Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | decembrie 9, 2021

Scroll to top

Top

Iacob Costel

Administrator
IACOB COSTEL
Iacob Costel
Adresa: România
Tel: +40
e-mail:
web:

Furnica-The Ant - lemn-wood - 60x70x152 cm.

Furnica-lemn-60x70x152-cm.

Prezentare Demers Artistic

Poveţe cu aripi
Lumea lui Costel Iacob este veche şi miraculoasă în izbânzile ei mecanoide, ca demnă coborâtoare din meraviglia cizelurilor unui Cellini şi din Wunderkabinette-le exploratorilor. Este un sculptor care nu sfarmă neapărat piatră şi nu strâmbă lemnele, ci îşi montează meticulos viziunile din inventarul mai multor meşteşuguri, cele cu vechea brăţară de bună-facere. În primii ani ai carierei, artistul a modelat o serie de ghipsuri cu figuraţie aglutinată din care se reţineau chipuri cu stilizări precolumbiene. Cu timpul, Costel Iacob a fost definitiv vrăjit de anatomia spaţială a mecanismelor: cele de zbor, în cheie davinciană, cele de orologii cu figuri, cele ale marangozilor de corăbii. A absolvit Secţia de sculptură la 33 de ani, după frângerea carierei de pilot şi penitenţa admiterilor din anii ’80 la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din Bucureşti. În epocă era atât de independent, de priceput şi de exigent cu ce îl reprezintă, încât îşi confecţiona cu mâna aproape totul: bocancii, paltonul, bricheta, ceasul ş.a.m.d. Dacă ar mai fi durat ceauşismul, şi-ar fi făcut un submarin din alamă ca să treacă Porţile de Fier ale Dunării spre Lumea Liberă. A zburat apoi, după ’90, dincolo de Atlantic, dar fără să rămână. S-a întors, şi-a întemeiat familia şi s-a apucat de meşterit năluci în atelierul obştesc al U.A.P., obţinut nu tocmai uşor. Cu facies de armator grec, tacticos precum un corsican care montează dinamită în tortul miresei, Costel Iacob este liniştit în privinţa petardelor expoziţionale. Nu umblă să-şi umfle CV-ul cu participări conjuncturale, preferă să-şi crească vietăţile, ivite unele din altele, în penumbra atelierului ticsit de bătrâne scule fidele.
Artistul ţine să manufactureze laborios fiecare articulaţie a formei în spaţiu, netrucată de vreun superadeziv modern. Dihăniile îi sunt înaripate, îngherate, dinţate. Privirea e captivată pe loc de detaliile îmbinărilor, ca mari insecte amazoniene cu rotiţe de ceasornic. Teriomorful ameninţător e conţinut subtil în forme. Când sculpturile Furnica, Greierele şi Domnul La Fontaine sunt imaginate din piesele scaunelor Thonet, ingeniosul onirism ia scară umană. Înscenând tema aşteptării, importanta expoziţie din 2013 a conţinut un fotoliu uriaş, construit pe de-a-ntregul de artist, un buldog veridic din metal, ca în mormintele imperiale chineze, şi o secţiune ritmică pe axialităţi ascendente, cu forme geometric-modulare. Fiecare coastă de miriapod-mecanoid e îndelung şlefuită, acumulând forţa unei misterioase funcţii locomotorii. Costel Iacob devine astfel un moralist, un exorcizator al energiilor care pun lumea în mişcare – căci zacerea naşte monştri.
Cadranele de ceas îi sunt memento, rotiţele dinţate susţin cadenţa, aripile şi fuzelajele meşteşugite de el stau să zboare…
Aurelia Mocanu

website link