominiuc Dinu[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

dinu huminiuc
Hominiuc Dinu
Adresa: Aleea Viforului, 14, Piatra Neamț – România
Tel: +40233221497, +40724153400
e-mail: dinu.huminiuc@gmail.com

web: ,

Țâța Metafizică (Metaphysical Tit), 50cmx70cm tușhartie

Țâța-Metafizică -50cmx70cm- tuș hartie

Prezentare Demers Artistic

Vitalitate și senzualitate
„Dinu Huminiuc, activ și omogen, interesat în contextul limbajului de semnele trecerii, sondează spațiile unui univers chtonian. Semnele sale chiar dacă definesc sensul unui fragment concret, semnalează vocația sa dinamică, revelatoare a trăitului unui șir de vieți, a vieții întregii specii. Lecția extrem-orientului și cea egipteană se ghicesc în valoarea expresivă a „ambalajelor quasi figurative” printr-un soi de regulă a contrapunctului – energia expresivă specifică fiecărui semn al „textului imagistic”.

Dinamismul ludic se ordonează într-o creștere, nespecioasă, de comunicare simbolică. Artistul vibrează pata tonală a vecinătăților, centrează din oblice compensate naturi umane ori animale, într-un amestec barbar de vitalitate și senzualitate.”

(Traian Mocanu, 1997)

website link: ,

[:en]

dinu huminiuc
Hominiuc Dinu
Adresa: Aleea Viforului, 14, Piatra Neamț – România
Tel: +40233221497, +40724153400
e-mail: dinu.huminiuc@gmail.com

web: ,

Țâța Metafizică (Metaphysical Tit), 50cmx70cm tușhartie

Metaphysical Tit -50cmx70cm- ink paper

Prezentare Demers Artistic

„Dinu Huminiuc, active and homogeneous, interested by the signs of passage in a linguistic context, probes the spaces of a chthonian universe. His signs, even if defining a tangible fragment, signal his dynamic vocation revelatory of living a long line of lives, the life of the entire species. The Far-Eastern and Egyptian lessons can be descried in the expressive value of the ‘quasi figurative packaging’ through some sort of counterpoint rule – the expressive energy specific to each sign of the ‘imagistic text.’

The ludic dynamism is ordered in a non-specious growth of symbolic communication. The artist vibrates the tonal mark of the adjacencies, centers through compensated obliques, human- or animal-lifes, in a barbaric mix of vitality and sensuality.”

(Traian Mocanu, 1997)

website link: ,

[:]