Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | august 17, 2022

Scroll to top

Top

Romanescu Mircea Titus

Administrator
Romanescu Mircea Titus
Romanescu Mircea Titus
Adresa: Piatra Neamț – România
Tel: +40
e-mail:

web: ,

Nat stat cu fructe si ciulini

Natură statică cu fructe și ciulini

Prezentare Demers Artistic

„Romanescu, chiar când goleşte paginaţia de respiro, rămâne alert, savant impulsiv. El epuizează spaţiul suportului cu o virtuozitate decorativă, cu un fel de aplecare spre horror vacui (oroarea de vid), epuizându-l atât simbolic, dar şi ca plan decorativ. Elimină în întregime pauze şi goluri, conferind o unitate absolută imaginii. Există, fireşte, o anumită îndreptăţire în a-l apropia înainte de toate de Braque. Dar acesta nu prolifereaza atât de bogat motivele fundamentale ale geometrizării, ci păstreză o anumită zgârcenie însoţită de economie cromatică. În consecinţă, afirmaţia judicioasă a lui Valentin Ciucă, anume că Romanescu reînvie cubismul într-o cheie personalizată, este întru totul valabilă. Oricât de ispititor ar fi a revendica un creator estic dintr-o sorginte consacrată, cred că este mai de preţ a consemna ceea ce este nou şi personal în demersul său stilizator.Frazarea imagistică a lui Romanescu este clară, lipsită de subterfugii. Oricât de repetitivă ar fi abordarea motivului geometric, acesta se supune unei ritmici riguroase, explicite. Desfăşurarea plastică este întotdeauna inginerească – cum s-a mai spus – amintindu-se formaţia sa politehnică primordială. El este condus de o nevoie aproape tiranică de a coordona structura tabloului, mai ales când se lasă cuprins de o nobilă atracţie ludică, cu un fel de elan pasional, de altfel inteligent disimulat. Lectura este întotdeauna limpede, personalitatea sa puternică îi îngăduie să inventeze o anume ordine creatoare. Voliţional şi selectiv, artistul se comportă asemenea unui demiurg stăpânitor. Îşi supune propriei voinţe coordonatoare posibilitatea bivalentă (real – geometric) şi ajunge la finalitatea dorită, prin conversia sensurilor picturale, dominat de un instinct impetuos. Este ceea ce îl face atât de original, deşi ar putea intriga reacţiile unor pedanţi, prin surprinderea pe care o stârneşte.”
Viorica Guy Marica, „Invitaţiile ARTEXPERT GALLERY”, Tribuna Nr. 235, 16-30 Iunie 2012, Atelier, pag. 268

website link: ,